Nettskyen i sterk fremvekst

240 deltakere inkludert over 60 utstillere deltok på konferansen ERP-systemer 2011 før ferien. - Vi er godt fornøyd med deltakelsen, sier prosjektleder Marianne Strandberg i KAN Econa. Selv om Bo Hjort Christensen, studierektor på Handelshøyskolen BI, hadde ønsket seg enda større deltakelse, var det i hans øyne et vellykket arrangement med to meget dyktige gjesteforelesere.

Trond Schieldrop

Deltakerne var bedrifter/organisasjoner på leting etter nytt forretningssystem og som ønsket å lære mer om hvordan anskaffelses- og implementeringsprosjekter bør gjennomføres. For øvrig var det også mye bransjefolk på jakt etter kunnskap om hva som rører seg i markedet. Også en del IT-konsulenter var til stede. Noen av dem var på oppdrag fra konkrete bedrifter som har planer om å skifte ut forretningssystemet.

Cloud Computing er en helt ny økonomi- og forretningsmodell som vil påvirke alle leverandører. - Pengestrømmene blir helt annerledes og inntjeningsmodellen har en annen struktur enn det vi har vært vant til, sier studierektor Bo Hjort Christensen på BI. Foto: Trond Schieldrop

Strandberg synes alle tre foredragsholderne, Bo Hjort Christensen, Helge Skrivervik og Espen Andersen leverte sine varer godt.

- Hjort Christensen kjørte på med full energi. Han er utrolig godt oppdatert på hva som skjer i bransjen samtidig som han presenterte stoffet på en lettfattelig måte. Tilbakemeldingene på hans innslag var jevnt over meget bra. Mange fremhevet også Helge Skriverviks foredrag om Cloud Computing. De samme tilbakemeldingene fikk vi til Espen Andersens innlegg om endringene som skjer i markedet på IT, organisasjon og samfunn.

Strandberg trekker også frem gamle og nye utstillere som blant annet viste e-handels- og e-fakturaløsninger.

- Ellers gikk oppmerksomheten mot en rekke oppkjøp og sammenslåinger som Delteks oppkjøp av Maconomy og Infors oppkjøp av Lawson. Vismas bud på Mamut er også verdt å legge merke til. Allerede nå har vi fått påmeldinger fra konferansedeltakere og utstillere til ERP 2012, understreker hun.

Vesentlig satsing

Bo Hjort Christensen forteller at hovedpoenget med første dag av ERP-konferansen var å belyse hvordan de ulike leverandørene møter utfordringen med nettskybegrepet.

- Spørsmålet er om dette en reell leveransestrategi som vil bli sterkere i årene som kommer. Gjennom min presentasjon påpekte jeg at dette er vesentlige og viktige satsinger som de fleste av de store leverandørene har lagt ned betydelige ressurser i. Microsoft alene legger ned over 80 prosent av sine utviklingsressurser på Cloud Computing. Også de andre store leverandørene posisjonerer seg sterkt på dette området, understreker han.

Risiko- og investeringsprofil

Cloud Computing er en helt ny økonomi- og forretningsmodell som vil påvirke alle leverandører.

- Pengestrømmene blir helt annerledes og inntjeningsmodellen har en annen struktur enn det vi har vært vant til. Fra å ha betydelige up front lisensinnbetalinger, kommer det nå jevne innbetalinger fra brede tjenesteleieavtaler. Samtidig må leverandørene være mer foroverlent fordi kundene forventer at produktene er ferdig utviklet og testet når de introduseres som en nettjeneste. Man går ikke inn i kundeorienterte utviklingsprogrammer med en nettløsning. Først må løsningene presenterer for markedet - pengene kommer etter hvert. Det er en helt annen risiko- og investeringsprofil og inntektsmodell som ligger bak denne type satsing, sier Hjort Christensen, som mener dette blir en vesentlig utfordring for leverandørene.

Kundefordeler

- For kundene vil dette bety positive effekter og noe markedet kan tjene på. Forutsetningen er at leverandørene priser sine tjenester riktig, sier Hjort Christensen. Han legger til at prisbildet ennå ikke har en klar profil.

- Prisbildet er godt etablert for de små virksomheter som leier 1 til 3 lisenser for eksempel fra 24Seven og XLedger. Her er prisbildet relativt oversiktlig, men det er mer uklart når vi kommer til de litt større kontraktene med 30 til 200 brukere, ofte basert på hybride nettleveransemodeller. Her er det en viss umodenhet og jeg har en forhåpning til at konkurransen etter hvert vil gi riktig prising. I motsatt fall vil kundene velge en klassisk løsning fordi den er økonomisk mer fordelaktig. Derfor kan prismodellene til leverandørene være en bremse for utviklingen av hybride nettløsninger.

Systemarkitektur

Hjort Christensen mener man aldri kan leve med ett system.

- Vi må sette flere systemer sammen der grunnmuren er ERP-systemet. Det er en rekke gode og interessante nisjeløsninger som krever en god integrasjonsstrategi. Mange bedrifter har mye ugjort når det gjelder profesjonalisering av sin integrasjonsstrategi. De må velge produkter for integrasjon som for eksempel Microsoft BizTalk eller andre tilsvarende plattformer for eksempel fra IBM (WebSphere) eller Oracle (Fusion). Vi lever i en verden hvor mye skal henge sammen, ikke bare innad i bedriften men også utad mot kunder, leverandører og partnere som vi samhandler tett med. Det krever at integrasjonen er på plass, sier Hjort Christensen. Han mener mange bedrifter har noe å hente her.

- Det vil alltid være forbundet med en viss kostnad å kjøpe en integrasjonsplattform og bygge den opp. Jeg tror denne kosten kan forsvares fordi det blir en bedre kvalitet, samtidig som det skapes en bedre sikkerhet og sporbarhet rundt integrasjonene.

Cloud evangelist

Helge Skrivervik er en Cloud evangelist og er helt krystallklar i sin definisjon om at nettskyen er en del av industrialiseringen av IT (ref. Red. anm). På konferansen trakk han frem noen andre paralleller til industrialiseringer innenfor andre typer av næringsgrener.intervju i L&L nr. 5/2011

- Tidligere har vi brukt mye tid på å forholde oss til teknisk infrastruktur. Det er en type ressurs som vi enkelt kan leie. Industrialisering går i all enkelhet ut på å flytte enkelte infrastrukturelle problemstillinger bort fra kundene, slik at de kan fokusere på den delen av tjenestene som skaper verdi, sier Christensen.

Vokser på nettløsninger

På det norske markedet er det ca 60 ERP-tilbydere. Gjennom oppkjøp og fusjoner i bransjen, har feltet strammet seg betydelig for de mellomstore og store løsningene.

- Samtidig er det interessant å registrere at det helt nede i mikrosegmentet i 2011 fortsatt introduseres nye optimistiske aktører med spennende løsninger, sier Hjort Christensen, som mener det er verdt å merke seg at flere av disse gjør det gjennom nettløsninger. Eksempler på dette er Lodo, Tripletex og Intellicount.

- Det syder og koker nederst i segmentet, noe som vi også registrerer i andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Etter hvert kan noen av disse bli så interessante at de posisjonerer seg for oppkjøp, mener Hjort Christensen. Dette er den naturlige dynamikk i markedet.

Ressurskrevende

Noe av det som er kritisk viktig er leverandørenes evne til å implementere et krevende forretningssystem i en mellomstor og stor organisasjon.

- Vi sliter fortsatt med å finne ut hvor mye ressurser som trengs til dette, og må erkjenne at mange sider ved slike arbeidsoppgaver er uforutsigbare. Det betyr at det kreves en viss form for romslighet i prosjektet og at det underveis kommer erkjennelser og kunnskap som vil påvirke prisbildet i det gjenstående arbeidet. Dette må det legges opp til i kontraktene, sier Hjort Christensen. Han legger til at vi har begrensede muligheter til å evaluere alle alternativer ved en anskaffelse, og mener overflateevalueringer har lite for seg.

- Derfor må vi foreta gode sonderinger og raskt komme frem til et lite knippe aktuelle leverandører. Å delta på ERP-konferansen er et middel for raskt å komme til en avgrensning. Maksimalt klarer vi å behandle ca 3 alternativer. Når vi først skal ned i bunn i en evalueringsprosess må det gjøres gjennom bruk av use-cases som betyr konfigurerte demonstrasjoner med egne data. Det er en ganske tidkrevende prosess for begge parter.

Kontraktstyrt tilbudsprosess

Hjort Christensen mener det er viktig at kundene bestemmer seg for kontraktsform før tilbudsinnbydelsen.

- Dermed kan de instruere tilbydere på hvilken type kontrakt de ønsker slik at tilbyderne gir sine tilbud i henhold til kontraktsformulingene. Jeg er rimelig sikker på at dette er riktig vei å gå fordi det skaper minst mulig usikkerhet. Tidligere måtte man konvertere et komplekst tilbud til en kontrakt. Det er mye bedre å lage tilbudet slik kontrakten skal være. I tillegg er det fordelaktig å ha et såkalt progressivt kontraktsregime. Det betyr at kontrakten er gjenstand for styrt revisjon underveis i prosjektet. Vi må løfte blikket opp gjennom prosjektforløpet og se på hva vi har lært og hva det betyr for den samlede økonomien i løsningen.

Brukerfrihet

Espen Andersens hovedbudskap på konferansen var at brukerne i økende grad selv bestemmer valg av løsninger. Foredraget hans var på mange måter en videreføring av Helge Skrivervik. Det er ikke lengre slik at IT-direktører kan standardisere i alle bauger og kanter, mener han. Andersen fortalte at han hadde valgt bort alle verktøy som BI hadde tilbudt sine lærere og implementert sine egne systemer. Slik er også tilfellet i en rekke bedrifter. Krevende og kompetente brukere kjøper teknisk utstyr (PC, mobiltelefon, nettbrett) selv og fungerer som en mottaker av tjenester fra IT-avdelingene. I tillegg finner de ofte frem til egne programmer som de ønske å koble opp for å rasjonalisere arbeidsdagen. Dette er i betydelig grad en forflytning av makt fra den klassiske IT-avdelingen og over til brukerne. (Se forøvrig vårt. Red.anm).intervju med Andersen i L&L nr. 5/2011

Forretningsmessig trussel

Hjort Christensen mener en del bedrifter ødelegger sine forretningssystemer.

- De forvaltes så dårlig at de blir en forretningsmessig trussel. Det skaper også ekstremt mye merarbeid ved eventuelle oppgraderinger. I de fleste tilfeller skyldes dette sommel og latskap eller mangel på kompetanse og ressurser. Systemene må oppfølges slik at de fungerer optimalt for brukerne. Det er en krevende og viktig oppgave. Tas den ikke på alvor kan systemet gradvis ødelegges. Men, påpeker Hjort Christensen, systemet var ikke nødvendigvis et dårlig valg, det er ofte du som har gjort det dårlig.

- Forvaltningen handler om mer enn å eie systemet. Det handler om et kontinuerlig forbedrings- og kvalitetsarbeid, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!