TA-systemet forenkler sporingen

Berggård Amundsen & Co AS har implementert det transportadministrative (TA) systemet Consignor fra EDI-Soft på sentrallageret og samtlige 23 servicesenter. - Vi har nå full oversikt over transporten i selskapet. Vi legger inn alle transportører i systemet og oppnår full fleksibilitet i oppsett av fraktdokumenter mot hver av dem, sier logistikkdirektør Terje Østrem Karlsen og logistikkonsulent Rolf-Inge Danielsen.

Trond Schieldrop

Berggård Amundsen & Co er en norskeid elektrogrossist som ble etablert i 1946. Selskapet har 170 ansatte, omsatte i fjor for 880 millioner og forventer å runde milliarden innen 2012. Til sammen 23 servicesentre, lokalisert over hele landet, betjenes fra sentrallageret på Ski. Selskapet bruker transportører som Tollpost, Posten Bring, Eek Transport, ColliCare og andre lokale distributører for å dekke kundenes behov.

- Norgeseliten er vår installatørkjede som vi forsyner med produkter. De er en landsdekkende kjede med elektroentreprenører. Kjeden består av 150 virksomheter med til sammen rundt 1.500 fagutdannende elektrikere, opplyser Østrem Karlsen.

Kan skreddersys

Før Berggård Amundsen & Co gikk til anskaffelse av nytt TA-system benyttet de et utrangert system der pakkesporing skjedde fra sentrallagret. Hverken saksbehandlere eller kunder hadde tilgang til løsningen, forteller Østrem Karlsen.

- Vårt mål var ett felles system med alt fra pakkesporing til statistikkoversikt. I forkant av implementeringen gjennomførte vi et prosjekt for å finne den løsningen som best tilfredstilte våre behov. Valget falt raskt på Consignor fordi dette var den beste og mest skalerbare løsningen. Den er tilpasset selskapets små og mellomstore avdelinger samt sentrallageret som daglig har mange hundre utgående kolli.

- Consignor er en brukervennlig og intuitiv løsning som gir rom for tilpasning til eget behov. Det være seg skjermbilder, utskrifter eller funksjonalitet. I tillegg er service- og supportfunksjonen hos EDI-Soft meget godt tilpasset kundenes behov, forteller Danielsen, som legger til at selve installasjonen gikk svært greit.

- Løsningen kan skreddersys til å legge inn alle transportører som avdelingene benytter, fra de store som ligger inne med EDI-løsninger og til de minste lokale transportørene som bare benyttes av en enkelt avdeling. Systemet gir oss totaloversikt over kostnader i forbindelse med vareforsendelser på for eksempel stykkgods eller partigods. Vi sender nå mer kilo pr krone sammenliknet med tidligere.

Astro WMS-system

Berggård Amundsen & Co benytter Astro Warehouse Management System (WMS) fra Consafe Logistics som styrer både inn- og utgående logistikk på sentrallageret. Det er et moduloppbygd WMS-system, som øker effektiviteten og gir den nødvendige funksjonaliteten. Systemet kan skreddersys til å supportere ulike behov innenfor lagerdrift ved å ta i bruk ulike moduler tilpasset egen virksomhet. Astro forenkler og strømlinjeformer arbeidsprosessene og gir total lagerkontroll med bl.a. full sporbarhet, nøyaktighet og online planlegging.

- Vi benchmarker i forhold til produktivitet og har en egen bonusordning for antall plukk pr person på sentrallageret. For inneværende måned ligger vi an til å nå målene, sier Østrem Karlsen som mener dette er Lean Manufacturing i praksis.

- Vi går inn i prosessene og reduserer dødtiden på våre lageroperasjoner.

Halvautomatisert lager

24 personer arbeider på lageret. Både lagerautomater og skjerm / printer på alle trucker forenkler plukk-prosessen.

- Vi har økt effektiviteten og kvaliteten på våre plukkoperasjoner, sier Østrem Karlsen. - Jevnlig gjennomgår vi alle prosesser og vekslinger for å sikre oss mot feil på utsatte lagerområder. Mellom 2.000 og 2.500 linjer distribueres daglig til våre servicesentre, påpeker han.

Felles plattform

EDI-Soft har levert en programløsning som sørger for total kartlegging av all utgående transport for Berggård Amund-

sen & Co. I Consignor Portal blir alle sendingsoppdrag lagret i systemet, noe som gir en felles plattform for sporing av alle leveranser også fra lokale transportører uten EDI-løsninger.

- Vi slipper å bla i permer for å finne sendingsnummeret, og kan i stedet søke etter dette i Consignor Portal som alle ansatte har tilgang til via internett. Systemet gir oss mulighet til å sette opp en søkestreng som kunden kan få tilgang til allerede før vi har valgt transportør og laget forsendelsen. Leveringsnummeret fra vårt ERP-system Movex blir en unik referanse som brukes til å spore på. Dette gir oss kontroll på vareflyten når varene har forlatt sentrallageret. Vårt interne mål er full sporing på alle utsendelser. Vi kan også utstyre våre varetransportører med egne strekkodelesere dersom de ikke har løsninger for pakkesporing i egne systemer. En av de store fordelene med Consignor er at det er transportøruavhengig slik at det kan settes opp mot de transportørene vi ønsker.

Effektivisering og besparing

- På enkelte avdelinger er anskaffelse av EDI-lisensen allerede inntjent, sier Danielsen. - Systemet fra EDI-Soft var nedbetalt i løpet av noen få måneder. Det har gitt oss en betydelig rasjonalisering på sentrallageret. For selskapet som sådan er det avgjørende å ha total transportoversikt. Vi hadde tidligere opp mot 150 fraktleverandører i vårt register fra lokale bussruter til store transportører. Å redusere antall transportører og få kontroll på vårt avtaleverk har vært særdeles viktig. Vi tar ut rapporter på utsendte fakturaer og kan kontrollere faktiske transportkostnader for hver transportør. På sentrallageret har kostnaden falt med 900 kroner pr sendte tonn til servicesentrene.

150 transportører benytter løsningen

Markedsdirektør Erik Wattne i EDI-Soft forteller at utgangspunktet for utviklingen av TA var muligheten for å generere unike sendingsnummer, lage strekkodeetiketter og å utveksle EDI.

- Etter hvert er dette blitt ett minste felles multiplum i bransjen. I EDI-Soft har vi tatt dette mange skritt fremover, mener Wattne, som forteller at selskapet ble etablert i 1997 og har i dag ca 60 ansatte.

- Over 25 av dem driver med utvikling av systemet. Vi har et meget rikt softwareprogram som kan brukes både som applikasjon eller som en webløsning. Vi gjør tilpasninger til alle transportører og deres produkter slik at våre kunder slipper å forholde seg til dette. Systemet er modulerbart, skalerbart og meget fleksibelt.

Mer enn 150 transportører benytter løsningen fra EDI-Soft.

- Alle våre kunder kan legge inn egne biler, styre flåten og foreta prisberegninger og logistikkoptimalisering. Selve grunnfunksjonaliteten består av å merke gods og sende det til riktig adresse. Vi har utviklet en egen webbasert informasjonsfunksjon for rapportering og kontroll. All sendingsinformasjon samles ett sted. Det kan tas ut rapporter på hvor gods er sendt, hvilken transportør som er benyttet og totale transportkostnader. For kunder som skal viderefakturere frakt er det viktig å ha kontrollavregning mot eget system, sier Wattne.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!