Tilbyr helhetlig løsning for offentlige anskaffelser

EDB ErgoGroup og anbudsaktøren Mercell har inngått en partneravtale knyttet til anskaffelser i offentlig sektor. Avtalen innebærer at de to selskapene sammen vil tilby offentlige virksomheter en ny helhetlig løsning som gjør det enklere å håndtere innkjøpsprosesser og samtidig etterleve Lov om offentlige anskaffelser.

Den nye løsningen er basert på en integrasjon mellom EDB ErgoGroups sak- og arkivløsning og Mercells løsning for håndtering av anbud.

- Gjennom denne avtalen med Mercell kan vi nå tilby en løsning som sikrer en ryddig, dokumentert og helelektronisk anskaffelsesprosess i offentlig sektor. Samtidig ivaretar løsningen sikkerheten og kravene til dokumentasjon som stadig flere innkjøpere og arkivansvarlige har behov for, sier konserndirektør Håvard Larsen i EDB ErgoGroup.

- Partneravtalen med EDB ErgoGroup legger grunnlaget for at stadig flere virksomheter kan ta i bruk verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring og kontrakt og avtaleoppfølging. Bruk av slike verktøy er ressurssparende og sikrer dokumentasjon i prosessen, sier Asbjørn Kristiansen, adm. direktør i Mercell.

Effektiviseringen

stopper i arkiveringsleddet

Mange offentlige virksomheter opplever i dag at effektiviseringen av anskaffelsesprosessen stopper i arkiveringsleddet, og manuell overføring og registrering av alle dokumentene tilhørende en konkurranse blir sett på som en svært krevende oppgave. Integrasjonen mellom Mercells konkurransegjennomføringsverktøy og EDB ErgoGroups sak og arkiv-løsningen til hevdes å ville løse denne utfordringen.

Riksrevisjonen avdekker ofte brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Manglende dokumentasjon av anskaffelsesprosessen er ofte kilden til slike brudd. Elektroniske verktøy skal bidra til å forenkle hverdagen til offentlige virksomheter. Verktøyene vil også sikre dokumenterte anskaffelser og arkiveringen av disse. Anbudsløsningen fra Mercell dekker i dag alle lovpålagte krav om loggføring av anskaffelsesprosessen, og ErgoGroup dekker alle krav til dokumentasjon i forhold til arkivloven.

Tatt i bruk av Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har som første kunde tatt i bruk integrasjonen mellom løsningene.

- Erfaringen er at dette har vært arbeidsbesparende i forhold til hva vi er vant med, sier Mads Aure, rådgiver i Utdanningsdirektoratet. - Bruken har også sikret at all informasjon i anskaffelsesprosessen blir arkivert systematisk og samtidig fortløpende arkivert i henhold til lovverket, opplyser han.

-------

EDB ErgoGroup har i dag 370 offentlige virksomheter som benytter sak- og arkiv-løsningen ePhorte. Disse får nå muligheten til å gjennomføre anbudskonkurranser elektronisk, samt at all informasjon blir forskriftsmessig arkivert.

Mercell er leverandør av konkurransegjennomføringsverktøy for offentlige og private virksomheter, og er Nordens ledende leverandør av anbudsinformasjon på bedriftsmarkedet. Deres verktøy gir offentlige og private innkjøpere tilgang til elektroniske verktøy for konkurransegjennomføring og kontrakt og avtaleoppfølging. Verktøyet er godkjent av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), og skal bidra til enklere, tryggere og mer effektive anbudskonkurranser. Verktøyet er integrert med DOFFIN/TED, og tilfredsstiller alle krav til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!