Styrker konkurransekraften med NaviCom Bransjeløsning

Totalentreprenør og leverandør av prefabrikkerte løsninger i betong, Block Berge Bygg AS, er avhengig av styring og kontroll på alle virksomhetskritiske områder. - NaviCom Bransjeløsning for bygg og anlegg med Microsoft Dynamics AX i bunn passer våre behov, sier avdelingsleder Martin Brunes i selskapet.

Trond Schieldrop

Block Berge Bygg er en av Rogalands største totalentreprenører og leverandør av prefabrikkerte løsninger i betong. Selskapet som ble etablert i 1966 har egen betongelementfabrikk.

- Vi tilbyr nøkkelferdige bygg til både næring og bolig. På totalentrepriser er vi store i Rogaland med nedslagsfelt fra Rennesøy i nord til Egersund i sør. Fra vår elementbetongfabrikk leverer vi dessuten produkter til entreprenører over hele Norge, men hovednedslagsfeltet er Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold. Betongelementene er prefabrikkerte isolerte veggelementer, søyler og dragere og dekkelementer. De tre siste årene har Block Berge Bygg hatt en omsetning på rundt 1 milliard kroner.

Unngår å hoppe mellom systemene

NaviCom Bransjeløsning for bygg og anlegg er en vertikal i forretningssystemet Microsoft Dynamics AX som er tilpasset byggebransjen.

- Vårt gamle ERP-system var i ferd med å gå ut på dato og vi trengte en fornyelse. I første omgang søkte vi etter et nytt system for prosjektregnskap, sier Brunes. - Vi hadde behov for et samlet system å budsjettere og rapportere i.

Block Berge Bygg gjennomførte et forprosjekt i 2009 med deltakere fra administrasjon, økonomi, prosjektledelse og fabrikk. Selskapet hadde to alternative løsninger til vurdering. Leverandørens kompetanse og referanser var viktige elementer i utvelgelsesprosessen. Valget falt på NaviCom med Microsoft Dynamics AX og NaviCom Bransjeløsning for bygg og anlegg på toppen. NaviCom er en kjent og solid leverandør med geografisk nærhet og stor bransjekunnskap.

- Deres bransjeløsning pekte seg raskt ut som en helhetlig løsning som dekket alle våre behov. Den gir oss oversikt over kostnader, prognoser og prosjektenes status og økonomi, sier Brunes. Han forteller at de benytter CRM-delen i Super Office. NaviCom har integrasjon for dette inn i Microsoft Dynamics AX.

- Det gjør at våre prosjektmedarbeidere unngår å hoppe mellom systemene når de er ute på oppdrag. I tillegg har de integrert vårt produksjonssystem i løsningen. Det gir oss enkel overføring av produksjonskostnader til systemet, legger han til.

Kort installasjon

Bransjeløsningen ble installert tidlig 2010 og var i drift et par måneder senere. Å endre fra én rapporteringsmåned til en annen foregikk uproblematisk.

- Det ble gjennomført testkjøring slik at vi var trygge på at bransjeløsningen fungerte etter spesifikasjonen, sier Brunes. - Vi ble godt ivaretatt av konsulentene i NaviCom gjennom prosjektfasen. De har høy teknisk kompetanse og satte seg raskt inn i våre behov og våre innarbeidede prosesser.

Komplett prosjektregnskap

Løsningen fra NaviCom inneholder et komplett prosjektregnskap der vi kan sammenstille flere prosjekter. I tillegg inneholder den finansregnskap.

- Den har forbedret sporbarheten i regnskapet og forenklet funksjonen for å hente ut fakturaer og timeoversikter, sier Brunes. - Systemet har totaloversikt over alt som legges inn av betalingsplaner med oversikt over månedlig fakturering. Dette gir oss full kontroll over ordrereserven. Vi lager ikke bedre betongelementer med NaviCom Bransjeløsning og Microsoft Dynamics AX, men vi får bedre og mer effektiv kontroll på alle prosessene som innvirker på økonomien i prosjektene. Nødvendig informasjon er samlet på ett sted og er enkel å finne og gjenbruke. Bedre kontroll og oversiktlighet i bransjeløsningen medfører mindre arbeid til registrering, rapportering og oppfølging, understreker han.

Fremtidsrettet løsning

- Vi er meget godt fornøyd med NaviCom Bransjeløsning, sier Brunes. Han mener det er vanskelig å anslå hvor store besparelsen har vært ved å gå over til nytt system.

- Vi har forventninger til at bransjeløsningen har en levetid på 10 år med nødvendige oppgraderinger og tilpasninger. Vi har fått et system der behovet for skreddersøm er minimal. Samarbeidet med NaviCom har vært upåklagelig. De har hele tiden stilt opp med ressurser i forhold til det vi har hatt behov for i opplæringsperioden. Det har medført at de ansatte raskt kom inn i bruken av systemet, sier Brunes avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!