Skal bli størst på MS Dynamics NAV

Microsoft har signalisert at norske forhandlere bør har mellom 40 og 50 ansatte. - For AdCo Partner og ErgoVision var fusjon svaret for å nå denne målsetningen. Dermed ble selskapet Pilaro AS et faktum. Markedet er i stadig endring. Det krever et godt salgskorps og tydelig markedskommunikasjon, opplyser adm. direktør Svein Bade og forretningsutvikler Richard Larsen i Pilaro AS. De forteller at kundene forventer pakketerte løsninger med fast pris og spesifisert innhold.

Trond Schieldrop

Svein Bade var tidligere adm. direktør i ErgoVision som var sterke på faghandel, byggvare, transport, personbefordring, prosjekt og service. Richard Larsen var tidligere adm. direktør i AdCo Partner som på sin side var spesielt sterke på MPS, logistikk og tekniske tjenester.

- ERP er kun en liten del av kundens totale forretningsløsning. Vi er avhengig av en bredere kompetanseprofil for å dekke våre kunders totalbehov, noe vi oppnår gjennom denne fusjonen. Resultatet blir bedre brukeropplevelse og løsninger tilpasset oppgaven bedriftene skal utføre, mener Bade og Larsen.

Kompetanseutvikling

AdCo Partner og ErgoVision var mellomstore ERP-leverandører med til sammen ca 25 ansatte.

- Å utvikle kompetanse i egen organisasjon for ulike systemer er kostnadskrevende. Derfor knytter vi til oss spisskompetanse på forskjellige områder, sier Bade og Larsen.

De mener at ERP-begrepet bør ha en større fortolkning.

Inneværende år regner Pilaro med en omsetning på 35 millioner kroner.

- Innen 2014 skal omsetningen dobles, sier Bade og Larsen. De forteller at det er mange små leverandører innenfor deres segment. - Det er naturlig å forvente seg en konsolidering der noen av disse blir oppkjøpt eller fusjonert. Vårt mål er å bli den største forhandleren av Microsoft Dynamics NAV.

Pilaro har nå til sammen 35 medarbeidere fordelt på sine kontorer i Asker, Bergen og Tønsberg. De neste tre årene skal selskapet rekruttere 15 nye medarbeidere og selskapet er allerede godt i gang med denne prosessen.

ERP opp i skyen

I fremtiden kommer Microsoft Dynamics NAV til å inngå i Microsofts skytjeneste Azure. Dette gir vekstpotensial for partnere.

Microsoft bruker 70-80 prosent av utviklingskapasiteten på sine skytjenester. De omfatter plattformene Azure SQL, Azure Windows, Office 360 og Dynamics CRM.

- Målet er å innlemme ERP i skyen slik at det blir en del av hele programporteføljen. Vi registrerer at små bedrifter med enklere behov tar et kraftig steg ut i skyen. Også store bedrifter med avdelinger ønsker raskt å ta i bruk skytjenester uten å gå veien om kompliserte byråkratiske prosesser, påpeker Bade og Larsen.

- Våre løsninger vil etter hvert havne i skyen. Prosessen videre er å tilpasse bedriften til den nye hverdagen som kommer. Om noen år vil mye ha forandret seg på datakommunikasjon, systemforvaltning og eierskap til systemene, mener Bade og Larsen.

Systemtankegang

På spørsmål om hva som skiller Pilaro fra andre Microsoft Dynamic NAV-leverandører, svarer Larsen at de historisk sett har hatt en annen tilnærming der mesteparten av oppmerksomheten er rettet mot kundens organisasjon og ansatte.

- Personlig mener vi at markedet har hatt altfor ensidig blikk på systemdelen i implementeringsfasen, mens vi mener at de viktigste områdene er at organisasjonen spiller sammen som en helhet, og at de ansatte har tilstrekkelig med kunnskap slik at de forstår de ulike prosessene de arbeider med til daglig.

Mennesket i sentrum

Nylig deltok de på Microsofts brukerkonferanse der budskapet igjen var at innføring av nye løsninger først og fremst handler om mennesker.

- Mange leverandører er mest opptatt av å vise frem spennende systemfunksjonalitet, mens kunden er mest opptatt av at systemet fungerer etter hensikten, sier Bade som presiserer at deres oppgave er å støtte kundens forretningsprosesser.

Tøff konkurranse

På enkelte mindre prosjekter er det stort prispress. På store prosjekter er det færre leverandører som kan levere og dermed reduseres konkurransen.

- I byggevare- og faghandel markedet er det ekstremt mange aktører mens på transport og personbefordring er antallet lavere, sier Bade.

- Utfordringen for transportbransjen er at de ofte har mange systemer som er mer eller mindre integrert med hverandre. Det kan være et system for verksted og et annet på planlegging og økonomi.

Forprosjekt

På spørsmål om kundene tar forprosjektfasen på alvor, opplyser de at forbedringspotensialet er stort. Bruker bedriftene litt ekstra tid i forprosjekteringsfasen kan de spare store kostnader. Rasjonalisering av virksomheten kan gi kraftig økning på bunnlinjen. Det er mange rutiner og prosesser som kan restruktureres. Det er i forkant du sikrer kvaliteten på prosjektet før prosessenene igangsettes.

Over 10 produksjonsbedrifter benytter i dag Microsoft Dynamic NAV fra Pilaro. Eksempler er tyske Rheinmetall som eier det norske selskapet Vinghøg som er leverandør til forsvarsindustrien og har en omsetning på nærmere 1 milliard kroner. Andre selskaper er Kongsberg Electronics as og Mascot Høie AS.

Godt samarbeid med Microsoft

Pilaro har fått god støtte fra Microsoft i fusjoneringsprosessen og tilbakemeldingene viser at de mener dette er riktig vei å gå.

- Vi har startet prosessen på det vi kaller akademiet. AdCo Partner har med seg Proplanner inn i Pilaro, et metodeverk som skal gjenspeile alle våre leveranser, og som i fremtiden skal organiseres som et eget forretningsområde, sier Larsen. Han legger til at hans rolle i Pilaro er forretningsutvikling.

- Målet er å sikre at våre leveranser er i henhold til vårt metodeverk.

Flere kontorer

For å nå våre ambisiøse mål trenger Pilaro større stab og flere kontorer. Målet er å bli landsdekkene. Bade og Larsen forteller at de er i dialog med andre miljøer i Norge uten at det foreløpig har resultert i konkret samarbeid.

- Vi ser en klar fordel i å styrke vår tilstedeværelse andre steder i Norge, og vil etter hvert se mot Norden. Vi skal være det foretrukne valg for kunder som vil ha markedets beste NAV-løsning, avslutter Richard Larsen og Svein Bade.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!