Færre aktører og flere produktlinjer

- Det er økt konsolidering innenfor ERP-bransjen med færre aktører og stadig flere produktlinjer. Dette er noe vi ser klart gjennom oppkjøpene til Deltek, EG og Infor og med Vismas siste oppkjøp av Mamut, opplyste studierektor Bo Hjort Christensen på Handelshøyskolen BI under den store konferansen «ERP-systemer 2011». De aller fleste ERP-leverandører på det globale markedet har et antall produktlinjer som er en funksjon av de oppkjøpene de har foretatt.

Trond Schieldrop

Han mener det blir ekstremt viktig at markedet får beskjed om hva som er de døende produktlinjene og de med en strategisk fremtid.

- Slike oppkjøp vil øke i omfang i tiden fremover, sier Hjort Christensen.

Deltek overtar Maconomy

Det amerikanske selskapet Deltek har kjøpt den danske ERP-leverandøren Maconomy.

- Et risikomoment med Maconomy var at en del kunder mente selskapet var i en utsatt posisjon. Med Delteks oppkjøp faller denne usikkerheten bort og Maconomy er nå tuftet på en mye sikrere plattform. I tillegg vinner Deltek betydelig på oppkjøpet fordi de får et brohode med sine øvrige produkter inn på det europeiske markedet. Dette er på mange måter en vinn vinn situasjon for begge parter. Deltek er en riktig oppkjøper. Miljøet i selskapet er helt i tråd med det som Maconomy trenger. Nå blir det en helt annen størrelseskonstellasjon på selskapet, mener Hjort Christensen.

Betydelig aktør i USA

- Deltek har en dominerende posisjon på det amerikanske markedet med sine ERP- og prosjektorienterte løsninger. De har i flere år rettet seg mot det samme markedet som Maconomy, sier salgssjef Hans Henrik Furøy i Maconomy Norge AS.

- Delteks tilstedeværelse på det europeiske markedet har vært organisert gjennom deres kontor i London. De så tidlig en likhet med seg selv i måten Maconomy ble drevet på. Derfor valgte de å gå til oppkjøp av Maconomy.

Løsninger for prosjektorienterte virksomheter

Deltek i USA har løsningen Costpoint som går mot offentlig sektor. De har også ERP-produktet Vision som retter seg mot Engineering- og prosjektorienterte virksomheter. Også her har de en dominerende posisjon i USA. Maconomy har hatt en tilsvarende sterk posisjon i prosjektorientert virksomhet i Europa. - Sammenslåingen betyr at Deltek kommer inn på det europeiske markedet i segmenter der Maconomy allerede har vært rådende, sier Furøy. - Målet er å lansere Delteks produkt Vision på det europeiske markedet i løpet av relativt kort tid, sier han. - Motsatt ønsker de å bruke sin dominerende stilling i USA til å få Maconomy og People Planner fra Europa inn i dette markedet, legger han til.

Hard konkurranse

Konkurransen i ERP-markedet er hard og et oppkjøp var nødvendig for å styrke Delteks posisjon utenfor USAs grenser. - De så størrelse som en kritisk faktor for å styrke seg i dagens konkurranseutsatte marked. For Deltek var oppkjøpet strategisk viktig for å få innpass i nye segmenter, sier Furøy.

EG styrker posisjonen i faghandelen

EG Norge AS har kjøpt det Gjøvik-baserte ERP-selskapet ASP med 35 ansatte for ytterligere å styrke seg innenfor faghandelen.

- ASP tjener penger og har et produkt og en solid posisjon innen byggevarebransjen. Dette har også EG med sitt produkt, og får nå en styrket posisjon innenfor dette segmentet. Men, sier Hjort Christensen. Her er det et spørsmål om hva som vil skje i et lengre tidsperspektiv. På kort sikt vil både Aspect4 og NexStep utvikle seg parallelt. Spørsmålet er om EG har anledning til å holde oppe to produktlinjer som i prinsippet overlapper hverandre. Her er det en strategisk usikkerhet, men ikke større enn at EG på sikt velger å gå videre med ett produkt og da høyst sannsynlig Aspect4. I en slik situasjon vil de nok søke å bringe kundemassen over på dette produktet, mener han.

God posisjon

- EG Norge har skaffet seg en god posisjon i trelast- og byggevarebransjen etter oppkjøpet av ASP. Det gir oss en strategisk mulighet til ytterligere å forsterke vår posisjon i markedet innenfor trelast- og byggevarebransjen. Vi har nå fått tilført en stor kundeportefølje, sier salgssjef Christina Sletner i EG Norge.

ASP leverer sine produkter til kjente og landsomfattende kunder som Byggmakker og Maxbo.

Offensiv strategi

EG Norge har en offensiv strategi i det norske markedet. I tillegg til ASP har EG kjøpt et selskap i Trondheim som har sin aktivitet innenfor energisektoren. Til sammen er vi over 100 ansatte og har en samlet omsetning på mer enn 100 millioner kroner, sier Sletner.

- ASP blir en viktig bidragsyter til videre vekst for oss. Da vi overtok dem var de 35 ansatte mens vi var 40 medarbeidere. Nå har vi doblet både antall ansatte og omsetningen.

Leverandør for hele verdikjeden

Den langsiktige strategien for EG Norge er å være en leverandør for hele verdikjeden fra produsent gjennom grossist og ut til entreprenørleddet.

- I fremtiden kan det bli aktuelt for oss å vurdere oppkjøp av andre virksomheter innenfor de bransjesegmenter vi satser innenfor, sier Sletner

Infor styrker konkurransekraften

Det amerikanske selskapet Infor har lagt inn bud på ERP-leverandøren Lawson Software.

- Oppkjøpsprosessen er i full gang og vil bli formalisert etter august i år. Strategien og organiseringen av selskapet vil bli presentert i september, sier Espen Andersen i Lawson Software. Med oppkjøpet blir Lawson verdens tredje største leverandør av ERP-løsninger.

- Bakgrunnen for oppkjøpet er Infors ønske om å styrke sin konkurransekraft i ERP-markedet. Det betyr mye for vår fremtidige styrke, poengterer Andersen.

Godt posisjonert

Både Lawson og Infor er godt posisjonert i mellommarkedet i ulike bransjer men med forskjellige produkter.

- Lawsons M3 retter seg mot produksjons- og distribusjonsvirksomheter med sterke vertikaler på næringsmiddel, tekstil samt serviceorienterte bedrifter, sier Andersen.

ERP-produktet S3 til Lawson retter seg mot helse og offentlig sektor og har en sterk posisjon i det amerikanske markedet. Infor har produktet Infor ERP ln som retter seg mot produserende bedrifter og distribuerende virksomheter.

Synergieffekter

Infor har i dag ca 8.000 ansatte og i Lawson Software er det ca 3.500. Omsetningen i Infor er på ca 1,9 milliarder USD og i Lawson ca 750 millioner USD.

- Det sammenslåtte selskapet får en omsetning på mellom 2,5 og 2,7 milliarder USD, sier en stolt Andersen.

- Det gjenstår å se hvilke organisasjonsmessige endringer oppkjøpet vil medføre. Noen synergieffekter vil de nok forsøke å ta ut. I Norden var Infor så å si fraværende mens de med Lawson nå er sterkt representert. Det er sjelden en slik sammenslåing ikke medfører organisasjonsendringer. De ansatte er positivt avventende til hva oppkjøpet vil medføre, bekrefter han.

Oppkjøp er en hovedstrategi

- For Infor er oppkjøp en hovedstrategi og ved kjøpet av Lawson går de til anskaffelse av et relativt vitalt produkt, mener Bo Hjort Christensen.

- Det er helt klart at Lawsons produkt M3 har en viss overlapp med Infor ERP Ln. Her må Infor rydde opp i hvilke segmenter disse produktene skal posisjonere seg innenfor. Ellers kan det oppstå en uklar kommunikasjon til markedet. Lawson har også et produkt i USA som heter S3 og enkelte hevder at det er dette produktet og kundemassen som Infor er mest interessert i. Det representerer noe helt nytt og som de ikke har tilsvarende fra før av. S3 er et produkt som har en sterk posisjon innenfor helse og tjenesteytende næringer. Vi må tolke dette dit hen at situasjon er ganske sikker for S3 og så må de finne en måte å posisjonere M3 i markedet parallelt med ERP Ln, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!