Datakomprimering øker ytelsen med 30 prosent

Med datakomprimering i SQL Server 2008 Enterprise har Komplett redusert størrelsen på SAP NetWeaver BW og SAP ERP database med 75 prosent. I tillegg har ytelsen økt med 30 prosent. - Skalerbarheten, fleksibiliteten og stabiliteten i vår IT-infrastruktur er utvidet for å møte fremtidig markedsvekst, sier IT-sjef Stein Ove Røv hos Komplett i Sandefjord.

Trond Schieldrop

Røv opplyser til Logistikk & Ledelse at selskapet blant annet hadde behov for å utvikle en Customer Relationship Management (CRM-løsning). Komplett involverte Microsoft Services og IBM for å øke tilgjengeligheten i løsningen som inkluderer Microsoft SQL Server 2008 Enterprise og flere SAP applikasjoner i tillegg til SAP CRM. Løsningen er en virtuell nettverkslagringsløsning fra IBM som har en kapasitet på 150 terrabytes.

- Med den nye IT-infrastrukturen har vi økt databaseytelsen og redusert størrelsen på databasen, sier Røv.

Kapasitetsproblemer

Som følge av sterk vekst i 2009 så Komplett risikoen for kapasitetsproblemer. Den eksisterende løsningen benyttet MS-plattform og IBM Storage Area Network (SAN) supporterte alle forretningsenheter i selskapet.

- Software infrastrukturen inkluderte operativsystemet Windows Server 2003 og database bygget på Microsoft SQL 2005. De fleste forretningsapplikasjoner kom fra SAP og inkluderte moduler som SAP Enterprise Planning (ERP), SAP Netweaver Process Integration (PI) og SAP NetWeaver Business Warehouse (BW). De ansatte benyttet ulike CRM applikasjoner, sier Røv.

Med kundeordrer sendt ut hvert 23. sekund var det uakseptabelt med nedetid. Eksisterende infrastruktur var ikke fleksibel nok og ble en begrensning på selskapets mulighet til å supportere nye webbutikker.

- Vi trengte et dynamisk system for å automatisere våre løsninger. Vi satte oss sammen med IBM og Microsoft for å få frem en løsning som Komplett hadde ansvaret for, men som ble designet av leverandørene.

Høy tilgjengelighet

I 2009 evaluerte Komplett sine database- og forretningsapplikasjoner og bestemte seg for å oppgradere eksisterende software arkitektur. Microsoft Services og IBM fikk oppgaven av Komplett med å designe en løsning. I februar 2010 startet Komplett implementeringen av sin nye løsning på alle sine servere i ett datasenter.

- Disse systemene inneholder en blanding av rack-monterte og varebaserte bladservere som kjører på Windows Server 2008 Enterprise. Windows Server 2008 Failover Clustering funksjonen gir dessuten høy tilgjengelighet på tjenester og applikasjoner.

- Hadde vi ikke gjennomført nødvendige grep nå ville vi merket det raskt på vår logistikk og etter hvert ville det påvirket vår kundeservice, sier Røv. - Det ville medført redusert hastighet på våre websider. Derfor hadde vi ikke noe valg. Vi var proaktive og gjennomførte endringene før problemene oppstod.

Betydelig merverdi

Det hører til sjeldenhetene at konkurrerende ERP-leverandører samarbeider tett i utviklingen av IKT-løsninger for samme kunde. Komplett er unntaket.

- Vi har hatt et nært og godt samarbeid med Microsoft og IBM i dette prosjektet. Microsoft har meget dyktige ressurser både i Norge og spesielt i Tyskland. IBM har lenge vært vår partner og er ekstremt dyktige på sitt fagfelt. Vi har hatt mange workshops med dem og nytt godt av deres spisskompetanse, sier Røv, som mener dette gir Komplett en betydelig merverdi utover å kjøpe lisenser.

- I fremtiden er det tvingende nødvendig å se IT-tjenestene i sammenheng. Da må vi gå sammen med maskin- og programvareleverandører for å utvikle gode løsninger. Slike partnerskap gir merverdi og øker vår konkurransekraft, sier Røv. Han kan fortelle at Komplett har benyttet denne arbeidsmodellen de siste fem årene.

Mengder med EDI transaksjoner

Hver dag genererer Komplett i gjennomsnitt 100.000 EDI-transaksjoner ved bruk av Intermediate Document (IDoc) format. Ved trafikktopper genereres det daglig 200.000 IDoc transaksjoner.

- Økning i webtrafikk, databasestørrelse og CPU-belastning reduserte systemets ytelse og responstider for våre kunder. En akseptabel systemytelse krevde økt innsats fra IT-personellet, sier Røv. - Komplett skal ha et godt omdømme og en utmerket kundeservice. Til dette kreves det økt fleksibilitet og stabilitet i vår infrastruktur. Slik kan vi møte ønsket vekst og samtidig levere rask ytelse. Vår eksisterende infrastruktur var ikke i stand til å håndtere økningen i transaksjonsvolumet. Vi måtte utvide infrastrukturen slik at den kunne levere sentraliserte tjenester til vår nye forretningsenheter, påpeker han.

Supplerende SAP moduler

I og med at den nye løsningen tilbyr økt kapasitet og ytelse, bestemte Komplett seg for å implementere supplerende SAP-moduler. Selskapet benytter Microsoft System Center Operations Manager 2007. Dette forenkler arkitekturen og systemadministrasjonen og utnytte fordelene med Microsoft Services Premier Support som øker tilgjengeligheten.

- I tillegg ønsket vi å benytte den nye database komprimeringsteknologien i SQL Server 2008 for å redusere kostnader med lagring av store datamengder. Vi vurderte alternative databaser, operativsystemer og forretningssystemer, men konkluderte med at vi ville oppnå størst suksess ved å benytte Microsoft plattformen og SAP applikasjonene.

Omfattende tester

-Vi har flere servere som vi gjennomgår tester i for IT-avdelingen og i produksjonen. På den måten kan vi teste distribusjons- og administrasjonsprosedyrer på failover-klynger og frittstående systemer før det implementeres i produksjonen. I de fleste tilfeller skal det først kjøres valideringstest på den ferdig konfigurerte løsningen. Deretter installeres funksjonen for failover klynger for å validere den planlagte løsningen. Alle testene skal gi en grønn hake i dialogboksen som betyr bestått eller et gult vikepliktskilt (advarsel). Failover klyngene i Windows Server støtter flere SAP-applikasjoner som SAP ERP, SAP PI og SAP CRM. Sammen lagrer disse applikasjonene 2 - 3 terrabytes (TB) data i SQL Server 2008 Enterprise databaser. IT-personell benytter System Center Operation Manager 2007 til å administrere SAP-arkitekturen, inkludert 1 TB datavarehus. All virksomhetsdata befinner seg på SAN.

Fiberring

Røv opplyser at dataveksten vil tredobles hvert år selv om de benytter datakompresjon i SQL Server. Derfor oppgraderer Komplett sitt SAN for å øke ytelsen slik at de kan lagre 150 TB med produksjonsdata og 1.4 TB med arkivdata.

- For å oppnå kommunikasjon mellom serverne og SAN benyttes en IBM System Storage Volume Controler (SVC). Den administrerer SAN ressurser og gir høy tilgjengelighet og gjenoppretting mellom de to datasentrene. En fiberring på 20 gigabit benyttes for å koble sammen alle systemene. I tillegg har vi en 10 gigabit fiberring for å støtte tilkoblingsmuligheter med et annet datasenter 500 meter fra oss.

Han mener den nye applikasjonsplattformen er mer fleksibel og skalerbar. - Dermed er IT en faktor i vår forretningsdrift. Vi mister konkurransefortrinn dersom det tar lang tid å implementere nye IT-løsninger. Dersom vi kjøper nye selskaper i fremtiden kan de innlemmes som en forretningsenhet i løpet av kort tid.

40 prosent raskere arkivering

- Ved å redusere størrelsen på våre databaser og oppnå ytelsesforbedringer i SQL Server 2008, har vi økt databasekraften med 30 prosent. Vi kan nå arkivere data 40 prosent raskere enn tidligere. Redusert databasestørrelse forbedrer effektiviteten og besparelser på flere andre områder. Vi kan utsette behovet for arkivering i stor skala og derfor unngå ytterligere lagringskostnader. Vi unngår også å kjøpe ekstra disker til veksten i våre databaser fordi vi har frigjort mye av kapasiteten som allerede var avsatt til disse, påpeker Røv.

Komplett valgte siste versjon av SQL-server med en sterk forbedring av komprimeringsteknologien.

- Et utviklingsteam fra Microsoft Services og SAP har sammen med Komplett bidratt til utviklingen av løsningen, sier salgssjef Thomas Stave og Erik Espinoza i Microsoft. De forteller at selskapet i flere år samarbeidet med SAP og IBM.

- Med denne løsningen har Komplett oppnådd store forbedringer og er i stand til å møte raske endringer. Med ny plattformen kan de raskere tilføre ressurser til servermiljøet og effektivisere vedlikeholdet, sier Stave. - Vår løsning gjør det enklere å utvide antall nettbutikker. En utvidet løsning forenkler også prosessen med innlemming av nye selskaper ved eventuelle oppkjøp.

Flere hundretusen brukere

Komplett er en av de største e-handelsselskaper i Skandinavia med over 600.000 aktive kunder (kunder som har lagt en eller flere ordre siste år).

- Når et selskap med så høyt transaksjonsnivå og krav til oppetid og ytelse, velger vår plattform viser det at vår løsning er tilpasset store transaksjonsvolum og har høy oppetid. For oss betyr det mye at en så profilert kunde som Komplett valgte vår løsning for datakomprimering med .net teknologi og Microsoft arkitektur, sier Stave, som mener dette er starten på et spennende samarbeid.

- Ikke bare på databaseplattformsiden. Plattformen dekker også områder som Business Intelligence (BI), Datavarehus og Integrasjon. Kunder i denne størrelsen er opptatt av å ha detaljkunnskap om sine nettbutikker, og vi ønsker å adressere mulighetene som er i vår databaseplattform og resten av vår MS-produktportefølje. Det gjelder koblingen mellom vår produktivitetsløsninger (Office og SharePoint), vår applikasjonsplattform og Microsofts øvrige plattform.

Med løsningen fra Microsoft og IBM har Komplett fleksibilitet til å rulle ut nye systemer med full oppetid.

- Fleksibiliteten og skalerbarheten i løsningen gir Komplett større konkurransefordeler, avslutter Thomas Stave.

----

Komplett ble etablert i 1991. Konsernet er en ledende netthandelsaktør i Skandinavia med ni nettbutikker: Komplett.no, MPX.no, Jernia.no, Itegra.no, Norek.no, Komplett.se, inWarehouse.se, Komplett.se Distribution og Komplett.dk.

Nettbutikkene selger data og forbrukerelektronikk og har over 10.000 lagerførte produkter. I 2010 sysselsatte selskapet 470 medarbeidere og omsatte for ca 3,8 milliarder kroner.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!