For tolvte året på rad arrangeres konferansen ERP-systemer. Den gir virksomheter som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem nødvendig oversikt og kunnskap. - Konferansen har utviklet seg til årets viktigste møteplass for bransjen, sier prosjektleder Marianne Strandberg i KAN Econa.

Trond Schieldrop

Konferansen arrangeres 7. - 8. juni på Oslo Kongressenter. Fjorårets ble fulltegnet med 270 besøkende og utstillere i salen. - For øyeblikket er vi på samme nivå som i fjor mht påmeldinger. Vi har hatt et jevnt påmeldingstrykk og registrerer at plassene fylles raskt opp, sier Strandberg, som oppfordrer alle etternølere til å melde seg på omgående.

KAN Econa AS er et heleid datterselskap av medlemsorganisasjonen Econa som frem til i fjor høst var kjent som Siviløkonomene. - Bakgrunnen for navneendringen er at det etter kvalitetsreformen innen høyere utdanning, ikke lenger utdannes siviløkonomer. Siviløkonomene KAN AS (kunnskap, aktualitet og nettverk) adopterte navneendringen og lever videre under navnet KAN Econa AS med ny logo og nye farger, forteller Marianne Strandberg, prosjektleder for. Foto: Trond SchieldropERP-systemer 2011

Studierektor Bo Hjort Christensen ved Handelshøyskolen BI står også i år for den faglige oppdateringen og analyse av markedet. I tillegg tar han for seg kritiske faktorer ved valg og implementering av ERP-system.

- På årets konferanse vil vi se nærmere på områdene e-handel og Cloud Computing, sier Strandberg, som kan love to spennende konferansedager både for foredragsholdere, utstillere og deltakere.

Gjesteforelesere

I år har arrangøren fått med seg Helge Skrivervik fra mymayday.com som gjesteforeleser. Han har over 30 års erfaring fra IT-bransjen og etablerte i sin tid Skrivervik Data. I dag arbeider han som analytiker og skribent i Team Melvik. Hans temavalg er Cloud Computing der han vil belyse globale trender og konsekvenser.

Den andre gjesteforeleseren er Espen Andersen, førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI. Han er et markant navn i bransjen og vil i sitt foredrag snakke om at nye organisasjonsformer og en ny generasjon brukere vil kreve nytenkning. For fire år siden holdt Andersen et foredrag på ERP-konferansen, som ga meget god respons fra deltakerne i salen.

Samfunn i endring

ERP 2011 vil se på tendenser og trender.

- Vi konstaterer at mye beveger seg mot Cloud Computing. Vi ser på muligheter, begrensninger og hva brukerne må passe på, sier Strandberg. Hun mener hele forretningskonseptet er i stadig endring, noe som påvirker brukernes valg av løsninger.

- Nå lar bedriftene løsningen ligge i skyen, henter den og benytter den uavhengig av tid og sted. Endringene i samfunnet gjør at de ansatte ikke lenger sitter på like mye på kontor. De arbeider fra ulike steder til ulike tider. Slike samfunnsendringer krever økt fleksibilitet. Hva gjør dette med forretningssystemer og med forretningsdrift? I tillegg ser vi store endringer i e-handel og i løpet av konferansen vil vi se på anskaffelseskriterier for slike løsninger og hva som er tilgjengelig i markedet.

Fyldig dokumentasjon

Deltakerne får en minnepinne med maler og verktøy som de kan bruke ved anskaffelse av forretningssystem.

- De får også en unik og fyldig dokumentasjon som gir et godt grunnlag for videre arbeid etter konferansen. Faktarapportene for alle deltakende leverandører kan benyttes for å sammenlikne systemer og finne det som passer best for den enkelte bedrift, sier Strandberg.

Mange utstillere

Sammen med konferansen arrangeres det en messe der det til nå er 31 påmeldte utstillere. Her kan deltakerne treffe et representativt utvalg av ERP- og nisjeleverandører og diskutere problemstillinger direkte med aktuelle systemleverandører.

- Nye utstillere i år er blant annet Trollweb Solutions, Pagero og Datanova, sier Strandberg, som kan fortelle at ERP 2011 er en konferanse som henger høyt blant leverandørene.

Trekker opp linjer

- Dette blir en konferanse der vi i hovedsak ser på forskjellige sider av forholdet mellom forretningssystemer og Cloud Computing, sier Bo Hjort Christensen. Han forteller at alle leverandører på dette området ønsker å gjøre seg interessante for markedet. Det er ulike strategier i tilnærmingen til en Cloud Computing modell.

- Derfor skal vi avklare og synliggjøre hvilke strategier det snakkes om og hvordan leverandørene møter dem. Vi vil også se på posisjonen til de enkelte leverandørene i forhold til Cloud Computing. De siste 12 månedene har interessen økt og drives frem av store og dominerende aktørene som Microsoft, SAP og Oracle. Når de aller største begynner å bevege seg i dette farvannet, tas begrepet mer på alvor.

Grunnopplæring i Cloud Computing

Hjort Christensen forteller at en av hans oppgaver på konferansen er å få deltakerne til å forstå betydningen av Cloud Computing.

- I den sammenheng er det behov for grunnopplæring, og jeg vil forklare hva som er begrensningene og mulighetene. Software as a Service (SaaS) er et sentralt område innen Cloud Computing i tillegg til plattform (PaaS) og infrastruktur (IaaS). Vi skal innom alle disse områdene, men i særlig grad vektlegge SaaS som er konferansens primære tema.

Multikanaler

Han vil også snakke om hvordan bedrifter skal løse multikanaler til markedet som også inkluderer netthandel.

- For de fleste virksomheter er det å posisjonere seg på nettet en forlenget arm av forretningssystemet, sier Hjort Christensen. - Det er et område vi kan bli bedre på. For mange er det uklart hvem som er aktører og hvem som blir vinnere og tapere. I Norge preges netthandelsløsninger av mange små og lokale aktører. De utsettes nå for konkurranse fra store internasjonale aktører.

Bevisst holdning

Hjort Christensen mener deltakerne må forholde seg til netthandel som de gjør til systemvalg.

- De må ha en bevisst holdning til om løsningskonseptet er levedyktig også i fremtiden. Markedet for forretningssystemer er mye mer konsolidert og modent enn markedet for netthandel, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!