På en «sky» av teknologi

Hatteland Computer AS og teknologisenteret Jærtek på Bryne har inngått en samarbeidsavtale om salg, opplæring og brukerstøtte av forretningssystemet RamBase. Begge parter er nå bokstavelig talt i «skyene».

Karl Emil Sødergren

Selv om de to partene har hatt et årelangt samarbeid, er det først i høst at en partneravtale ble formalisert. Avtalen ble markert ved at en rekke bedrifter var invitert til frokostseminar om RamBase i Jærteks lokaler i midten av oktober. Rundt 30 personer deltok på seminaret, noe som daglig leder ved Jærtek, Leiv Vårdal, beskriver som mange.

- Dette viser hvor interessant produksjonsbedrifter i regionen vår, og landet for øvrig, mener RamBase er som en framtidig ERP-løsning. Det var også flere tilreisende deltakere. Vi er godt fornøyd både med seminaret og med at Hatteland Computer har valgt oss som partner når det gjelder RamBase, smiler Leiv Vårdal.

Avtalen innebærer at Jærtek skal tilby sine kunder RamBase som ERP-løsning og samtidig drive med forprosjekt, konvertering, opplæring og brukerstøtte av programmet.

Staben i Hatteland Computer skal selvsagt videreutvikle programvaren, drive med implementering av RamBase og komplimentere Jærtek når gjelder salg og drift av systemet.

- Avtalen legger opp til et tett samspill mellom Jærtek og Hatteland Computer. Jærtek er en sentral brikke på teknologifeltet i flere produksjonsbedrifter. Denne avtalen er derfor svært viktig for oss, sier salgssjef i Hatteland Computer, Olaf-Magnus Olsen.

Opprettet for industrien

Jærtek er opprettet av industrien selv for å sørge for en kontinuerlig oppfølging på det teknologiske området. I løpet av de snart 25 årene siden stiftelsen ble opprettet, har flere tusen ansatte i bedrifter i Norge vært på kurs i lokalene til teknologisenteret. Jærtek er forhandler for kjente programvareleverandører innenfor fagfelt som CAD og CAM i tillegg til ERP og flere andre.

Birger Skjørestad er senterets mann på RamBase og ERP.

- Bakgrunnen for at Jærtek er blitt Hatteland Computers partner på RamBase, er at vi har fulgt med på dette programmet gjennom flere år. Bedrifter i regionen ville at vi skulle følge utviklingen i Hatteland Computer AS allerede før RamBase var på markedet, forteller Skjørestad.

Han kom selv til Jærtek for å styrke senteret på ERP-området. Skjørestad har deltatt i konvertering, opplæring og implementering av RamBase blant annet hos Årdal Maskinering på Nærbø. Han forteller at stadig flere produksjonsbedrifter vurderer å gjøre det samme som Årdal Maskinering.

- RamBase var svært tidlig ute med å kjøre all programvare i «skyene», eller Software as a Service som vi sier. I og med at alt foregår over internett og ingenting blir fysisk installert hos kunden, er det et svært fleksibelt system. Det gir dessuten svært forutsigbare kostnader. Vi som jobber med databasert teknologi på mange fronter ser at denne løsningen vinner fram. Siden RamBase var så tidlig ute, har Hatteland Computer en stor fordel framfor andre. Programmet er utviklet for distribusjon, men det er i dag moduler for detaljhandel, lager, distribusjon, auksjon og produksjon. Programmet er i høyeste grad framtidsrettet, viser Skjørestad til.

De aller fleste kundene til Jærtek er produksjonsbedrifter.

Gratis introduksjonskurs

Jærtek kan tilby gratis introduksjonskurs til bedrifter som vurderer å investere i framtiden ved å bruke RamBase som forretningsstyringssystem. For Jærtek er det viktig at beslutningstakere skal føle seg trygge på at de gjør et rett valg.

- I tillegg til det teknologiske, må det menneskelig være på plass. Vi er klar over at det er en stor avgjørelse å legge om driften til et nytt ERP-system. Det krever mye av bedriften. De ansatte må være like innstilt på dette som ledelsen, understreker Vårdal.

Med et introduksjonskurs, kan både nøkkelpersoner i bedriften og ledelsen få innsikt i RamBase.

- Etter en slik runde, vil et eventuelt videre skritt være å starte opp et forprosjekt i samarbeid med den aktuelle kunden. Forprosjektet inkluderer en grundig kartleggingsfase av bedriftens forretnings- og arbeidsprosesser. Deretter gjennomføres en analyse for å avdekke hvordan RamBase dekker bedriftens arbeidsprosesser. Hvis resultatet av en slik prosess er en investeringsbeslutning, starter implementeringen av RamBase. En implementering er alltid nøye tilpasset den enkelte bedriften, kommer det fra Skjørestad.

I mange tilfeller vil en bedrift ha behov for å koble RamBase til øvrige funksjoner og programvare. I en slik situasjon kan Jærtek også være med i implementeringsfasen, fordi senteret sitter på kompetanse innenfor flere teknologiske områder.

Like viktig som en vellykket implementering, er opplæringen.

- Rett og kostnadseffektiv opplæring av de ansatte tilpasses virksomhetens roller og stillinger og sikres gjennom Jærteks kompetansestyringssystem. Det er blant annet utviklet sammen med flyselskap og oljeindustrien, konkluderer Leiv Vårdal avslutningsvis.

-------

Jærtek er et teknologisenter med base på Bryne i Rogaland. Det ble opprettet av industribedrifter og kommuner på Jæren i 1987 og er organisert som en stiftelse. Jærteks formål er å tilføre kompetanse, utvikle og formidle dataverktøy til industri og næringsliv. Senteret har rundt 20 ansatte med kompetanse innenfor et bredt felt av dataverktøy.

RamBase Internet Client er et komplett forretningssystem med egne moduler tilpasset salg, kunde(CRM), innkjøp, lager, produksjon, LCM, auksjon, økonomi, faghandel og nettbutikk. Programmet er utviklet gjennom 20 år av Hatteland Computer og ble lansert på markedet for fem år siden.

Software as a Service (SaaS) er begrepet for programvare som blir gjort tilgjengelig for brukeren over internett og som ikke krever installasjon på PC. SaaS omtales også som «cloud», og henspeiler på at data blir lagret et sted i «skyene».

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!