Bokdistribusjon i fremste rekke

SentralDistribusjon AS flytter årlig mer enn 13 millioner bøker fra forlagene og ut til utsalgssteder og bokglade nordmenn. Bransjen er både spesiell og krevende, og uten topp moderne IT- og logistikksystemer ville det ikke vært mulig å hevde seg på dette området.

Axapta har gitt oss den fleksibiliteten vi forventet da vi valgte systemet, og med den nye versjonen er ERP-systemet forberedt for våre fremtidige utfordringer. Det gjør det enklere å utvikle logistikksystemene våre videre, sier Nils Bjerén (t.v) og Jan Erik Stokke hos SentralDistribusjon. Foto: Egil Smalberget

Hos SentralDistribusjon på Brobekk i Oslo handler alt om bøker. Rettere sagt; alt handler om å flytte bøker - og håndtering av transaksjoner knyttet til bøker. På hovedlageret i Oslo finnes ikke mindre enn 19 millioner bøker tilgjengelig til enhver tid, eller rundt 40.000 titler. På oppdrag for forlag og bokklubber distribueres bøkene ut til bokhandlere og forbrukere over hele landet, til et marked som møter nye utfordringer og stadig krever raskere og mer presis levering.

IT-sjef Nils Bjerén hos SentralDistribusjon forteller at det automatiske plukk- og ordresystemet så godt som aldri gjør feil.

- Systemet fungerer imponerende bra. Det lille vi har av reklamasjoner er knyttet til fysiske skader på forsendelser, forteller han.

Så har da også SentralDistribusjon investert i det som kanskje er Nord-Europas mest moderne forsendelsessystem. Her fylles hver kasse til hver mottager automatisk, strekkodelesere sikrer oversikt over hvor hver eneste bok befinner seg, og skjermer og lyssignaler i produksjonslinjene viser detaljinformasjon om hver forsendelse.

Roboter og mennesker med raske hender arbeider side om side, for også sekundene teller. For mottageren er det alt annet enn likegyldig om forsendelsen kommer lille julaften eller tredje juledag, eller om den ene bokhandleren i tettstedet får sin forsendelse med bestselgere to timer før den andre. Julesalg, mammutsalg og skolestart er milepælene gjennom året, og alle systemer er dimensjonert for også å kunne håndtere volumtoppene.

- Bokbransjen har mange særtrekk og kravstore kunder, og vi har arbeidet målrettet gjennom mange år for å strømlinjeforme logistikken og datahåndteringen for forlag, bokklubber og andre oppdragsgivere, foreller Jan Erik Stokke, økonomi- og administrasjonssjef hos SentralDistribusjon.

Fem år med Axapta

Siden 2005 har SentralDistribusjon benyttet Microsoft Dynamics Axapta som ERP-system. Nylig oppgraderte de til siste versjon, AX2009, og ser at det gir nye, positive effekter for virksomheten. Nils Bjerén forteller at de opprinnelig valgte Axapta fordi det var godt tilrettelagt for tilpasning til bransjens mange spesielle krav.

- Det var viktig for oss med et system som kunne tilpasses bransjens fastprissystem og rabattordninger. Andre utfordringer er at vi av lokale konkurransehensyn må levere tilnærmet samtidig til nærliggende bokhandlere, og at det er en kraftig økning i antallet mottakersteder, fordi vi i stadig større grad leverer direkte til forbrukeren. Våre systemer må også ta hensyn til at vi aldri eier bøkene, det er det forlagene som gjør, inntil leveransen er fremme hos mottageren. Likevel håndterer vi ofte pengestrømmen for kundene våre, slik at vi har en rolle som både data- og logistikkpartner, sier han.

Satsingen de siste årene har gitt positive omsetningsutslag, fra 115 millioner kroner i 2006 til 167 millioner kroner i 2009. Den årlige gateverdien for bøkene som distribueres via SentralDistribusjon er over 1,5 milliarder kroner.

Fleksibelt system

Hva er det som gjør Axapta spesielt velegnet for deres bransje?

- Først og fremst fleksibilitet, svarer Jan Erik Stokke. Han forteller at SentralDistribusjon gjennomførte et forprosjekt med et annet og mer omfattende system, men valgte å satse på Axapta fordi det ga gode muligheter for tilpasning til bransjens særpreg og SentralDistribusjons øvrige systemer.

- Vi har investert stort i plukksystemer og IT-systemer som gir oss konkurransefortrinn. For bransjen er det helt avgjørende at det finnes distributører som kan flytte varer og transaksjoner raskt og riktig. Axapta har vist seg å gi oss den fleksibiliteten vi forventet da vi valgte systemet, og med den nye versjonen ser vi at mange av våre tilpasninger nå er blitt standardløsninger og at systemet er forberedt for våre fremtidige utfordringer. Det gjør det enklere å utvikle logistikksystemene våre videre, slik at vi forblir ledende i en bransje der netthandel, e-bøker og andre utviklingstrekk vil påvirke de neste årene. Dessuten opplever vi at konsulentene hos Hands forstår virksomheten vår og utfordringene våre, og alltid gir oss høy prioritet, avslutter Stokke.

----------

SentralDistribusjon AS har hovedlager, produksjon og hovedkontor i Oslo, samt lager og produksjon på Skarnes. Selskapet eies av Cappelen Damm AS, og ble etablert i 1989. Forretningsideen er å tilby forlagsdistribusjon og direktedistribusjon. Forlagsdistribusjon inkluderer et totalsystem for distribusjon av bøker etter et fast mønster til alle landets bokhandlere, også inkludert fjerdepartslogistikk og transaksjonshåndtering for kundene. Direktedistribusjon inkluderer lagring og distribusjon for aktører som selger bøker direkte i konsumentmarkedet, inkludert tredjepartslogistikk. I 2009 distribuerte SentralDistribusjon 13,7 millioner bøker, og omsatte logistikk- og datatjenester for 167,2 millioner kroner.

Hands AS er Norges ledende Microsoft Dynamics AX partner, Gold-sertifisert av Microsoft. Selskapet utvikler og leverer ERP-løsninger, bransjeløsninger og integrasjonstjenester til områder som tjenesteytende næringer, næringsmiddelindustrien, logistikk, faghandel, eiendom, transport og industri.

Selskapet har rundt 200 medarbeidere, kunder i hele Norden og omsatte i 2009 for 210 millioner kroner.

I Norge er Hands lokalisert i Oslo, Sandefjord, Stavanger og Bergen. Selskapet har også en utviklingsavdeling i Latvia.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!