3 av 4 bedriftsledere er misfornøyde

Skylder på rigide leverandører og ERP-løsninger, avhengighet til systemleverandør, kostnader ved endring og upålitelighet i systemene.

En ny internasjonal studie utført av Technology Evaluation Centers (TEC) viser at 36 prosent av respondentene er svært misfornøyd eller ofte misfornøyd med sitt ERP-system. Frustrasjonen er imidlertid langt høyere blant bedriftens ledere. Her svarer hele 76 prosent at de er svært eller ofte misfornøyd med systemets evne til støtte forretningsutvikling og endring.

Det er UNIT4 Agresso, en av verdens ledende leverandører av programvare for bedrifter i rask endring som har publisert de første resultatene hentet fra den nye internasjonale studien utført av TEC som bistår bedrifter i å evaluere og velge forretningsløsninger avhengig av bedriftens behov.

I undersøkelsen er 307 ledere og ansatte i ulike bransjer verden over spurt om hvor fornøyde de er med selskapets forretningssystemer, og systemenes evne til å støtte forretningsutvikling og endring.

Tre av fire ledere misfornøyde

Studien viser at én av tre respondenter (36 prosent) er svært misfornøyd eller ofte misfornøyd med sitt ERP-system. Frustrasjonen er imidlertid langt høyere blant bedriftens ledere. Her svarer hele tre av fire (76 prosent) at de er svært eller ofte misfornøyd med systemets evne til støtte forretningsutvikling og endring. Behov for endring i systemene kan blant annet komme som følge av nytt regelverk, nye rapporteringsrutiner, fusjoner og oppkjøp.

- Mangel på fleksibilitet og støtte for endring i ERP-systemet kan paralysere brukere, noe som medfører at bedriften ikke får gjort nødvendige tilpasninger i det daglige. Resultatet er at mange bedrifter og organisasjoner støtter seg på systemer som ikke er tilpasset dagens situasjon, og må dermed behandle nøkkelinformasjon manuelt utenfor forretningssystemet. Dette er ikke bare ineffektivt, men utgjør også en betydelig sikkerhetsrisiko, sier P. J. Jankovljevic, hovedanalytiker i TEC.

Endring er ofte problematisk

Svar fra undersøkelsen viser at manglende endringer i forretningssystemet først og fremst skyldes rigide leverandører og ERP-løsninger. Hele 21 prosent oppgir dette som et stort problem. 12 prosent oppgir avhengighet til systemleverandøren som et viktig hinder, mens ti prosent sier at kostnader ved endring er en stor frustrasjon. Upålitelighet i systemene oppgis som en utfordring for åtte prosent av respondentene.

- I mange store ERP-systemer må endringer gjøres i selve koden, noe som ikke bare er utfordrende, men som ofte også medfører bruk av kostbare eksterne konsulenter. I tillegg er faren stor for at disse prosessene forstyrrer den daglige forretningsdriften, noe mange ledere vegrer seg for å initiere, sier Terje Kaasa, salgs- og markedsdirektør i UNIT4 Agresso.

Han viser til at forandring skjer fort i våre dager og uten evne til å tilpasse seg endring på en smidig måte mener han at selskaper vil miste mye av sin konkurranseevne.

- Den fleksible ERP-løsningen Agresso Business World er bygget opp med vår VITA-arkitektur, noe som gjør at brukere selv kan legge inn nødvendige endringer i systemet. Dette gir bedrifter den fleksibilitet og handlekraft som mange av respondentene etterspør i denne studien, sier Kaasa.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!