Mange vil teste og simulere verdikjedene

- Målsettingen var 1.000 besøkende etter 12 måneders drift av GS1 Smart Centre. Til sammen besøkte 1.150 oss i denne perioden. Pågangen er stor fra bedrifter og organisasjoner som ønsker å simulere og teste sine verdikjeder, sier leder for GS1 Smart Centre, Anders Askevold.

Trond Schieldrop

Han forteller at ca halvparten av de 1.150 besøkende har deltatt på forskjellige kursaktiviteter i GS1s lokaler. Den andre halvparten omfatter ulike partneraktiviteter og konsulentoppdrag.

Partnernettverket består av 44 partnere som er tilknyttet smartsenteret. Det er bedrifter og organisasjoner som NorgesGruppen, ICA, Coop, Rieber & Søn, Tine, IBM Norge, Swisslog, Visma, Microsoft, SAP, EDB ErgoGroup til mindre og mer spesialiserte selskaper som for eksempel arbeider med RFID-teknologi.

- Vi har også mange som utvikler butikkdatasystemer. Flere av de som besøker oss er kunder av slike partnere. I tillegg er det selskaper som vi har kontakt med selv, eller som har deltatt på kurs som vi arrangerer. Det er alt fra dagligvare handel til byggebransjen, forteller Askevold.

Gode tilbakemeldinger

GS1 Smart Centre er det første i sitt slag i Norden, og ett av få på verdensbasis.

- Vi har meget høy score på våre kurs. Tilbakemeldingene måles opp mot vår interne målsettinger. Så langt ligger vi langt foran dem, sier Askevold. Han forteller at senteret samarbeider tett med sine nordiske partnere. - Vi har hatt besøk av både Danmark, Sverige, Finland og Island på smartsenteret og prosjekter på tvers av landegrenser. Det gjelder blant annet jernbane der vi samarbeider med GS1 i Sverige. I slutten av juni får vi besøk av en delegasjon fra GS1 i Frankrike som består av over 60 personer.

Milliardgevinst

Hovedformålet med smartsenteret er at det skal være en arena for kunnskapsspredning om GS1s løsninger.

- Vi er en liten organisasjon som ikke har ressurser til å markedsføre oss tungt på andre måter, sier Askevold. Han forteller at gode løsninger for identifikasjon, datafangst og datadeling øker effektiviteten, senker kostnadene og forbedrer kundeservicen. - I Norge ligger den potensielle gevinsten i milliardklassen når GS1-systemet benyttes på tvers av alle sektorer og virksomheter, påpeker han.

Interaktiv verdikjedemodell

GS1 Smart Centre inneholder en stor, interaktiv verdikjedemodell hvor nye og bedre systemer for effektiv handel og logistikk demonstreres, testes og videreutvikles.

- Presentasjonsverktøyet viser sammenhengen i verdikjeden og kravene til informasjon i neste ledd. Vi kan demonstrere fysisk vareflyt og informasjonstilgang. Det gir oss bedre oversikt over sammenhengen i hele verdikjeden. Vi har undervisningslokaler og kan nå kombinere teori og praksis på en særdeles bra måte, sier Askevold.

Teknologisk langt fremme

GS1 Norway ligger er teknologisk langt fremme til tross for at virksomheten er liten i europeisk målestokk.

- Samarbeid mellom forskjellige aktører gir grobunn for nye og innovative løsninger, noe som igjen kan gi betydelige besparelser for de involverte. Vi er involvert i en rekke prosjekter i flere sektorer. Blant annet deltar vi i et prosjekt for sykehussektoren, der vi tester bruk av industrielle produksjonsstyringssystem (MES), kombinert med RFID ved akuttmottaket i Sykehuset Østfold i Fredrikstad. Gjennom bruk av RFID spores pasienter, ansatte og medisinteknisk utstyr. Vi er nå ferdig med de innledende testene og prosjektet er nå klart til å starte pilottestingen, sier Askevold. Han mener bruken av slike industrielle systemer kan bidra til å effektivisere sykehussektoren.

- Denne typen prosjekter bidrar til å effektivisere vareflyten og øke konkurransekraften for norske bedrifter og institusjoner. Resultatet er forenklede oppgaver og reduserte kostnader, sier han.

Et sykehus kan betraktes som en logistikkavdeling, men det er kun et fåtall som er satt til å løse logistikkoppgaver. Utfordringen er at sykehusene arbeider hver for seg med egne rutiner og systemer.

- De har ikke sett den samme muligheten som varehandelen med et felles system som forenkler logistikken i alle ledd av verdikjeden, understreker Askevold.

RFID i varehandelen

I Europa og USA registrerer man økt bruk av RFID i varehandelen, og siden fjoråret har økningen vært sterk spesielt i klesbransjen, Her benyttes blant annet RFID til elektronisk varesikring (EAS). Varene kan tagges i asiatiske produksjonslokaler og benyttes gjennom hele verdikjeden til den når forbrukeren. Gevinsten ved for eksempel å slippe å ta av og sette på alarmbrikker i den enkelte butikk er formidabel og i seg selv stor nok til å tilbakebetale hele investeringen. Også innenfor Olje & Gass sektoren er vi representert. Sporing av dyrt teknisk utstyr og containere kan bidra til reduserte utgifter i oljesektoren og vi har kontakt med flere oljeselskaper om dette.

- Vi følger hele tiden med på den teknologiske utviklingen og har referanser fra flere GS1 land, sier Askevold, som legger til at GS1 sitter representert i en rekke komiteer, utvalg og nettverk.

- Eksempel på det er Supply Chain nettverket i Den Norske Dataforening hvor vi er tett på både software og hardwareutviklere.

Finansiering

GS1 driftes ved hjelp av abonnementsinntekter. I tillegg kommer inntekter fra kurs, konferanser og seminarer som arrangeres. Partnerne bidrar også med et mindre bidrag. GS1 Smart Centre skal bidra til å øke kunnskapen om våre standarder i Norge. I senteret kan du følge en hel verdikjede live og denne er inndelt i Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist, Smart Butikk og Smart Forbruker. Det er også etablert et eget areal for Smart Asset.

- Gjennom å synliggjøre en hel verdikjede, både fysisk og logisk, avdekkes mulighetene i hvert enkelt ledd, sier Askevold. Han forteller at det er avgjørende med gjenbruk av informasjon i verdikjeden.

- Varen merkes hos produsent og informasjonen blir deretter benyttet i alle ledd i kjeden. Vi simulerer oppretting og merking av nye varer. For å sikre sporbarhet vurderer vi hvilken informasjon som skal sendes videre til transportører og grossister.

Mobile tjenester

GS1 følger nøye med på fremtidige løsninger og registrerer en kraftig vekst innenfor mobilkommunikasjons-

markedet og da spesielt på mobil betaling og elektroniske tjenester på smarttelefoner.

- I 2012 vil det bli solgt flere smarttelefoner enn PC-er i verden. Dette er en utvikling som vil påvirke det vi holder på med. Ett annet område er optimal ruteplanlegging hvor man kan utnytte merkingen foretatt av vareprodusenter. Grossisten mottar informasjonen som genereres på fabrikk. Den sendes videre til transportøren som benytter den i eget system. Deretter mottas varene for omgruppering og transport til butikken, avslutter han.

--------

GS1 er en brukerstyrt global non-profit organisasjon som er representert i 110 land. Oppgaven er å utvikle, vedlikeholde og tilby standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Mer enn en million bedrifter bruker GS1-standarder. GS1 Norway har 16 ansatte og over 5.000 bedrifter er abonnenter på GS1-systemet her til lands. Hvert enkelt land står fritt i å definere sine lokale fokusområder.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!