Columbus IT - fra leverandør av ERP til komplette forretningssystemer

- Vi er fokusert på å levere prosessforbedringer til våre kunder basert på Microsoft teknologi, og har de siste årene beveget oss fra å være en ren ERP-leverandør til å bruke hele teknologiplattformen til Microsoft for å løse våre kunders forretningsutfordringer, sier Country Manager Morten Sælemyr i Columbus IT.

Trond Schieldrop

Til Logistikk & Ledelse opplyser Morten Sælemyr at Columbus IT nå er mye mer opptatt av å løse kundenes behov med riktig verktøy i stedet for å presse alt inn i en ERP-løsning slik alle gjorde for noen få år siden.

- Våre kunder får dermed en mye rikere brukeropplevelse og de får løsninger som passer bedre til den oppgaven som skal utføres, hevder han. - I de prosjektene vi har introdusert CRM, ERP, Share Point og analyseverktøy registrerer vi økt kundetilfredshet. Et viktig element i så måte er større enkelthet i forhold til egne prosesser, sier Sælemyr, som legger til at det har vært et stort skifte å gå fra å være en ren ERP-leverandør til å operere i dagens landskap, sier Sælemyr.

Dedikert Microsoft partner

- At Columbus IT beveger seg fra å være en ren ERP-leverandør til å bli en leverandør av forretningssystemer vil være med på å forsterke selskapets posisjon innenfor de bransjene selskapet opererer på, sier Bo Hjort Christensen, studierektor på Handelshøyskolen BI og en av landets fremste eksperter på forretningssystemer.

- Columbus IT er blant de få store, globale og dedikerte Microsoft partnerne. En av utfordringene til Microsoft er at det har vært for mange små og for få globale partnere. Både Logica, Columbus IT og Avenade er eksempler på sterke internasjonale konstellasjoner som har absolutt livets rett. Spesielt nå som Microsoft stadig beveger seg oppover mot større caser og mer komplekse leveransene, fremholder Hjort Christensen.

Fordel for kunden

Sælemyr opplyser at Microsoft bringer hele sin teknologiplattform tettere og tettere sammen, noe som er en stor fordel for kunden.

- I vår strategi har vi utelukkende valgt å samarbeide med Microsoft. Det betyr større grad av spesialisering og gjør oss til en kompetent rådgiver på deres teknologiplattform. Microsoft bruker store ressurser på forskning og utvikling, og det gir oss trygghet for at våre kunder får løsninger som er tilpasset deres behov.

Stort løft

På spørsmål om flere av dagens ERP-leverandører forblir rene ERP-leverandører og ikke leverandører av forretningssystemer, svarer Sælemyr at det er en god del som fortsatt holder på det gamle, mens flere er i ferd med å tenke nytt.

- Microsoft er et av selskapene som leder an med å gi partnerne mulighet til å tenke i nye baner. Det er et stort løft for partnerne å bygge ny kompetanse og bringe inn mennesker med annen erfaringsbakgrunn. Dette gir verdifulle løsninger for kunden.

Rakettfart inn i nettskyen

Microsoft går med rakettfart inn i Cloud Computing. Selskapet har lagt ned betydelige ressurser for å innrette seg etter markedsutviklingen.

- De bruker 70-80 prosent av utviklingskapasiteten på Cloud Computing. Primært gjelder dette plattformene Azure SQL, Azure Windows, Office 360 og Dynamics CRM som ble lansert i Norge for noen måneder siden. Det neste er å inkorporere deres ERP-systemer i Cloud Computing. Da vil hele programporteføljen være ute i skyen. For oss vil dette i vesentlig grad forandre dagens landskap. Vi betjener allerede i dag kunder som har strategier ute i skyen og da primært innenfor CRM. Det er to typer virksomheter som skiller seg ut. Det ene er de små med enklere behov som har tatt et kraftig steg ut i skyen. Det andre er store bedrifter med avdelinger som ønsker å ta i bruk Cloud Computing raskt uten å gå veien om kompliserte byråkratiske prosesser, sier Sælemyr. Han mener disse selskapene er frontrunnere i forhold til skystrategien på CRM.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!