Smartere logistikk og lavere kostnader

- For å oppnå smartere logistikk og kutte transportkostnader har flere av våre kunder installert vårt transportadministrative system MobiRoute, sier Country Manager Morten Liljefors i MobiOne AS.

- Vi tilbyr mobile applikasjoner til blant annet transport, distribusjon, service, salg og logistikk, sier Country Manager Morten Liljefors i MobiOne AS. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

MobiOne tilbyr mobile applikasjoner til blant annet transport, distribusjon, service, salg og logistikk. Morten Liljefors kan fortelle at Martinsen Transport og ScanTank har installert systemet i sine tankbiler. Det har økt kundeservicen og styrket intern informasjonsflyt.

- Vi har ordre- og leveringsmodulen MobiRoute som kjøres mot ordre og levering. I Norge benyttes løsningen til personbefordring, drivstoff- og containerleveranser. MobiRoute gir sjåføren oversikt over leveringssteder. Når varer leveres og signeres av kunde på en håndholdt terminal (PDA), sendes bekreftelse direkte inn i forretningssystemet, sier Liljefors.

Reduserer manuelle feilkilder

Løsningen fra MobiOne kan integreres mot ulike ordre-, lager og faktureringsprogrammer.

- Ordre og informasjon sendes direkte til PDA i felt eller på lager. Leveranser og kjøreruter rapporteres tilbake til forretningssystemet. Dermed reduseres faren for manuelle feilkilder. All kommunikasjon skjer over 3G/GPRS-nettet eller trådløst nettverk (WLAN), sier Liljefors.

Microsofts mobilplattform

MobiOne kjører på Microsofts mobilplattform. MobiBase følger dot.net som er en plattform for XML Web tjenester. 95 prosent av alle håndholdte løsninger i verden leveres med Windows Mobile. - Vi tilbyr kundene robuste håndholdte terminaler fra Motorola og Intermec, sier Liljefors, og legger at 90 prosent av grunnplattformen dekker brukernes behov.

- Det som skiller oss fra konkurrerende transportadministrative løsninger er at all informasjon kjøres på plattformen MobiBase. Kundespesifikke løsninger legges inn og integreres mot de fleste ERP-systemer. Integrasjonen mot ERP skjer gjennom Business Connector som formidler informasjon til håndterminaler og tilbake til ERP-systemet, påpeker han.

Navigasjon og posisjonering

MobiNav er en navigeringsassistent som fungerer som GPS. Den innhenter automatisk oppdragsdata og navigerer korteste kjørerute direkte til leveransested.

MobiTrack er en posisjoneringsløsning som gjør at kjørekontoret til enhver tid vet hvor kjøretøyet befinner seg. Den kan også benyttes til ruteoptimalisering.

- Her får brukeren informasjon om kjørt rute og kan om nødvendig sette begrensninger på kjøreområde, opplyser Liljefors.

MobiEco og EcoCoach

Modulene leveres med bildataprogram som innsamler informasjon om kjøremønster. Det er montert en fargeskjerm ved siden av førerplassen der sjåføren får fortløpende informasjon om bl.a. kjøremønster og drivstofforbruk. All kjørerdata registreres og sendes til kjørekontoret der de analyseres.

MobiISA

Løsningen tilpasser hastigheten og er integrert i håndterminalen. Når for eksempel en sjåfør kjører over tillatt hastighet, får han eller hun varsel om dette i ISA-displayet. Systemet har også oversikt over hvilken hastighet som gjelder for hvert geografiske område av landet. Med ISA kan også kjørekontoret følge opp og kvalitetssikre transporten.

- Våre løsninger er under konstant utvikling, noe som skjer i nært samarbeid med våre brukere. To ganger årlig foretas versjonsoppgraderinger, forteller Liljefors.

Miljøhensyn

Strenge krav til miljøhensyn fremtvinger effektiv logistikk- og distribusjonsplanlegging. MobiOne tilbyr produkter som reduserer miljøpåvirkningen og bidrar til lavere utslipp av karbondioksid og partikkelutslipp.

- Effektiv ruteplanlegging og løsning for hastighetsreduksjon øker sikkerheten for sjåføren og ivaretar miljøet på en mer forsvarlig måte, mener Liljefors.

Pilotprosjekt for LKAB

Konkurransen i det skandinaviske markedet på transportadministrative løsninger er knallhard. Det svenske moderselskapet MobiOne AB har vært på det hjemlige markedet i 10 år og har flere store kunder innen vei og anlegg, bakeri og rutegående transporter. Selskapet har 11 ansatte og omsatte i fjor for ca. 10 millioner kroner. Det arbeider blant annet nå med et stort og spennende pilotprosjekt i Nord-Sverige.

- Fra april og frem til juni skal LKAB implementere pilottester innen sitt prosjekt SKUT - Sporbarhet og Kvalitetsstyring for Opplagshåndtering og Transport, sier Liljefors. Han kan fortelle at MobiOne er valgt som leverandør av prosjektet. Målet er å studere hvordan mobilløsningen kan sikre kvalitet, kontroll og effektivitet for gruvedriftsselskapet som er Europas største produsent av jernpellets.

Den norske virksomheten ble etablert i 2003, men ble styrt fra Sverige helt frem til i fjor da Linjefors ble ansatt som Country Manager for å øke nærheten til markedet. Han er foreløpig den eneste medarbeideren i Norge, men forteller at de nå i løpet av våren/sommeren vil ansette flere medarbeidere for å utvide det geografiske nedslagsfeltet. I dag finnes selskapets 10 kunder Østlandsområdet - fra Lillehammer i nord til Vestby i sør.

Selskapet er nå i forhandler med flere nye potensielle kunder, og Linjefors opplyser avslutningsvis at de har som mål å styrke markedsposisjonen til norske MobiOne i betydelig grad og at dagens omsetning på 3,5 millioner skal økes til 10 i løpet av de kommende to til fire årene.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!