Speeder opp lønnsomheten

- For å øke effektiviteten på kundeoppdrag og oppnå større lønnsomhet, har vi installert SpeedyCraft med Android håndholdte terminaler fra Devinco AS, sier avdelingsleder Bjørn Ove Grotdal og IT-konsulent Roger Haugen i Vintervoll AS.

84 terminaler ble tatt i bruk av våre servicemontører som fikk omgående brukeropplæring. Montørene brukte relativt kort tid på å lære funksjonaliteten i SpeedyCraft, sier avdelingsleder i Service Bjørn Ove Grotdal (t.v.) og IT-konsulent Roger Haugen i Vintervoll AS. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Fra før av benyttet selskapet Windows Mobile. Da produksjonen av håndterminaler med dette operativsystemet opphørte i fjor, søkte Vintervoll etter en ny leverandør av programvare for håndholdte Androidterminaler. Valget falt på Devinco SpeedyCraft, og avtalen ble undertegnet november 2011.

- 84 terminaler ble tatt i bruk av våre servicemontører som fikk omgående brukeropplæring. Montørene brukte relativt kort tid på å lære funksjonaliteten i SpeedyCraft, opplyser Grotdal og Haugen. De forteller at brukervennligheten og batterikapasiteten er vesentlig bedre enn forgjengeren. - Så langt har løsningen forenklet vår hverdag, understreker de.

Raskere registrering

- Registrering, dokumentering, kvalitetssikring og fakturering av arbeidsoppdrag, skjer nå raskere enn i vårt gamle mobile system, sier Grotdal og Haugen. De regner med at systemet er nedbetalt i løpet av to år.

En ordre registreres i Vintervolls forretningssystem Visma Contracting med riktig navn, nummer og adresse. Deretter tildeles montøren oppdraget elektronisk via sin håndholdte terminal.

- Våre serviceledere administrerer arbeidsoppdrag for montørene med innebygd tidsplanlegger og oppdragene tildeles montørene elektronisk til deres håndholdte terminal. Når arbeidet er sluttført fyller montøren ut materiell- og timeforbruk, sluttkontroll og samsvarserklæring som sendes elektronisk tilbake til ERP-systemet. I tilfelle monteringsproblem kan montøren ta et bilde og sende det elektronisk til serviceavdelingen som bistår med å løse det der og da, sier Grotdal og Haugen.

- All kunde- og produktinformasjon i forretningssystemet kan overføres elektronisk til Devinco SpeedyCraft. Montøren kan også opprette nye ordre på arbeidsstedet.

Vintervoll anser det som en stor fordel at Devinco er lokalisert i Trondheim.

- Det forenkler oppgraderings-, service- og vedlikeholdsarbeid, påpeker Grotdal og Haugen og legger til at samarbeidet med Devinco så langt har fungert meget bra. - De har tilpasset SpeedyCraft til vårt behov og tilbakemeldingen fra våre medarbeidere til produktet er entydig positivt.

Raskere fakturering

Vintervoll har nå full oversikt over alle oppdrag på terminalen.

- Er det en hastesak sender vi den direkte til ledig montør som drar ut til kunde. Kunden kan signere på ordren med en gang arbeidet er sluttført slik at fakturaen sendes omgående. Sjekklister skrives ut og bilder legges som vedlegg på ordren, sier Grotdal og Haugen. De forteller at montøren ikke kan avslutte ordren før samsvarserklæring og sluttkontroll er signert på SpeedyCraft.

Planlegger montørens hverdag

- Vår sikkerhetsavdeling bruker SpeedyCraft på anleggsoppdrag mens serviceavdelingen benytter den på monteringsoppdrag. Vi har nylig tatt i bruk ressursplanleggeren Devinco Schedule for våre saksbehandlere. Løsningen definerer oppdrag til våre montører og tildeler arbeid i forhold til ledig kapasitet. En kalenderfunksjon gir oss full oversikt over ressurstilgangen, forteller Grotdal.

Ressursstyring

- Devinco Schedule gir full oversikt over alle arbeidsordrer, sier daglig leder Ruben Edna i Devinco AS. - Løsningen filtrerer alle ordrer etter saksbehandlerens ønske. En "dra-og-slipp" funksjonalitet gjør det enkelt å fordele oppdrag og visualisere alle tilgjengelige ressurser og arbeidsordre i kalenderen. Når ordren er tildelt i Devinco Schedule går den til riktig ansatt og registreres i montørenes kalender. De kan endre eller legge til nye avtaler og overføre oppdatert kalender tilbake til Devinco Schedule. Løsningen har også en integrert karttjeneste som visualiserer ordreadresser på et geografisk kart.

Bedre oversikt

Bruken av håndholdte terminaler har redusert behovet for manuell fakturering.

- Det har spart oss for mye plunder og heft, redusert timeforbruket og gir oss bedre oversikt over materiell forbruk. Vi planlegger å ta i bruk SpeedyCrafts lager/logistikkløsning der montøren kan bestille varer direkte fra lager. Samtidig vurderer vi og tak i bruk funksjonaliteten som lar montører bestille elmateriell direkte fra våre grossister via sin håndterminal, sier Haugen.

- Det er mulig å lagre mange komplette varekataloger med til sammen flere hundre tusen varer i SpeedyCraft. Det forenkler bestilling mot grossister og gjør lagerføring og lagertelling enklere. Går montøren tom for materiell kan han/hun med et enkelt tastetrykk bestille nytt. Et søk i SpeedyCrafts varekatalog viser både egen og leverandørens lagerstatus for varen med varenummer, priser og bestillingsvolum. Når materiellet er bestilt viderefører terminalen all informasjon til et bestillingsvindu, avslutter Edna.

------------

Vintervoll AS er en av Midt-Norges største elektroentreprenører og hatt ansvaret for flere store elektroprosjekter i Trøndelag. Selskapet har 200 medarbeidere. Hovedadministrasjonen er i Trondheim med avdelingskontorer på Stjørdal, Fannrem, Melhus og Klæbu. I tillegg eier de selskapet Nyvold Installasjon på Oppdal.

er produsent av produktene SpeedyCraft for mobil ordrehåndtering og ViaTracks elektronisk kjørebok. I 2011 var Windows Mobile på vei ut av markedet mens Android håndholdte terminaler overtok ledelsen. Det medførte en omsetningsrekord på nær 18 millioner for Devinco. I år har selskapet en budsjettert omsetning på ca. 25 millioner kroner.Devinco AS

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!