Logistikk og kundebehandling med mobiltelefon og nettbrett

- Skipsmøbelprodusenten Maritime Møbler på Bolsøy utenfor Molde tar i bruk av nettbrett og mobiltelefon med et program som innvarsler en helt ny tid i brukervennlighet, både for kunder og ansatte. Vi har gjort ferdig et produkt som er en dynamisk, digital brosjyre. Programmet har betegnelsen, "Den virtuelle lugar", opplyser professor, Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde.

Denne  vesle saken er fremtiden i virtualisering for mange deler av  produksjons- og næringslivet, mener professor Kai A. Olsen fra Høgskolen i Molde (t.v.). Her sammen med seniorrådgiver og tidligere daglig leder i Maritime Møbler, Per Lillebostad, førsteamanuensis Hans F. Nordhaug fra Høgskolen i Molde, prosjektleder Irene T. Danielsen fra Maritime Møbler og Jan-Ove Rust fra A2B Design Partner i Ålesund. Foto: Nils Erik Langva

Nils Erik Langva

Et par berøringer på en trykkfølsom skjerm kan re-arrangere innredningen av samtlige lugarene for de aller største skipstyper på et kort sekund eller to, med fotorealistiske bilder. Samtidig får kunden, eller alle avdelingene hos produsenten, opp all relevant informasjon.

Professor Olsen påpeker at beslutninger i salgsmøter har store konsekvenser i alle deler av verdikjeden til et produkt. Ofte er resultatet forlengelser av ledetiden, altså perioden fra bestilling til leveranse. Med effektiviseringen som nå blir mulig, påvirkes også den tiden som kunden trenger i sine beslutningsprosesser fordi muligheten er til stede for betraktelig nedkorting, på grunn av bedre grunnlag for de bestemmelser som tas.

Maritime Møbler hadde tidligere med seg vareprøver i et antall og omfang, som nesten ikke ga rom for selgeren i bilen. Prøver, brosjyrer, spesifikasjoner, faktaark og produksjonsprognoser tårnet seg opp i uhorvelige mengder og nærmest uoversiktlige masser, på kundens bord.

Akkurat nå arbeider de med anbud til et kjempestort hangarskip, som blir hjemmehørende i Sentral-Asia. Men nå kan selgerne bare smette et lite lesebrett i kofferten, og likevel gi den potensielle kunde mye bedre illustrasjon av innredningsmuligheter, og øyeblikkelig listing av muligheter og konsekvenser av valgene, som i møtet kan prøves ut umiddelbart.

Bestilling på sekundet

Presentasjonen er lagt inn i et datasystem, som altså kalles "Den dynamiske brosjyre", der kunde, om behovet er til stede, kan sitte hjemme og bla i den, og på nettet med øyeblikkelig respons også få stipulerte produksjonstider, som endrer seg dynamisk for hver lille endring som gjøres. Denne siste modulen er ikke ferdig fordi arbeidet med systemet så langt har vært et prøveprosjekt. Konkusjonen er likevel soleklar på at Maritime Møbler så og si umiddelbart implementerer de modulene som foreligger så langt.

Har man aller minste kjennskap til salgs- og presentasjonsmøter, selv for de helt store og nøye planlagte prosjekter, er scenariet neppe ukjent, der hele seansen sjangler seg ustøtt frem mot uklare konklusjoner, og går i knestående under vekten av tungt, tilgjengelig informasjon. Den kapitulerende replikk fra selger er gjerne, til slutt: " ". Deretter går alle hvert til sitt, og tilbake til rute 1. Saken diskuteres fra scratch, med påfølgende trang til oppklaringsmøter. Fordi slikt tidsforbruk, i praksis, kan være løsrevet fra verdikjeden, går både tiden og taksameteret, helt ureflektert.Dere kan jo se litt på det

En annen mulighet er at selgeren kjekt forsikrer; " ". Produksjonsformannen reaksjon er ikke alltid egnet for det offentlig rom.Vi leverer i neste måned, ingen problemer

Ny type kundebesøk

- Vi vil nå være i stand til å gjennomføre en helt ny type kundebesøk, der verdikjedetenking, produksjonslogistikk og produktstandardiseringer legger veldig klare føringer, mens systemet tar seg av alle tilhørende data og presenterer dem der og da, med uovertruffent, fotorealistiske bilder, sier seniorrådgiver Per Lillebostad i Maritime Møbler.

- Med fysiske vareprøver måtte vi alltid reise tilbake fra presentasjonsmøtet for å avklare når underleverandørene kunne begynne sin produksjon. Gulvbelegg, bord, vegger, skap, belysning og alle andre ting, blir fremstilt i forskjellige deler av verden. Endring av farge på et gulvbelegg kan endre tidspunktet for levering ganske vesentlig, og vi har dessverre ikke kunne gi god nok informasjon før etter den nødvendige runden med underleverandørene. Vel, så ble kanskje ikke prisen som tenkt, og så måtte vi i gang med enda runde, med faksing, mailing og nye tegninger. I supplyflåten bygges skip til en milliard kroner og mer, og da kan vi ikke risikere kostnadsdrivende forsinkelser bare fordi vi ikke kan levere riktig farge på gardiner og putetrekk, om jeg skal tillate meg en spissformulering.

Logistikkens Oscar

Professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde, som har ledet systemeringen av prosjektet, har hatt en rekke engasjementer for lokal industri. Han har designet logistikkjeder, med tilhørende matriser og logaritmer. Vi skal ikke bidra til lesernes generelle forvirring med å gjengi noen av disse logaritmene, bare rapportere at den ene ser mer avsindig ut enn den andre. Og for oss som ikke vet mer enn at to pluss to er fem, har resultatene et anstrøk av magisk metamorfose når proppene i produksjonssystemet løser seg opp til intet, og bedriftene produserer mer - med ett skift mindre.

Et kjent eksempel på hva logistikkmiljøet ved Høgskolen har bidradd til, er den store omleggingen ved Hustadmarmor i Elnesvågen, en times biltur fra Molde. Bedriften er en av Europas største produsenter av flytende marmor (slurry), som blant annet sprøytes på trykkpapir for å gjøre glossy magasiner enda mer glossy. Programmet som materialiserte seg fra beregningene til Høgskolen førte til at Hustadmarmor fikk Norsk logistikkforenings pris for 2007. Senere ble bedriften, som den andre av europeiske virksomheter noensinne, vurdert til den amerikanske logistikkprisen, logistikkens Oscar som den kalles.

Valgmulighetene øker

Førsteamanuensis Hans F. Nordhaug har sammen med Olsen implementert systemet som Maritime Møbler nå tar i bruk. De understreker begge at all nødvendig funksjonalitet finnes i nettleseren. Brukerne trenger med andre ord ikke laste ned noe som helst - alt man trenger er en moderne nettleser. Olsen beskriver fordelen slik:

- Mange systemer krever nedlasting av programtillegg, apper, eller hele programmer. Beslutningstakere er ikke alltid veldig oppdatert på databruk, og nødvendige nedlastinger kan faktisk være nok til at noen vegrer seg. Her ligger alt åpent for dem som ønsker informasjon, og man går i prinsippet frem som for all annen internettbruk.

Valgmulighetene øker nå for kunden til å optimalisere forholdet mellom pris og levering, eller andre parametre. I et større skip diskuteres eksempelvis et spesielt gulvbelegg, kanskje en parkett av en bestemt type. Et lett trykk på den berøringsfølsomme skjermen forteller kanskje at et annet fargevalg kan fremskynde leveransen.

Innredningen skal ofte velges for flere skip samtidig. Totalkontrakten er da gjerne flere milliarder kroner. Valg som tilsynelatende ikke betyr nevneverdige kan fremstå med sine virkelige konsekvenser på nettbrettet.

Og tenk bare på den mye bedre kontakten som etableres når selger og kunde sitter med nettbrettet mellom seg. Løsning med bærbar laptop har aldri vært optimal. Den ene parten legger ofte beslag på den, gjerne ubevisst, og blir opptatt med sitt. Kommunikasjonen har en tendens til å stoppe opp, den ene blar og blar på skjermen, uten at kjøper aner hvor man befinner seg. Trykkfølsomme nettbrett derimot, inviterer til samhandling og samarbeid.

Viktig standardisering

- Muligheten for standardisering er annen av de mange gevinstene, som er viktig for oss internt, og som systemet åpner for. Et nettbrett er ikke stort å se til, men med store, og nesten uante muligheter på grunn av systemet Høgskolen har levert, sier seniorrådgiver Lillebostad.

Forprosjektene til skipsinnredning har jo til dels vært veldig primitive, tidligere. I så måte er vi ikke alene, for Maritime Møbler har funnet opp alt som omsettes av skipsmøbler i Norge, og mye ellers i verden.

- I sin tid gikk vi ombord med tommestokk og målene varierte kolossalt innenfor ett og samme prosjekt og samme type skap eller køy, ganske enkelt fordi skipsbygging ikke alltid har skjedd med standard moduler. Effektiviteten og prisene kom derfor på et annet nivå enn nødvendig. Nå ta vi med oss nettbrettet før en eneste stålplate er sveiset og setter oss sammen med designerne, allerede i innledningen av et prosjekt. Er ønsket om spesialtilpassinger ufravikelig kan vi øyeblikkelig dokumentere hvordan utslagene blir, på alle områder, sier Lillebostad.

- Lokalpressen har ved tidligere anledning hevdet dere er i verdenstoppen med hensyn til nettløsninger. Hvorfor har ikke "Den virtuelle lugar" oppstått på weben før nå?

- Vi har allerede en løsning, med benevnelsen "shipINSIDE", og som andre også har ønsket å knytte seg til. Denne gangen går vi enda et skritt videre, basert på våre interne behov.

I fullt bruk

Ifølge Per Lillebostad skal man ha klart for seg at utviklingen ikke er så rask i dataverdenen som man tror.

- Selv om min tidligere stilling som daglig leder, i kraft av å være med fra starten, krevde mye tid, så var interessen for IT så sterk at jeg lærte meg programmering. Og flere av programmene jeg laget til bedriften for 20 år siden er i full bruk den dag i dag. Jeg vil understreke at interessen for dataløsninger deles av mange i bedriften, og løsningene har hjulpet oss til å bli markedsleder og en av de største produsentene på verdensbasis, med gode 80 millioner i årsomsetning.

- Årsak til suksessen, om man ser bort fra forslitte floskler om kreativitet og godlynt samhandling på alle nivåer?

- Systematikk og disiplin. Vi må skaffe nødvendig informasjon om et prosjekt og legg inn all den kvalitet vi kan, vi må forstå hva som skjer rundt oss, og ha mot til å legge om kursen i tide. Alle disse gode intensjonene må systematiseres og legges under rutiner. Med andre ord, systematikk og atter systematikk.

Jan-Ove Rust fra A2B Design Partner i Ålesund, som har datagenerert bildene og designet den grafiske utformingen, forklarer forskjellen fra denne typen bilder til en prosjekttegning slik:

- Da vi fikk ideen om en dynamisk brosjyre ønsket vi at kunden skulle kunne se innredning i ulike belysninger, som dagslys og lampelys og hvordan disse forhodene påvirket fargene, kort og godt som om man så inn i en virkelig lugar. Alt er laget ved hjelp av et såkalt ray tracing-program. Ulike lyskilder gir skyggespill og gjenskinn. Lampene i taket reflekteres i bordflaten, og endrer seg etter materialvalg. Slik fremstår et mye sannere inntrykk.

Møblement og farger ligger i egen boks, der brukerne gjør sine alternativer med å berøre skjermen. Et par trykk og hele interiøret endrer seg, gardiner, vinduer, alt man bare vil. Bildene kan skrives ut, sammen med produktspesifikasjoner, og produksjonsgang. All informasjonen kan også hentes frem på lesebrettet.

Andre bransjer

- Slik systemet fremstår her er en masse tilpassinger gjort for Maritime Møbler. Men andre bransjer krever ingen nevneverdige systemendringer, men bare justeringer av informasjonen fra den enkelte bedrift, sier Kai A. Olsen:

- Prosjektet, Den virtuelle lugar, er med i VRI-programmet til Norsk Forskningsråd, som har hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Fylkeskommunen i Møre og Romsdal er også kommet til med økonomisk støtte. Prosjektet er et storartet eksempel på hva som skjer når miljøene i fylket slår seg sammen, her representert ved en forskningsinstitusjon, som er Høgskolen i Molde, offentlige institusjoner og næringslivet.

Man bør kanskje ikke undres over at mørekysten skaper så mye nytt og drar inn så store eksportinntekter, mener han.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!