Automatiserer P2P-prosessen med moderne skyteknologi

Basware presenterer Basware neste generasjons nettskybaserte applikasjon for automatisering av behov-til-betalingsprosessene for norske virksomheter. Alusta gir en åpen og sentralisert tilgang til alle Baswares tjenester via et skalérbart og sikkert økosystem for handel mellom virksomheter - uavhengig av virksomhetens størrelse og lokasjon.

Med Basware Alusta får norske virksomheter en skybasert applikasjon for håndtering av behov-til-betalingsprosessene med 100 prosent rollebasert brukerhåndtering, sier Bjørn Røsten, Country Manager i Basware Norge.

Omfanget av dagens B2B-handel, med utveksling av produkter, tjenester, informasjon og penger mellom kjøpere og leverandører, er svært stort. Praktisk talt hver eneste virksomhet, fra hvert hjørne av kloden, kjøper og selger til andre virksomheter, noe som resulterer i en myriade av interaksjoner, transaksjoner og relasjoner. Likevel, interaksjonene og transaksjonene som underbygger B2B-relasjonene er komplekse.

- Den sammensatte kompleksiteten gir en rekke problemstillinger som gjør spesielt administrasjon og kontroll over kontantstrømmen utfordrende, noe mange små og mellomstore virksomheter blir utfordret på i deres arbeid med å redusere avhengigheten av tredjepartsfinansiering for å sikre likviditet, sier Bjørn Røsten, Country Manager i Basware Norge.

Med Basware Alusta får norske virksomheter en skybasert applikasjon for håndtering av behov-til-betalingsprosessene med 100 prosent rollebasert brukerhåndtering.

- Alusta er bygget på en helt ny og fleksibel arkitektur utviklet som en skybasert løsning, noe som sikrer enkel samhandling mellom virksomheter gjennom Basware Open Network, verdens største åpne nettverk for B2B-transaksjoner mellom kjøpere og leverandører. Løsningen omfatter alle kritiske oppgaver tilknyttet behov-til-betalingsprosessene mellom virksomheter, og reduserer dermed kompleksiteten og kostnadene ved transaksjoner samtidig som synligheten og smidigheten øker på tvers av den finansielle leverandørkjeden, sier Røsten.

- Nå tilbys norske virksomheter en applikasjon som bidrar til å effektivisere arbeidet tilknyttet behov-til-betalingsprosesser, både når det gjelder selve håndteringen av prosessene samt tilknyttet medarbeiderens praktiske bruk av løsningen. Det erstatter dermed de langsomme, kostbare og manuelle prosessene med raske, feilfrie og automatiserte prosesser i én enkelt skybasert programvare- og tjenesteplattform, fortsetter han.

Moderne teknologi tilpasset behov og realiteter

Under utvikling av løsningen har hovedfokuset vært orientert mot optimalisering av brukervennligheten i tillegg til anvendelse av moderne teknologi. Røsten opplyser at det er gjort intervjuer med kunder, og kjørt workshops og simuleringer for å avdekke de reelle behovene og hvordan brukervennligheten skal bli optimal.

- For å tilpasse oss brukernes stadig endrede behov og realiteter, har vi utviklet denne løsningen basert på moderne teknologi som gir virksomheten en svært skalérbar og fleksibel løsningsarkitektur. For både store, globale virksomheter samt voksende små og mellomstore virksomheter i vekst er dette dermed en løsning som ikke behøver å byttes ut underveis, da Basware Alusta vokser i takt med kunden.

"Intelligens"

Ifølge Basware er det bygget inn høy grad av "intelligens" i løsningen, noe som skal muliggjøre størst mulig grad av automatisering tilknyttet behov-til-betalingsprosessene i virksomheten. Dette innebærer at løsningen vil foreslå de neste stegene i prosessen, eksempelvis hvem man skal sende dokumenter videre til eller foreslå kontering, basert på regler virksomheten selv har definert samt basert på tidligere brukerhistorikk.

- Løsningen tilbyr også helintegrert sporing og rapportering i hele verdikjeden, der virksomheten får detaljert angivelse av alle sted i prosessen, fra behovet oppstod til leveranse er gjort og fakturaen er godkjent og betalt. For mange virksomheter er dette en svært verdifull funksjon, da den understøtter revisjonsmessige behov tilknyttet pålagte krav om synlighet i prosessene, sier Røsten, og utdyper;

- For mange virksomheter er det også avgjørende å ha løsninger som synliggjør og analyserer kostnadene tilknyttet innkjøpsprosessene. Det dreier seg blant annet om man handler fra riktig leverandør, om det handles riktige produkter, om det handles til riktige priser og hvordan man til enhver tid ligger an i forhold til budsjett. Med funksjonen Spend Analyzer i Alusta kan denne type informasjon hentes ut, noe som gir virksomheten verdifull innsikt i hvordan innkjøpsprosessene foregår samt hvordan de kan optimaliseres ytterligere for en mer effektiv og kostnadsbesparende virksomhetsdrift. Løsningen avdekker eksempelvis hvilke deler av organisasjonen som faktisk utnytter mulighetene for å automatisere behov-til-betalingsprosessen, noe som dermed gjør det mulig for virksomheten å iverksette tiltakene der effekten og behovene er størst.

Én felles løsning

Basware Alusta vil være en spesielt gunstig løsning for de mange virksomhetene som allerede bruker flere løsninger fra Basware. Med Alusta samles alle funksjoner og løsninger i én felles løsning. Dette er spesielt nyttig for de virksomhetene som er ute etter ny funksjonalitet, da løsningen tilrettelegger for å konfigurere tilgang til funksjonene tilpasset den enkelte virksomhet og medarbeiders behov og rolle. For Basware er det viktig å utvikle ny teknologi og nye løsninger som tilfører ny funksjonalitet for kundene og markedet.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!