Befester sin posisjon i dagligvarebransjen

IT-selskapet Online Technology AS på Årnes har inngått en 4-års avtale med dagligvareaktøren Scandza AS om leveranse av ny software i logistikksystemet Online Control. - Avtalen er verdt flere millioner kroner og er et viktig springbrett for vår videre satsing mot dagligvarebransjen, sier daglig leder Steinar Aamodt i selskapet.

Avtalen som Online Technology AS har inngått med dagligvareaktøren Scandza AS baserer seg på bruk av Online Control programvare. Den omhandler drift, support og konsulentbistand i fire år fremover. Fra venstre daglig leder Steinar Aamodt i Online Technology AS og CFO Lars Tretteteig i Scandza gruppen. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Avtalen med Scandza ble undertegnet i begynnelsen av januar i år, og er ifølge Steinar Aamodt en utvidelse av samarbeidet Online Technology har hatt med Synnøve Finden igjennom 13 år. Avtalen gjelder nå Scandza konsernet som Synnøve Finden har vært en del av fra 2009.

- Kontrakten er derfor særdeles viktig for oss, sier Aamodt. - Når en stor kunde som Scandza velger å utvide avtalen med oss, er det en bekreftelse på at våre produkter holder mål. Samtidig er det en anerkjennelse for vår utvikling av systemet, mener Aamodt. Når de velger å utvide samarbeidet på denne måten gir det oss ekstra tro på vår egen programvare. Det er en stor inspirasjon og anerkjennelse for våre ansatte.

Han opplyser at avtalen er basert på bruk av Online Control programvare og omhandler drift, support og konsulentbistand i fire år fremover. Systemet er spesielt tilpasset næringsmiddelbransjen. Online Technology har også levert systemet til flere andre næringsmiddelbedrifter og sportskjeder.

Implementeres fortløpende

Scandza gruppen produserer og distribuerer kjente merkevarer som Synnøve Finden, Sørlandschips, Nøttekongen, Tropicana, Vitamin Well, Voss Water og Peppes Pizza dagligvarer.

- Vi har lenge samarbeidet med Online Technology, og vurderte å gå videre på deres nye og moderne plattform eller velge andre løsninger. Online Control er et kostnadseffektivt system som bidrar til god produksjonsstyring, og Årnesbedriften har en veldig god løsning som er tilpasset vårt behov. Den nye versjonen implementeres nå fortløpende i våre bedrifter, og i løpet av året skal hele virksomheten være oppe på denne plattformen forteller Lars Tretteteig, CFO i Scandza gruppen.

Avhengig av effektive IT-løsninger

Tretteteig opplyser at de er helt avhengige av effektive IT-løsninger for å serve sine kunder på en optimal måte.

- De store dagligvarekjedene forventer høy leveringsevne og elektronisk utveksling av data (EDI). Systemet fra Online Technology mottar elektroniske bestillinger fra kunden og sender ordrebekreftelser, pakksedler og faktura i retur. Både kunder og myndigheter krever produktmerking og full sporbarhet på næringsmidler. Løsningene til Online Technology ivaretar disse kravene, understreker han.

Online Control er utviklet sammen med blant annet Synnøve Finden og andre aktører.

- I Norge benytter vi økonomisystemet Visma Global sammen med Online Control logistikkløsning. Den nye versjonen er kostnadseffektiv og skreddersydd for å styre logistikkstrømmen i norsk dagligvarebransje på en effektiv måte, mener Tretteteig.

Stort potensiale

Online Technology ble etablert i 1992 med tre ansatte. I 2004 ble det restrukturert med selskapene Conzigma AS, Online Technology AS (software- og konsulentselskap) og Bowe Data AS (regional IT-forhandler). Online Technology er heleid av Conzigma AS som har en årlig omsetning på 45 millioner kroner.

- Vi har potensialet til en mangedobling av omsetningen og forventer kraftig vekst de nærmeste årene, sier Aamodt.

Han mener at Online Technology i alle år vært for teknologidrevet og vært en godt bevart hemmelighet for markedet. Første generasjon av Online Control dekket områdene produksjon, logistikk, produktmerking, sporing og EDI. Den nye generasjonen av systemet har fått ytterligere utvidet funksjonalitet, samt en moderne teknologiplattform.

- Den har en struktur tilpasset nye krav for effektiv informasjons- og vareflyt og utviklet i henhold til norske og europeiske standarder og matsikkerhetskrav. Vi gjennomfører nå aktiviteter for å bli mer synlig i markedet og planlegger for håndtering av større volum, påpeker han.

Fem års utviklingsprosjekt

Online Technologies har brukt 5 år på å utvikle Online Control. På spørsmål om hvorfor utviklingen har tatt såpass langt tid, forklarer Aamodt at det er et stort og komplekst system som tar år å utvikle.

- De første kundene har allerede tatt det i bruk og vår organisasjon er klar for en rask og kontrollert vekst, sier Aamodt. Han legger til at selskapets nedslagsfelt er mellomstore og store norske næringsmiddelbedrifter og andre med krevende logistikk.

Selskapet har ambisjoner om å angripe det skandinaviske markedet.

- Vi har ofte samarbeidet med Visma og deres forhandlerapparat. Våre partnere og kunder kan være viktige døråpnere mot det skandinaviske marked. Samtidig er Visma avhengig av en partner for å levere en full bransjeløsning med drifts- og logistikk-kritiske løsninger, påpeker Aamodt.

Online Control er integrerbart mot de fleste forretningssystemer på markedet. Grensesnittet er standardisert og enkelt å bruke. Aamodt forteller at utviklingen av andre generasjon Online Control har kostet adskillige millioner.

- Produktet er laget på en moderne plattform og er tilpasset dagligvarebransjens tøffe krav til IKT-systemer med alt fra sporing, EDI, håndtering av pakksedler og bruk av GS1-standarden. Flere av våre kunder benytter økonomisystemet til Visma i kombinasjon med vårt logistikksystem.

Driver utviklingen fremover

For Scandza er det viktig at Online Technology blir en foretrukket IT-leverandør for flere bransjeaktører.

- Nye innspill fra kunder krever hele tiden systemutvikling. Jo flere kunder som er på samme plattform jo bedre utgangspunkt har du for å tilpasse løsningen til deres behov, mener Tretteteig.

Aamodt legger til at Online Control dekker alle krav til en standardløsning, og at kundene deres bidrar i fellesskap til utviklingen av systemet på en bredere plattform.

Tøff kamp om kundene

- Hver dag er det en tøff kamp i butikkhyllene. Vi må levere produkter til en konkurransedyktig pris og forventet kvalitet, sier Tretteteig. - Derfor benytter vi oss av de mest kostnadseffektive systemene i bunn som etterlever våre krav. I forhold til størrelsen på vår virksomhet er Online Control en meget kostnadseffektiv løsning. Måler du totalkosten på IT opp mot andre faktorer i virksomheten ligger vi godt an, sier Tretteteig.

- Vi vurderte å gå til anskaffelse av et større ERP-system men etter en helhetsvurdering var vi ikke i tvil om at løsningen fra Online Technology var best for oss, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!