Effektiv TA-løsning rasjonaliserer driften til Nexans

TA-løsningen Log:nett fra Transportnett har bidratt til å rasjonalisere driften hos Nexans. - Leverandørens kunnskap om hvordan hver enkelt transportør kommuniserer med vårt transportkontor har økt effektiviteten, sier Supply Chain Manager Kyrre Beenfeldt i Nexans Norway AS på Langhus. - Deres løsninger gjør oss mer fleksible overfor våre kunder.

- Transportører som Bring, Schenker eller Tollpost forholder seg til Log:nett. Dermed slipper vi kompliserte integrasjonsløsninger i kommunikasjonen med dem, sier Supply Chain Manager Kyrre Beenfeldt i Nexans Norway AS på Langhus.

Nexans i Norge omsetter for over fem milliarder kroner der en vesentlig del går til eksport. Nexans har totalt fem fabrikker i Norge.

- Nylig ble virksomheten omstrukturert med en ny divisjon Market Line for å få en mer kundeorientert organisasjon med særlig vekt på produksjon og distribusjon til norske kunder. Market Line divisjonen leverer hovedsakelig til grossister og operatører, med et bredt produktspekter innenfor installasjon, varmekabel-, telekom-, fiber- og e-verkskabel. Det er innenfor dette segmentet Log:nett utgjør en viktig konkurransefordel.

Utfordrende

- Norske produksjonsbedrifter er gode på innovasjon og effektivitet. Vi utvikler kabelprodukter som er konkurransedyktig både på kvalitet og pris, sier Beenfeldt. Han forteller at Nexans som resten av norsk eksportindustri, er påvirket av europeisk finanskrise. - Derimot er hjemmemarkedet lite berørt. Så langt har vi vært forskånet for nedbemanninger, oppsigelser og permisjoner, noe vi er svært stolte av.

Effektive tjenester

Log:nett fra Transportnett (TN) ble installert for 7 år siden. Bakgrunnen for valg av løsningen var behovet for effektive transporttjenester til Nexans kunder.

- Vi ønsket ikke å utvikle egenkompetanse på IT-området. Derfor valgte vi å outsource IT-tjenestene til TN. Vi kommuniserer med våre transportører med EDI på fraktbrev og meldinger til deres sjåfører. Transportører som Bring, Schenker eller Tollpost forholder seg til Log:nett. Dermed slipper vi kompliserte integrasjonsløsninger i kommunikasjonen med dem, understreker Beenfeldt.

Effektiv transportflyt

Kommunikasjonen med transportører er avgjørende for effektiv transportflyt. I mange tilfeller må kunden kontaktes på forhånd fordi varen leveres til fastsatt klokkeslett.

- Bruk av PDA gjør at vårt kundesenter har direkte kommunikasjon med sjåførene. Vi er avhengig av at prosedyrene følges. Ellers får vi merkostnader fordi kunden ikke får leveransen i tide, og anleggskostnader når produktet ikke kommer frem til rett tid. Her er Log:nett et viktig nav i vårt kundesenter, mener Beenfeldt.

Han kan fortelle at kundesenteret får melding når kunden har mottatt varen.

- Ved utlevering skannes strekkoden på varen og kunden signerer for mottak på PDAen. Kravet til våre transportører er at de har gode tilbakemeldingsrutiner og benytter PDAer med skanningsutstyr.

Transportadministrativt ansvar

- Vi valgte Log:nett fordi logistikk- og distribusjonsløsningen passet inn i vår kravspesifikasjon. TN påtar seg det transportadministrative ansvaret i forhold til gjeldene standarder for meldingsutveksling. Det er en klar fordel at de forenkler rutinene for våre kunder, sier Beenfeldt.

Konkurransefortrinn

- Hvilke konkurransefortrinn oppnår Nexans ved bruk av TNs løsninger?

- TN har en løsning der våre kunder kan få overført elektronisk sendingsinformasjon og skanne for mottatte varer. Vi har ikke utnyttet dette potensialet fullt ut. Ved å tilby nye og effektive løsninger på dette området, kan våre kunder oppnå fordeler, sier Beenfeldt.

TN har en track and trace løsning. Den inneholder også elektronisk overføring av fraktbrev og sendingsinformasjon til transportører.

- Tilbakemelding på leveranser er avgjørende. TNs løsning gir blant annet elektronisk tilbakemelding på hvor mye oppdraget har kostet, sier Beenfeldt. Han forteller at dette er løsninger som Nexans vil ta i bruk i løpet av kort tid. Med track and trace kan kunden følge varen fra den forlater fabrikken til den er fremme.

Integrasjon med SAP

Nexans benytter i dag SAP ERP-system.

- Det kommuniserer via Log:nett med vår hovedtransportør Tollpost Globe i tillegg til Bring og lokale distributører. Vi har tre biler som har ansvaret for all godslevering i Oslo området. Kommunikasjonen med sjåførene skjer også via Log:nett som videresender status til SAP. Når de skanner en kundeforsendelse mottar vårt kundemottak melding om at varen blir levert til fastsatt tidspunkt, sier Beenfeldt. Han legger til at det har vært få utfordringer i integrasjonen mellom Log:nett og SAP.

Full sporing og dokumentasjon

I Nexans distribusjon benyttes tn:mobile PDAer med full sporing og dokumentasjon på godsfremføring. De forer SAP med status.

- For oss er service, hurtige og rettidige leveranser viktigere enn transportoptimalisering, sier Beenfeldt. Han legger til at Nexans er avhengig av fleksible transportløsninger. - Vi har outsourcet EDI-utvekslingen på inngående og utgående ordre til TN, som gjør en utmerket jobb på dette området.

Alle ordrene overføres til Log:nett som pakker og ferdigstiller sendingen med kundeetiketter.

- Vi tildeler oppdrag til alle transportører. Nexans har egendistribusjon med PDAer. Det gir full sporing og dokumentasjon på fremføringen. I tillegg benytter Nexans vår EDI-løsning mot alle transportører, sier adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett AS. Han forteller at behovet til Nexans var å strukturere sin transportadministrasjon med pakkekontroll.

- Til nå har vi hatt et meget godt samarbeid med kabelprodusenten, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!