Forretningssystemer 2012

Fagkonferansen ERP-systemer har i år endret navn til Forretningssystemer. - Navneskiftet er nødvendig for å få med et bredere utvalg av IKT-systemer, sier prosjektleder i KAN Econa, Marianne Strandberg. Høyskolelektor på BI og fagansvarlig for konferansen, Bo Hjort Christensen, deler hennes oppfatning.

- Navneskiftet er nødvendig for å få med et bredere utvalg av IKT-systemer, sier prosjektleder i KAN Econa, Marianne Strandberg. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Årets begivenhet arrangeres på Oslo Kongressenter 5. og 6. juni. Dette er en viktig møteplass for de som vurderer anskaffelse av nye forretningskritiske systemer. Den tilbyr deltakerne faglig oppdatering, analyser om hva markedet tilbyr og innsikt i kritiske suksessfaktorer og fallgruver ved valg og implementering av forretningssystemer.

For leverandører er konferansen en mulighet til å vise frem sine løsninger for et bredere lag av brukere.

- Navneskiftet er nødvendig for å få med et bredere utvalg av IKT-systemer, sier prosjektleder i KAN Econa, Marianne Strandberg. Høyskolelektor på BI og fagansvarlig for konferansen Bo Hjort Christensen deler hennes oppfatning.

- Vi har vurdert navneskiftet i lengre tid. Konferansen handler om mye mer enn ERP. I år har vi lagt ekstra vekt på å få med et bredere utvalg av systemer. Mange mindre løsninger passer godt sammen og har bidratt til å endre det tradisjonelle ERP-bildet. Vi vil selvsagt ikke slippe oppmerksomheten på det tradisjonelle ERP-begrepet, men lar nå både Business Intelligence og CRM få større plass, forteller Strandberg.

Stor pågang

Strandberg forventer ca. tretti utstillere og ca. 200 konferansedeltakere på Forretningssystemer 2012. Det er omtrent det de har plass til i Oslo Kongressenter.

- Messedelen i år er innlemmet i selve konferansen. Vi gjør dette for å øke interaksjonen mellom messen og konferansen, fortsetter hun.

Lang reise

- Det har vært en lang reise fra konferansen Moderne Økonomisystemer i 1999 til Forretningssystemer 2012, sier Bo Hjort Christensen, som har vært fagansvarlig for arrangementet siden starten for 13 år siden.

- Navneendringen er viktig fordi forretningssystemer er et videre begrep. Det omhandler CRM, Business Intelligence, Supply Chain Management i tillegg til en rekke andre spesialsystemer, sier Christensen. Han mener dette er en «demokratisk» utvikling der det ikke fokuseres kun på en systemkategori.

Ledere må også være opptatt av teknologi

- Systemmessig går vi nå bredere ut, sier Marianne Strandberg. - Konferanseinnholdet er lett gjenkjennelig fra tidligere år med noen justeringer. Vi sper på med to meget spennende gjesteforelesere. Den ene er Kirsti Kierulf, teknologidirektør i Accenture som vil forelese dag 1. Hun mener at ledere uten interesse for teknologi neppe vil lykkes. Teknologien har utviklet seg fra å være mystisk og utilnærmelig til noe vi alle tar for gitt. Den er en forutsetning for utvikling av nye forretningsmodeller, verdikjeder og ledelsesstrukturer. Ledere utfordres til å styre teknologibruken og øke konkurransekraften i virksomheten. Kierulf som er nordisk direktør for innovasjon og teknologi, leder et globalt program i Accenture for digitale tjenester i offentlig sektor.

Forvaltning av forretningssystemer

På dag 2 tar professor Lars Groth ved Universitetet i Oslo utgangspunkt i at forvaltning av forretningssystemer er et spørsmål om kompetanse. Organisasjonens evne til å forstå nytten av systemene, er selve fundamentet for en god forvaltningsmodell. Spørsmålet han stiller er: hva skal til for å få mest mulig ut av forretningssystemet? Groth har i over 30 år arbeidet i skjæringspunktet mellom organisasjon og IT med både praktisk og akademisk vinkling.

Viktig bransjearena

Forretningssystemer 2012 er en særdeles viktig konferanse for bransjen. Ikke minst for de som søker i markedet etter et nytt system, mener Strandberg.

- For mange bedrifter er en slik anskaffelse et stort prosjekt der de ikke har all kompetanse selv. Slike anskaffelser foretas med mange års mellomrom. Dermed er det viktig å skaffe seg kunnskap for å kvalitetssikre vurderingsfasen. Først skal de skaffe seg oversikt over markedet og tilegne seg et rimelig overblikk over ulike systemer. I tillegg skal de etablere en forståelse for prosessen. Malene som vi over flere år har utviklet er til god hjelp her.

Brede suiter

Christensen kommer til å ta for seg de brede suitene som ligger innenfor det tradisjonelle ERP begrepet.

- Områder som Business Intelligence og CRM vil bli nøye belyst. Når det er sagt, kan vi konstatere at det ikke er noen stor forandring i tyngdepunktet på konferansen.

Cloud Computing

- Vi skal bore oss ned i dybden på begrepet Cloud Computing og definere fordeler og ulemper med det. Det siste året har vi sett konturene av hvilke strategier de enkelte leverandørene legger opp til her. Vi begynner å se resultatene av store utviklingsprosjekter hos enkelte av dem. Dette er temaer konferansedeltakerne forventer at jeg belyser nærmere. I tillegg vil jeg benytte første dag til å se nærmere på kostnadsstrukturen i en anskaffelse og implementering både for nisjesystemer og de brede suitene. Vi vil også se på fordeler med maler og moderne metoder for implementering. Den første dagen skal vi snakke mye om økonomi som normalt har blitt belyst på dag 2. Vi registrerer forskjellige prismodeller i markedet fordi mange beveger seg bort fra samtidige brukere og over på navngitte brukere.

Under dag 2 vil Christensen ta for seg implementeringsproblematikk og nøkler til suksess.

- Vi har fått tilbakemeldinger om at vi har viet for liten tid på implementeringsspørsmål. Dette vil vi gjøre noe med i år, sier han.

Bransjetrender

I følge Christensen er det ingen dramatiske bransjeendringer det siste året.

- Microsoft har forsterket sin markedsposisjon. Deres utfordring er at Dynamics AX har oppnådd en så sterk posisjon i de største bedriftene at systemet har distansert seg fra det markedet det var beregnet på. Dette er en problemstilling jeg vil ta for meg, sier han.

- Dynamics AX 2012 fremstår nå som et system for store virksomheter og som konkurrent til bl.a. SAP og Oracle. Dette gir en viss forskyvning i markedsposisjon for de forskjellige leverandørene.

Innsyn i anskaffelsesprosessen

Strandberg sier at konferansedeltakerne får innsyn i hele anskaffelsesprosessen. De skal få kunnskap om hvordan de legger opp et anskaffelsesprosjekt samtidig som systemene presenteres. - De får oversikt over hvilke systemer som passer til hva. I tillegg kan deltakerne møte leverandørene og høre deres synspunkter på anskaffelsesprosessen. Vurderer du å anskaffe et nytt system er dette en god investering og en rask vei for å øke kunnskapen, avslutter Strandberg.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!