Gir besparelser i millionklassen

For å få full kontroll med 200.000 plastsekker som årlig sendes fra pantepunkter i dagligvareforretninger, butikker og kiosker til produksjonsanlegget på Alnabru i Oslo har Norsk Resirk AS installert RFID-løsning fra ACT System. - Bruk av RFID vil gi oss besparelser på flere titalls millioner kroner, påpeker adm. direktør Kjell Olav A. Maldum.

Produksjonsmedarbeidere sørger for at sorteringsmaskinene fungerer optimalt og at lastbærere av plast og papp sorteres ut før materialene går inn i produksjonen. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Anlegget på Alnabru er en RFID-testpilot for Norsk Resirk som i løpet av halvannet år vil installere tilsvarende løsninger i både Trondheim, Bjerkvik ved Narvik og i Bergen.

- Alnabruanlegget vil i løpet vinteren nedlagt og erstattet av et nytt på Fetsund som åpner i mai til neste år.

- Vi har testet ut alle sider med RFID-løsningen fra ACT System og er kjempefornøyd, sier Maldum.

Han forteller Norsk Resirk de senere årene har hatt en sterk vekst i håndtering av pantegods i form av plastflasker og aluminiumbokser.

- Det krever bedre kontroll med materialstrømmen fra pantepunkter i butikker og kiosker og inn til våre produksjonsanlegg, og vi arbeider kontinuerlig med transportoptimalisering. Vi må vite når og hvor mange enheter vi får inn på anlegget og får med den nye løsningen oppdatert informasjon om hvor plastsekkene befinner seg i logistikkjeden. Det forenkler planlegging og kjøp av transporttjenester. Målet er å samle inn plastsekkene på Alnabruanlegget til fastsatte tider for å utnytte produksjonen best mulig.

Komplett avlesning

ACT System har flere års erfaring med utvikling av RFID for norske selskaper.

- Norsk Resirk er vårt 15. prosjekt og det første med komplett RFID-avlesing. Utfordringen er ofte å begrense avlesingen. Flere av våre prosjekter er rene in-house løsninger. Hos Norsk Resirk har vi installert RFID-løsningen på eksterne punkter og knyttet det opp til mottaksanlegget på Alnabru, sier daglig leder Jan Erik Evanger ACT System. Han kan fortelle at enhetsprisen på RFID-brikker er i dag bare er en tidel av prisen sammenliknet med for noen år siden. Mens Alnabruløsningen har en anslått levetid på 10 år, understreker Evanger at investeringen i RFID-utstyret har en nedbetalingstid på bare 3 til 4 uker.

- Det er derfor kort vei til bunnlinjen øker, noe vi har opplevd hos flere bedrifter som har investert i RFID-teknologi.

Klar for modernisering

Maldum har tidligere arbeidet i Dagligvarehandelens Miljøforum og var med på etableringen av Norsk Lastbærer Pool der RFID-brikker plasserer på plastpaller. Selv om teknologien fortsatt er relativt ny, mener han at den nå er moden for kommersiell bruk, mener Maldum.

Norsk Resirk benyttet tidligere strekkode for registrering av pantegods.

- Årlig mottar vi over 200.000 plastsekker på Alnabrumottaket. Det er en operasjon vi ikke kan skanne pr hånd. Derfor valgte vi RFID. ACT System fikk oppgaven med å fremskaffe en RFID-løsning tilpasset vårt behov. De utarbeidet en grovskisse av løsningen med prisoverslag. For oss var det avgjørende å samarbeide med et selskap med dyp forståelse for IT-prosesser, sier Maldum som opplyser at det det tok to måneder fra Norsk Resirk kontaktet ACT System til løsningen ble idriftsatt.

Norsk Resirks mål var å få kontroll med alle plastsekker slik at de vet når de hentes og leveres.

- Vi nedsatte en arbeidsgruppe der ACT System fikk inngående kunnskap om panteavregningssystemet (PAS). De så raskt hvordan systemene kunne integreres. I forprosjektfasen var det viktig å bygge opp tillitt og avklare urealistiske forventninger, sier Maldum.

Maksimal utnyttelse

Når transportører leverer plastsekkene på Alnabru registreres de inn i anlegget ved hjelp av RFID-portaler.

- Tidligere skjedde avlesningen på panteautomater, som gjorde at vi hadde manglende kontroll med hvor sekkene befant seg i logistikkjeden. Med RFID får vi et enklere grensesnitt mot transportøren, sier Maldum. - Daglig mottar vi plastsekker med etiketter fra opp til 3.500 forskjellige kiosker, bensinstasjoner og kantiner. Fra dagligvarebutikker mottar vi plastsekker fra ca. 3.700 panteautomater. Etter hvert vet vi hvilken transportrute godset følger og når det ankommer anlegget.

- Aluminium og PET har en verdi på 80 til 100 millioner kroner, sier Maldum. Han mener det er avgjørende at godset har full sporbarhet og kommer frem til rett tid. Alle plastsekker fra panteautomater har påmontert RFID-brikker. - Vi er i dialog med Tomra og de andre automatleverandørene om å benytte deres RFID løsning i automatene til å lese av RFID-brikker i sekkene. Dermed vet vi når sekken aktiveres ute i butikkleddet, hvor mange enheter som er i sekkene og når den kommer inn på anlegget.

Millioner i besparelse

For Norsk Resirk er besparelsene med bruk av RFID er på flere titalls millioner.

- Årlig kjøper vi transporttjenester for 50 millioner kroner. Når sjåførene tar i bruk RFID kan vi avlese godset underveis som medfører ytterligere besparelser. Med RFID får vi maksimal utnyttelse av systemet og kan forhindre at store verdier forsvinner underveis i transportkjeden.

Portalløsning

ACT System har benyttet sin egenutviklede mellomvare portalRFID, som binder det hele sammen mot PAS. Når pantestedet trenger flere etiketter kontakter de Norsk Resirk. De legger inn antall etiketter pantestedet behøver i PAS. portalRFID henter så informasjon fra PAS og skriver ut en kombinasjonsetikett hvorav del 1 inneholder strekkode- og RFID-informasjon, og del 2 som er en ren kvittering for pantested. Informasjonen sendes direkte tilbake til PAS der hver enkelt sekk bekreftes.

Norsk Resirk kan sammenlikne hvilke kolli som er sendt fra butikk og få nøyaktig informasjon om hva som er mottatt, sier Evanger. Han legger til at slike hardwareinvesteringer er svært lave.

Viktig supplement

RFID-løsningen løser langt flere komplekse oppgaver enn strekkode.

- Norsk Resirk har fått orden på sine logistikkutfordringer og har redusert sine kostnader. Tilbakebetalingstiden på en RFID-installasjon er på 3 til 4 uker, sier Evanger. Han forteller at ACT System har 5 års erfaring med bruk av RFID i norske produksjons- og logistikkbedrifter. - Varestrømskontrollen og kvaliteten på datafangst er vesentlig høyere med RFID og er et viktig supplement til strekkode.

Coca-Cola bidrar til vekst

Maldum opplyser at pantesystemet i Norden vokser kraftig og framtidsutsiktene for Norsk Resirk er lyse.

- Nå har Coca-Cola besluttet å gå over til gjenvinnbar PET. Det er en seier for miljøet og bidrar til å øke effektiviteten i drikkevarebransjen, påpeker han.

Coca-Cola vil også bidra til at Norsk Resirks budsjetterte 2012-omsetning på ca. 700 millioner kroner vil passere 1 milliard.

- Omsetningen er stor fordi vi håndterer pantepenger til kiosker, butikker og bensinstasjoner, forklarer Maldum og legger til at driftsbudsjettet er på ca. 150 millioner kroner.

- RFID og tilstøtende systemer vil redusere våre kostnader, miljøbelastninger og øke resirkuleringsgraden. Med vårt nye anlegg på Heia i Fetsund får vi et komplett resirkuleringsanlegg for PET-flasker i Norge. For selskapet og miljøet er dette en riktig utvikling, avslutter han.

Fagpris inspirerte til videre satsing

For to år siden ble ACT System tildelt RFID-bransjens "Oscar" i USA. Syv av de fremste RFID-forskerne i USA og grunnleggeren av Auto-ID laben i Massachusetts satt i juryen som delte ut "Best RFID Implementation". Selskaper som John Deere, Disney og Boeing mottok også priser sammen med lille norske ACT System som den gang bare hadde to ansatte og som fikk prisen for løsningen som var tatt frem til Minera Norge. Fagjuryens begrunnelse var at de hadde en gjennomtenkt løsning som ga umiddelbare gevinster i alle ledd av en virksomhet.

- Prisen var avgjørende for vår videre satsing på teknologien, sier Evanger. Han kan fortelle at det har vært mange år med knallhard jobbing og lite inntjening. - Nå begynner det å bære frukter. Vi har investert betydelige midler i å øke fagkompetansen til våre ansatte, sier Evanger.

ACT System Skandinavia, som selskapet formelt heter, inngår i ACT Gruppen som er representert i Norge, Sverige og Danmark. ACT System har markert seg gjennom mange år innen løsninger rundt logistikk, sporing og prosessløsninger ved å benytte strekkoder og RFID som informasjonsbærer. superDAGFINN har vært selskapets flaggskip gjennom mange år. I det siste har blant annet Stabburet, Estrella, Nycomed, Skanska og Drytech samt en del selskaper innen bygg, investert i løsninger fra ACT System. Samtidig har selskapet utviklet løsninger med GPS og kartverk, løsninger for entreprenører og PDA-løsninger m.m.

- Ordrereserven øker stadig og vi kapitaliserer ved å ansette flere dyktige mennesker. Vi er teknologifremmere og ønsker å fremstå som alt annet enn en leverandør av foilware - programvare som kun eksisterer gjennom PowerPoint under festtaler og som har lite for seg i det praktiske liv, sier Jan Erik Evanger avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!