Skaper åpenhet og godt arbeidsklima

- Nye sosiale planleggingsverktøy støtter nye former for prosjektsamarbeid. Sosiale funksjoner setter menneskene i sentrum av samarbeidsprosesser. Det skaper engasjement og motivasjon på tvers av organisasjonen, mener adm. direktør Johan Zetterström i Projectplace.

- Skal du lykkes som virksomhet, må du ha gode samhandlingsverktøy som knytter medarbeidere sammen, sier adm. direktør Johan Zetterström i Projectplace. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Da vi nylig besøkte selskapets hovedkontor i Stockholm tegnet han et virkelighetsbilde som er diametralt forskjellig fra måten selskaper ble administrert for 10 til 20 år siden. Bedrifter går i dag fra Sosial Project Management til sosial samhandling. Det samhandles på nye måter der det sosiale aspektet er fremtredende.

- Nå nytter det ikke lenger å klubbe gjennom sine beslutninger og glemme at selskapet består av kreative medarbeidere. Skal du lykkes som virksomhet, må du ha gode samhandlingsverktøy som knytter medarbeidere sammen. Flere av våre arbeidsprosesser påvirkes av sosiale, digitale og mobile trender. Dette berører måten vi arbeider, kommuniserer og samhandler på både internt i virksomheten og mot eksterne partnere. Mange virksomheter opplever de sosiale og mobile virkeligheten som smertefull, men den er en døråpner for mange muligheter, sier Zetterström.

Web-basert verktøy

Projectplace er et web-basert verktøy for prosjektsamarbeid. Tjenesten, som er abonnementsbasert, leveres av Projectplace International AB. Den ble lansert i Sverige i 1998 og i Norge året etter.

- Det er en av de første webtjenestene som selges på betal-per-bruker-basis, forteller Zetterström. - Vi tilbyr et delt arbeidsområde med ulike verktøy som forbedrer samhandling i prosjekter. Ingen installasjon er nødvendig og brukerne betaler for tilgang til Projectplace via internett. Vi tilbyr blant annet en prosjektoversikt der man kommuniserer med prosjektgruppen i forbindelse med dokumenthåndtering, sakshåndtering, planlegging prosjektportefølje m.m.

Markedet for sosial samhandling vil i følge Gartner vokse dramatisk. Omsetningen i 2013 vil være på 900 millioner dollar og i 2016 på 6,4 milliarder dollar. Ifølge Zetterström har Projectplace klare ambisjoner om å ta en del av denne kaka og da spesielt innen områdene Team og Project Collaboration.

Utfordring å endre ledernes holdninger

Zetterström forteller at deres største utfordring er å endre ledernes holdninger til sine forretnings- og byråkratimodeller.

- Flere driver «Business as usual» og tør ikke å la medarbeidernes kreativitet påvirke selskapets utvikling, sier han, og mener slike ledere er en bremse for selskapets konkurransekraft.

- Det er også et hinder for å rekruttere nye og talentfulle medarbeidere inn i organisasjonen. Sosial samhandling handler om å skape åpenhet og utvikle et godt arbeidsklima.

Utviklingssenter i India

Projectplace har i nærmere 15 år utviklet verktøy for sosial prosjektsamhandling. Projectplace er størst på slike løsninger i Norge, Norden og Europa.

- Norge ligger på Europatoppen i bruk av sosiale samhandlingsverktøy, sier Zetterström. - Vi vil nå doble våre utviklingsressurser og satse på ny sosial og mobil samhandlingsfunksjonalitet. For å øke tempoet ytterligere har vi etablert et eget utviklingssenter i India, Bangalore. Vi er hele tiden på leit etter høykompetente utviklere. I Sverige er det liten tilgang på slike ressurser. I India får vi verdens beste utviklere.

Bærer frukter

Zetterström innrømmer at utviklingen av sosiale samhandlingsløsninger har gått i bølgedaler.

- Vi var markedets første leverandør som lanserte ideen om å håndtere prosjekt og prosjektdeltakere. Tanken var god, men det fantes ingen teknologi eller vilje til å realisere den. Det er først nå den begynner å materialisere seg. Mega Trend, Social Business, Cloud Computing (SaaS) og Platform as a Service (PaaS) er nå daglig kost. De siste årene har vi levert over 100.000 prosjekter og daglig benytter over 750.000 brukere våre tjenester, sier Zetterström. Han forteller at selskapets mangeårige erfaring med samhandlingsløsninger nå begynner å bære frukter.

Allemannseie

Bruk av håndholdte terminaler, iPads og Notebooks er nå nærmest allemannseie.

- Fremveksten av mobile løsninger i blant annet entreprenør- og byggebransjen eksploderer. For noen år siden leverte montører manuelt fakturagrunnlag, samsvarserklæringer og sjekkliste hver 14. dag eller mot slutten av måneden til sin sjef. Håndtering av byggeprosjekter skjer ikke lenger på kontoret. Nå planlegges og rapporteres arbeidet med mobile enheter. Det øker produktiviteten, effektiviteten og reduserer feilrapportering, sier Zetterström. - Ansvarsoverføring til medarbeidere vil påvirke prosjektgjennomføringen i positiv retning. Det skaper større motivasjon når du som medarbeider tildeles ansvar. For 10 til 15 år var en bedrifts tidslinje i forbindelse med prosjektutvikling på 24 måneder. Resultatet ble store prosjektoverskridelser og forsinkelser. Lean eller Agile produksjon tar for seg nettopp dette. I Agile produksjon korrigeres feil umiddelbart.

Mobilitet skaper sosiale og forretningsmessige samhandlingsgevinster.

- Morgendagens samhandling er organisert i prosjekter og sentrale prosesser. Her skjer den viktige verdiskapningen. Å engasjere medarbeidere internt og eksternt er avgjørende for fremtidig vekst. Mange har en mobil hverdag, men de fleste mangler verktøy og forretningsapplikasjoner som effektiviserer den. Vi har egne mobile utviklingsteam i Mobile Workshop som hele tiden arbeider med nye samhandlingsløsninger, forteller Zetterström.

Nye Projectplace

Zetterström har stor tro på lanseringen av nye Projectplace med nytt design og forbedring av eksisterende funksjonalitet og som ble presentert i forrige utgave av bladet.

- Løsningen har et felles planleggingsverktøy og nye mobilapplikasjoner for iPad og Android. Widgets og en interaktiv tidslinje, er utviklet for å forbedre samarbeidet, effektiviteten og prosjektresultatene internt i bedrifter og i prosjektgrupper. Dette vil hjelpe organisasjoner i å ta i bruk sosiale verktøy og sosiale arbeidsmetoder i sine arbeidsprosesser. Nye Projectplace gjør arbeidet mer sosialt slik at virksomheten kan forbedre sine resultater enten det er på prosjektnivå eller på tvers av hele organisasjonen, understreker han.

Bruk av epost krymper

Bruken av epost går kraftig ned. Flere store konsulentselskaper har forbudt bruken av epost.

- McKinsey har laget en rapport som viser at gjennomsnittskostnadene for en medarbeider som håndterer email, søker på Internett og analyserer informasjon er årlig på 48.500 dollar. 90 prosent av arbeidstiden går med til slike operasjoner. Kun 10 prosent går til innovativt og produktivt arbeid. Det er et tankekors for virksomheter som daglig bruker email, understreker Zetterström.

Optimistisk på fremtiden

Zetterström er optimist på selskapets fremtid både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi har en sterk posisjon i Sverige, Norge og Be-Ne-Lux landene. Nå går vi inn på det tyske og engelske markedet med full styrke. Når etableringen er fullført her står det nordamerikanske markedet for tur. Verdien av det engelske markedet er ni ganger større enn det svenske, mens verdien av det nordamerikanske markedet er ni ganger større enn det engelske. Vi planlegger etableringen av et utviklingsselskap i Silicon Valley.

I 2011 omsatte Projectplace for 187 millioner svenske kroner. I år har selskapet budsjettert med en omsetning på 220 millioner. Her i landet har Projectplace har 12 ansatte og omsetter for 70 millioner. Nedslagsfeltet er byggebransjen, olje- og offshoresektoren. Men den norske kundelisten inkluderer også Statens Vegvesen, Wilhelmsen, Posten, DnB og alle helseregionene.

Om fem år forventer Johan Zetterström at Projectplace vil omsette for 500 millioner svenske kroner.

- Foruten å ha en sterk posisjon i Norden og resten av Europa vil vi være etablert i Nord-Amerika med et utviklingslaboratorium i California. Forhåpentligvis har vi fått et fotfeste i Sør-Amerika og da primært Brasil. I Norge vil vi ha en arbeidsstokk på 30 medarbeidere, avslutter Projectplacedirektøren.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!