Leverer avansert ERP-funksjonalitet gjennom SharePoint

BW Offshore gir de ansatte tilgang til forretningssystemet IFS Applications gjennom bedriftens intranett som er basert på Microsoft SharePoint. Integrasjonen er levert av selskapet Din ERP og bidrar til god tilgjengelighet og lavere opplæringskostnader, i tillegg til å forenkle timeføring, fakturaattestasjon og reiseregninger.

Trond Schieldrop

IT-direktør Fritz Ekløff (bildet) i BW Offshore opplyser til Logistikk & Ledelse at integrasjonen mellom SharePoint og forretningssystemet som nå innføres bidrar til å strømlinjeforme selskapets prosesser.

- Det gir oss en mer effektiv og brukervennlig plattform. Vi innfører også en ny reiseregningsmodul i SharePoint, sier Ekløff. Han mener det er en fordel at det utvikles SharePoint støtte mot andre systemer.

- Våre ansatte vil forholde seg til SharePoint. De fører timer og skriver reiseregninger der, mens dataene overføres til ERP systemet. SharePoint er Microsofts raskest voksende produkt og en plattform som forenkler hverdagen til våre ansatte, påpeker han.

Flere løsninger ble vurdert

BW Offshore benytter forretningssystemet til IFS Applications. Selskapet vurderte flere løsninger i integrasjonen mot SharePoint.

- Din ERP hadde det foretrukne produktet som er tatt i bruk på noen av våre utekontorer. Så langt har det fungert tilfredsstillende, sier Ekløff. Han forteller at Din ERP er et lite selskap med korte kommandolinjer.

- Vår policy er å benytte IKT-selskaper som leverer funksjonalitet til vårt ERP-system. Det gjør at vi opprettholder et konkurranseelement i leveranse av slik funksjonalitet. Din ERP er en samarbeidspartner til IFS Application og flere av de ansatte har flere års fartstid derfra.

Din ERP har i løpet av tre år utviklet et generisk rammeverk med integrasjon mellom SharePoint og andre bakenforliggende systemer.

- De har et webgrensesnitt mot SharePoint som forenkler integrasjonen mot vårt intranett. Våre ansatte får en brukervennlig og skreddersydd løsning med god funksjonalitet, sier Ekløff.

Voksende behov for informasjon

Det er et voksende behov for informasjon i store bedrifter. Mange vurderer intranett som grensesnitt mot bedriftens datasystemer. Støtteprosesser som timeføring og reiseregning må være lett tilgjengelig og enkle å bruke.

- Nå kreves det ikke at vi logger oss på flere systemer for å føre timelister og godkjenne fakturaer. Dette foregår i intranettet.

Enkel datainput

BW Offshore har krav til forhåndsgodkjenning av reiseregninger. Når en godkjenning foretas konverteres den til en reiseregning.

- Timeføring, fakturagodkjenning og innkjøpsanmodninger blir utført i SharePoint, sier, Yngve Tronstad styreleder i Din ERP. - Det som skiller oss fra konkurrerende løsninger er en unik brukervennlighet i SharePoint, hevder han.

Innlegging av data krever integrasjon med et bakenforliggende system. Timer som skrives i SharePoint lagres i ERP-systemet.

- Det er mulig å bytte baksystem og beholde utseende på skjermbildene som de ansatte forholder seg til, sier Tronstad, og legger til at systemet også støtter andre forretningssystemer.

- Vår kongstanke er at brukere i store konsern ikke skal se ERP-systemet når de utfører sine arbeidsoppgaver. Store konsern benytter flere systemer. Derfor har vi laget et felles grensesnitt som gir enkel pålogging mot mange baksystemer.

Partnerskap med IFS

Din ERP ble etablert 2008 i Trondheim. To av partnerne har arbeidet flere år IFS mot energibransjen. Den tredje partneren har fartstid fra Statnett.

- Målet med selskapsetableringen var å effektivisere bedriftsprosesser i webportaler uavhengig av ERP-system. Vi så for oss en generisk integrasjon mellom SharePoint og ett/flere ERP-systemer, sier Tronstad.

Han kan fortelle at selskapet nå har inngått et partnerskap med IFS Scandinavia som skal selge og implementere løsningen i det skandinaviske markedet. På sitt SharePoint-produkt har de i dag fem kunder. Det er blant annet BW Offshore, Statnett og Archer.

- Vår internasjonale satsing vil hovedsakelig skje gjennom partnere. Avtalen med IFS Scandinavia er et viktig element i så måte. Det er ikke utenkelig at den blir global, sier Tronstad. Han forteller at Din ERP også har et godt forhold til andre leverandører, og benytter blant annet Cap Gemini til prosjektledelse.

Tronstad forventer en årlig omsetningsvekst på mellom 50 og 100 prosent i Din ERP.

- Da vår løsning ble lansert var vi allerede i gang med større internasjonale kunder. Flere IFS kunder har tatt kontakt siden den tid og vi er nå i dialog med store konsern både i Frankrike, Storbritannia og USA.

Lang og bred erfaring

- Det som skiller oss fra konkurrerende selskaper er vår lange og brede erfaring med ERP-systemet til IFS Applications. I tillegg har vi unik SharePoint-kompetanse blant våre ansatte og partnere, påstår Tronstad. - Det gjør at vi nå tilbyr et produkt som savner sidestykke i ERP markedet, hevder han ubeskjedent.

Økende informasjonsbehov

Behovet for informasjon og datainput er økende. Flere store selskaper vurderer Intranett som en egen arena for samling av bedriftens datasystemer.

- Vårt produkt gjør det mulig å bruke Intranett som inngangsportal for forretningsdata. Vi kan presentere brukernes arbeidsoppgaver på Intranett med alle systemer som benyttes. På skjermbildet får de frem hvor mange reiseregninger, timer som skal skrives ut og hvor mange innkjøpsordre som må attesteres, sier Tronstad. Han mener dette bidrar til å få flere til å ta i bruk Intranett.

- Å ferdigstille arbeidsoperasjoner i SharePoint, vil føre til økt prosesseffektivitet i store bedrifter.

Generisk rammeverk

Din ERP har laget et generisk rammeverk for sine løsninger.

- Vi kan dermed tilby samme integrasjon mot systemer som kjører mot SharePoint serveren. Om ikke lang tid vil vi lansere funksjonalitet på mobiltelefoner og Smartphones. Det gjør at medarbeidere i logistikkorganisasjoner kan ta med seg jobben ut på oppdrag. Vårt produkt støtter alle online/offline plattformer. Investeringene på serversiden er allerede gjort i og med at Intranett tilbyr samme informasjon, sier Tronstad.

Han legger til at Din ERP til nå har fokusert på energibransjen hovedsakelig på funksjonalitet innen området vedlikehold, innkjøp samt tradisjonelle støtteprosesser relatert til HR og økonomi.

Selskapet har deltatt i vekstprogrammet hos Sintef for små og mellomstore bedrifter.

- Det har vært til stor hjelp i utarbeidelsen av vår langsiktige strategi. I bedrifter med betydelig kundeaktivitet er det lett å forskyve slike prosesser. Vi deltar nå i UT-prosjektet i regi av blant annet Innovasjon Norge og DNB. Det omhandler salgsstrategi for etablering og bekjentgjøring av våre produkter i markeder utenfor Norge, avslutter Tronstad.

----------

BW Offshore er en av verdens ledende kontraktører av flytende plattformer - FPSO (Floating Production Storage and Offloading) - og opererer en flåte på 14 FPSO´er i tillegg til to FSO´er (Floating Storage and Offloading). Selskapet har mer enn 30 års erfaring, og har en sterk global posisjon med operasjoner i 14 land.

er et programvareselskap som utvikler, leverer og implementerer brukervennlige løsninger i SharePoint og på mobile enheter tett integrert med bakenforliggende applikasjoner som for eksempel bedriftenes ERP-system. Selskapet har et tett samarbeid med SharePoint-guru Sahil Malik og hans firma Winsmarts.Din ERP AS

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!