Fotfeste i offshorebransjen

Hatteland Computer er i ferd med å styrke sin posisjon i offshorebransjen med RamBase. - Vi har gjennomført implementeringsprosjekt på Vestlandet med god uttelling, sier salgssjef Olaf Magnus Olsen og daglig leder Sven Åge Hjorteland i Hatteland Computer AS. - I tillegg utfører vi nå tilsvarende implementering mot nye offshoreselskap.

- All forretningslogikk i RamBase opprettholdes og kunnskapen fra tidligere prosjekter videreforedles inn i prosjektene, sier salgssjef Olaf Magnus Olsen (t.v.) og daglig leder Sven Åge Hjorteland i Hatteland Computer AS. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Hatteland Computer deltar også i to nye prosjekter med videreutvikling av RamBase og innføring av Rental og Service Management.

- All forretningslogikk i RamBase opprettholdes og kunnskapen fra tidligere prosjekter videreforedles inn i prosjektene, forteller Hjorteland og Olsen.

Selskapet kjører nå fem parallelle forprosjekt mot service- og offshorenæringen.

- Vi er i dialog med nye kunder langs Sør-Vestlandet som vurderer RamBase. Flere ønsker å gå over i forprosjektfase. Offshorebransjen ser at vi har et system som dekker deres behov, konstaterer Olsen.

Optimalisert varestrøm

- Vi har inngått kontrakt med Norse Oilfield Services der vi leverer RamBase for komplett virksomhetsstyring. Det omfatter bl.a. produksjon med sporing, sertifikater, dokumenthåndtering, dokumentmåling, materialsertifikat, rental, service og vedlikehold. Dette vil gi kontroll over alle kundeforespørsler og eksakte priser basert på tidligere leveranser. Rentalmodulen gir oversikt på utleieobjektene og rutiner knyttet til vedlikehold og service på disse, alt i samme system, forteller Olsen.

Et viktig kontrollverktøy er bruk av RFID-brikker for å optimalisere varestrømmen inne på lager. For offshorebransjen er bruken av RFID i startfasen og Norse Oilfield Services er et av de første selskapene som tar verktøyet i utstrakt bruk.

Økt tilgjengelighet

Hatteland Computer benytter kun applikasjonen RamBase som går som en SaaS fra fjellhallen i Nedre Vats.

- Med EMP-sikring er dette en av de sikreste og tryggeste fjellhallene i Europa, sier Olsen. - Videre kan nå kundenes kunde få tilgang på informasjon om sine prosjekter. Det øker tilgjengeligheten for både oljeselskapet og sine kunder.

Hatteland Computer er også i dialog med selskaper som er spesialister på maskinering av oljebrønnutstyr. - Her er kravet til blant annet sporbarhet, kontroll, sertifikater og dokumentflyt avgjørende, sier Olsen.

Kontrollert vekst

For Hatteland Computer er det viktig å oppnå kontrollert vekst.

- Størrelsen på kundene er ikke det vesentlige. Vår kundegruppe er produksjonsbedrifter med krav til sporing og total kontroll gjennom hele verdikjeden, sier Olsen. Han forteller at RamBase retter seg mot et smalere kundesegment hvor kravene til blant annet sporing, dokument-, økonomi- og regnskapsflyt overholdes. Selskapet investerer nå betydelige beløp i utvikling av nye applikasjoner/moduler i både RamBase og AutoStore.

Overrepresentasjon

- På Forretningssystemer 2012 var det en overrepresentasjon av leverandører og mindre av sluttbrukere. Selv om seminaret ble gjennomført på en utmerket måte, er det primære å få flest mulig kunder i evalueringsfasen til å delta på konferansen, sier Olsen. Han påpeker likevel at tilbakemeldingene fra de som deltok har vært positiv.

- Bo Hjort Christensen og KAN Econa fokuserte i år på løsningsinnholdet i forretningssystemer. Christensen bekrefter at SaaS nå er moden for markedet. Med flere års erfaring innen dette markedet er vi optimistisk på fremtiden, avslutter Olsen.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!