Det norske oljeselskap ASA har tegnet en avtale om applikasjonsdrift og -forvaltning med Steria verdt minimum 200 millioner kroner.

Det norske konsentrerer seg om leting, utbygging og drift av petroleumsressursene på norsk sokkel. Selskapet har vært aktiv på letesiden de siste årene og Jette blir Det norskes første utbygging som operatør. Her vil første olje komme i første kvartal 2013, noe som kan femdoble selskapets oljeproduksjon. Illustrasjonen viser utviklingen på Ivar Aasen-feltet hvor første olje kan komme fjerde kvartal 2016. Foto: Det norske

Avtalen er tegnet for fem år med opsjon på forlengelse i opptil 10 år totalt. - Dette er en strategisk viktig avtale for oss, sier Erlend Kristoffersen i Steria.

- Steria vant kontrakten i konkurranse med flere sterke tilbydere. De hadde den beste tekniske og kommersielle løsningen, med blant annet veletablerte ITIL-prosesser og en god, skalerbar løsning. I tillegg har Steria lang erfaring med å drifte kritiske applikasjoner for andre kunder, sier it-direktør Lars-Erik Ydstie i Det norske. Han er opptatt av at kontrakten styrker det lokale IKT-miljøet i Trondheim.

- Det norske har primært drevet med leting etter olje og gass på norsk sokkel, og skal nå over i en ny fase med drift av Jette fra våren 2013 og som operatør for utbygging av Ivar Aasen-feltet. I den forbindelse har de valgt oss som strategisk samarbeidspartner innen industriell it-drift av sin eksisterende og nye applikasjonsportefølje, i alt omkring 200 applikasjoner, sier Erlend Kristoffersen, som er direktør med ansvar for drift og outsourcing i Steria Norge.

Steria skal levere et bredt spekter av tjenester, blant annet brukerstøtte, klientdrift, infrastrukturdrift og applikasjonsdrift, fra selskapets datahaller i Trondheim og Oslo. Løsningen omfatter blant annet håndtering av store datamengder som vil vokse radikalt over tid.

I tillegg skal Steria levere teknisk ekspertise innen industriell it, sikkerhets- og samhandlingsløsninger, samt rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med it-anskaffelsesprosjekter i den videre utviklingen av Det norske.

Inn i oljebransjen

- I dag står Steria sterkt i offentlig sektor og industrialisert it-drift. Når vi nå beveger oss inn i olje- og gassektoren, vil vi kunne trekke på de erfaringene vi har gjort gjennom å ha driftet store offentlige organisasjoner i en årrekke. Samtidig vil engasjementet i Det norske tilføre oss ny kunnskap og legge til rette for videreutvikling og innovasjon, sier Kristoffersen.

I forbindelse med avtalen har Steria inngått et samarbeid med Nebb Engineering, et teknologiselskap med kunnskap og kompetanse knyttet til norsk oljeindustri. Kristoffersen forteller at leveransene vil skje etter beste praksis, som Steria har etablert basert på rammeverket ITIL og Cobit.

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!