Spennende program for både deltakere og utstillere

"Forretningssystemer 2013", med undertittelen "for deg som skal anskaffe ERP-, CRM-, BI- eller annet nisjesystem", arrangeres 11. og 12. juni på Oslo Kongressenter. - Som tidligere år vil studierektor ved Handelshøyskolen BI, Bo Hjort Christensen, gi en faglig oppdatering og analyse av markedet med vektlegging på partnerstrukturer, sier prosjektleder Gry Skjellevik.

- Vi representerer en etablert markedsplass der leverandører av forretningssystemer får mulighet til å treffe potensielle kunder, sier prosjektleder Gry Skjellevik. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Hun har overtatt ansvaret for Forretningssystemer etter Marianne Strandberg. Skjellevik har arbeidet i Econa siden 2011 først som prosjektleder for den økonomiske porteføljen og før dette har hun flere års bakgrunn fra vinbransjen.

Sammen med Bo Hjort Christensen har hun satt sammen et spennende program for både deltakere og utstillere. Han er godt forberedt til årets arrangement og vil gi faglig oppdatering, analyse av markedet og innsikt i kritiske suksessfaktorer ved valg og implementering av et forretningssystem. Hjort Christensen vil også gjennomgå siste års oppkjøp og fusjonerer i bransjen.

- Vi representerer en etablert markedsplass der leverandører av forretningssystemer får mulighet til å treffe potensielle kunder. Her kan de opparbeide seg kunnskap om det store markedsbildet hva angår aktører, produkter, trender, metoder, strategier og arkitektur, påpeker Skjellevik.

Viktig incitament

Det er femtende året på rad som konferansen om forretningssystemer gjennomføres. Som mange vet skiftet den i fjor navn fra ERP-systemer til Forretningssystemer for å tilpasse seg markedsendringer.

- Konferansen gir god oversikt og kunnskap over tilgjengelige systemer og er et viktig incitament for de som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem, mener Skjellevik.

Spennende gjesteforelesere

- Jeg har fått med meg to meget gode gjesteforelesere. Den ene er astrofysiker Erik Newth som vil se inn i glasskulen og vurdere teknologitrendenes betydning for forretningsmessig bruk av IT. Den andre er BI-professor Linda Lai som er ekspert på beslutningsprosesser, sier Hjort Christensen. - Dette er to meget dyktige fagpersoner som vil danne en god ramme om konferansen, legger han til.

Erik Newths foredrag har fått tittelen: "Mobil nettsky, sosiale medier og IT-utviklingen frem mot 2025". Deltakerne vil få en rekke interessante perspektiver fra en mann som til daglig arbeider med helt andre fagfelt.

Linda Lai vil ta for seg temaet dømmekraft, rasjonalitet og de skjulte beslutningsgrunnlagene. Hun har en rekke råd og tips om hvordan man kan bli en bedre beslutningstaker.

Produsenter og partnere

Bo Hjort Christensen vil i år se nærmere på forholdet mellom produsenter og partnere.

- Markedstrender viser at mange kjøper et ERP-system via partnere og ikke nødvendigvis direkte fra produsent. Derfor er det naturlig at han tar for seg dette i løpet av konferansen, sier Skjellevik. Hun kan fortelle at både produsenter og partnere vil være godt representert med en åpen standløsning i tilknytning til selve konferansen. Et representativt utvalg av ERP-, CRM-, BI- og andre nisjeleverandører, vil være behjelpelig med å besvare spørsmål fra deltakerne.

Pulsen på markedet

- Jeg vil ta pulsen på situasjonen i begynnelsen av juni. I fjor og deler av inneværende år har det skjedd strukturendringer og konsolideringer. Suksessfaktorer for å lykkes fremover trer klarere frem. Et annet sentralt tema under konferansen er forskjellige former for leveransemodeller. Nå handler det ikke kun om Software as a Service (SaaS) men også om hvordan disse tjenestene leveres i ulike varianter. Blant de minste bedriftene i Norge er den rådende leveransemodellen med noen få unntak dominert av SaaS løsninger. I de store og komplekse selskapene er det den klassiske On-Premise modellen som fortsatt er den rådende, sier Bo Hjort Christensen.

Bransjeløsninger

Han vil også ta opp igjen temaet bransjeløsninger som har ligget brakk noen år.

- Skal du lykkes, må du være spesialist og ikke generalist. Jeg har en rekke synspunkter på hva dette betyr for systemer, partnere og hvordan markedet bør agere. Markedet må lete etter en partner som har riktig bransjekompetanse, historikk og et system som kunden føler seg komfortabel med. Leveransemodellen handler også om partnerstruktur. På dette området skjer det sammenslåinger og utenlandske aktører kommer inn på markedet gjennom oppkjøp.

Bred innfallsvinkel

Konferansen har en bred innfallsvinkel til temaet forretningssystemer. Det omfatter standard programvare som støtter virksomhetens prosesser.

- Vi skiller mellom de bredt anlagte forretningssystemene som ofte betegnes som ERP-suiter, til de mer smale systemene som betegnes nisjeløsninger, sier Skjellevik.

Hun kan fortelle at alle utstillere nå er påmeldt. - Nå vil vi aktivt markedsføre konferansen utad i forskjellige fora. Målet er å få større oppslutning om årets arrangement enn i fjor.

Matnyttig informasjon

Under konferansen vil deltakerne få mye matnyttig informasjon.

- De fleste som deltar har noen hypoteser om hva som er godt, dårlig, riktig og galt. Noen ganger får de svar på sine hypoteser som kan være annerledes enn forventet, sier Hjort Christensen.

Gode tilbakemeldinger

I fjor fikk arrangøren gode tilbakemeldinger på den stående lunsjen i utstillerområdet.

- Vi har derfor besluttet å videreføre samme opplegg i år. Det gir mulighet for å bli bedre kjent med deltakerne og skape nettverksbygging. Dokumentasjon fra konferansen selges separat etter konferansen og kan benyttes av bedrifter som ikke var til stede, avslutter Gry Skjellevik.

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!