Bidrar til å utvikle broer mellom nettskyene

EVRY og SINTEF skal sammen med 13 andre partnere utvikle en åpen plattform som vil støtte både design og distribusjon av applikasjoner for nettsky. Målet er at brukerne ikke skal måtte binde seg til en fast skyleverandør og enkelt kan flytte programmene sine fra en sky til en annen.

Europeisk industri, særlig små og mellomstore bedrifter og offentlig forvaltning, henger etter når det gjelder å høste gevinster som er gjort mulig av nettskyen. Illustrasjonsfoto: Crestock

Utviklingsarbeidet inngår i det europeiske utviklingsprosjektet PaaSage: Model-based Cloud Platform Upperware. Det koordineres av ERCIM - European Research Consortium for Informatics and Mathematics og skal pågå frem til september 2016. Det har en total kostnadsramme på 8,4 millioner euro og støttes med 6,3 millioner fra EU-kommisjonen, hvorav én million euro går til de norske deltakerne.

Forhindre binding til en leverandør

Europeisk industri, særlig små og mellomstore bedrifter og offentlig forvaltning, henger etter når det gjelder å høste gevinster som er gjort mulig av nettskyen.

Noe av årsaken ligger i at løsningene er utilstrekkelige og at det krever høy grad av kompetanse for å kunne utnytte mulighetene i teknologien. Disse ulempene forsterkes av en sterk gjensidig avhengighet mellom klientprogram og nettsky-plattform, og at man i dag er avhengig av å binde seg til en leverandør når man benytter nettsky.

Den europeiske PaaSage-satsingen vil sørge for at folk med programmer som skal flyttes til nettsky, får mulighet til å gjøre dette ved hjelp av den nye plattformen uten å binde seg til en fast skyleverandør. De kan også flytte programmene sine fra en sky til en annen ut fra prisforhold og andre behov.

Cloud Modelling Language

- Vi som er forskere ved SINTEF IKT skal utvikle et språk (Cloud Modelling Language) som skal beskrive programmer uavhengig av nettskyleverandør, sier Geir Horn. - Et klientprogram som er beskrevet i dette språket kan derfor lett flyttes fra en leverandør til en annen. Vi skal også lage algoritmer som er i stand til å behandle data om programmet samtidig som det kjøres, og dermed finne ut når programmet kunne kjørt bedre i en sky fra en annen nettskyleverandør.

Førstehåndskompetanse og konkurransefortrinn

EVRY har engasjert seg i PaaSage av flere årsaker.

- For det første adresserer prosjektet fremtidig kompleksitet og avhengigheter som vil vokse ut av store nettskyløsninger. Deltagelse i PaaSage vil gi oss førstehåndskompetanse og konkurransefortrinn i å håndtere disse utfordringene, sier Frode Finnes Larsen, produktdirektør i EVRY. - Videre fokuserer EVRY kraftig på modernisering av offentlig sektor, som sentralforvaltning, kommuner og sykehus. Effektive nettskyløsninger, med høy kvalitet og sikkerhet levert fra norske datasenter, er en sentral katalysator i dette arbeidet.

Han legger til at EVRY skal være best i grensesnittet mellom kundenes behov og teknologi, og ser på brobygging mot akademika og forskningsprosjekter som ett av flere virkemiddel.

- Vi ønsker også å ta et samfunnsansvar ved å bidra til mer effektiv og målrettet utnyttelse av forskningsmidler gjennom å anvende resultater inn i aktuelle pilotcases, avslutter Frode Finnes Larsen.

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!