Ulikt syn på bedriftens innkjøpsprofil

En ny undersøkelse viser at ledere og ansatte har svært ulikt syn på om bedriften har en tydelig innkjøpsprofil eller ikke. Blant ledere er det en klar oppfatning at bedriftens ansatte vet hvilke leverandører som skal benyttes, mens det blant de ansatte kun er halvparten som sier det samme.

Den generelle undersøkelsen viser også at det er de eldste som har mest kunnskap om bruken av leverandører. Bare 29 prosent av de under 30 år vet hvilken leverandør de skal bruke. Illustrasjonsfoto: ScanStockPhoto

I undersøkelsen som ble gjennomført av Norstat ble 600 næringslivsledere stilt spørsmål om de har kontroll over hvilke leverandører de ansatte skal benytte seg av ved kjøp av produkter eller tjenester. Hele 92 prosent av lederne svarte «ja» på spørsmålet. Samtidig fikk 1.000 personer spørsmål om de vet hvilken leverandør de skal benytte på vegne av bedriften. Her svarte kun 46 prosent «ja».

- Den enkleste løsningen på problemet er å sørge for at alle avtaler er lett tilgjengelige for de som skal bruke avtalene, for eksempel på intranett, sier Per Inge Rygg, daglig leder i Amesto Solutions Purchasing. - Steg to er å oppbevare kontraktene elektronisk gjennom kontraktens livsløp og innføre gode prosesser rundt kontraktsadministrasjon. Like viktig er det å ha et system for å ta vare på metadata knyttet til kontrakten, som avtaledatoer, opsjoner, oppsigelsesfrister og prisreguleringsmekanismer. Dette gir mulighet for varslinger på kontraktsforhold som er viktige, fortsetter han.

«Alder spiller inn»

Den generelle undersøkelsen viser også at det er de eldste som har mest kunnskap om bruken av leverandører. Bare 29 prosent av de under 30 år vet hvilken leverandør de skal bruke, mens hele 63 prosent av de mellom 40-49 år svarer «ja».

- Personer mellom 40-49 år sitter ofte i stillinger som innebærer mer ansvar og tettere oppfølging av leverandører. Det er dermed naturlig at de har høyere kunnskap om dette enn yngre. Det som er overraskende er derimot den lave andelen blant personer over 50 år. Her ser vi at bare 44 prosent vet hvilken leverandør de skal bruke, opplyser Per Inge Rygg.

Undersøkelsen avdekker også at flere menn enn kvinner har en klar oppfatning av hvilke leverandører som skal benyttes. 53 prosent av mennene i den generelle undersøkelsen svarer «ja», mens bare 39 prosent av kvinnene svarer «ja». Rent geografisk skilte Nord-Norge seg ut med 56 prosent «ja», mens Midt-Norge, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet (inkl. Telemark) lå mellom 42 og 47 prosent.

Fakta fra undersøkelsen

Har din bedrift kontroll over hvilke leverandører ansatte skal benytte ved innkjøp av produkter eller tjenester? (Spørsmål stilt til ledere i 600 ulike bedrifter)

Vet du hvilken leverandør du skal benytte dersom du får behov for å kjøpe en vare eller tjeneste i jobbsammenheng? (Spørsmål stilt til 1.000 personer i generell undersøkelse)

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!