Enestående i verden

Hydro innfører et samhandlings- og koordineringsverktøy for logistikkstyring, som de mener er enestående i verden. - Programvareløsningen er nyskapende. Den er svært visuell, intuitiv og bygger på sanntidsinformasjon på en måte som motiverer brukerne til å anvende den, sier dr. ing., Sindre Bolseth, som er prosjektleder og logistikksjef i Hydro Primary Metals.

Kranløft av støpte pressbolter ved anlegget i Sunndal. Foto: Norsk Hydro

Nils Erik Langva

I hovedsak er formål og funksjoner for systemet slik, sier Bolseth:

- Programvaren representerer nyskaping på en rekke fronter. Men den krever at roller og ansvar i verdikjeden er definert på forhånd. Hvis ikke faller ballen i gulvet, fremholder Olav Madland. Han er daglig leder i kristiansandfirmaet Seamless som har utviklet programmet for Hydro.

Bolseth peker på at den nye programvaren representerer svar på kravene fra mange typer utfordringer, i høyst forskjellige miljøer, og altså, både internt og eksternt. De viktigste forbedringsområdene er:

Opplæring og democases for det nye verktøyet ble gjennomført før jul, mens start av systemet er i januar i år.

Kvantesprang

Verktøyet omfatter alle skipninger til og fra Norsk Hydros fire hovedanlegg for metaller her til lands. I Norge alene, er potensialet for kostnadsbesparelser på mange millioner kroner årlig. År om annet har selskapet hatt ekstrautgifter, fra 8 til 20 millioner fordi planleggingsverktøyene ikke har fanget opp alle sider ved logistikken, på måter som tillater god optimering.

Bolseth forteller mener at verktøyet er et kvantesprang fremover for Hydro, innenfor de områdene det skal virke:

- Svakheten til nå har vært at aktørene har hatt forskjellig planverk, og ulike systemer. Dermed kunne to båter seile inn til kai samtidig, uten at det var tatt høyde for dette.

Ved potensielt problemskapende situasjoner nå, kan alle se det på skjerm, og korrigerende tiltak settes i verk. En eventuell feilretting kan også gjøres gjeldene, på den ene eller andre måten, i hele systemet, hos alle aktører som er knyttet til det. Både den som er i krana i Sunndal og kontoristen i Brasil har altså identisk informasjon i sanntid, påpeker Bolseth.

- I dag opplever man at omfattende programvare, som skal løse denne typen problemer, falbys på nær sagt hvert eneste gatehjørne. Hvorfor utviklet dere et nytt?

- Det helt avgjørende for oss var at ingen løsninger kunne tilby den overliggende visualiseringen vi ønsket. Selv om 80-90 prosent av våre øvrige krav kunne tilfredsstilles av andre, så var vi ikke førnøyde på dette helt vesentlige punktet. Derfor bestemte vi oss for å gjennomføre anbudskonkurranse.

Bedre datafangst

Andre typer behov som Hydro hadde, var eksempelvis bedre datafangst fra den delen av datagrunnlaget som er viktig etter forretningsmessig kriterier, og samtidig bidrar til bedre, praktiske rutiner.

Dermed snakker vi om optimal identifisering og anvendelse av kanskje bare fem prosent av tilgjengelige data. Ved hjelp av gode kriterier kan faktisk de 95 andre prosentene av dem droppes. Vi hadde også et definert mål om at datagrunnlaget skal kunne bearbeides og brukes med sikte på effektiv læring basert på beste praksis.

Jeg er personlig engasjert i slike problemstillinger, og tok således doktorgraden min i logistikk om informasjonsutveksling og visualisering i verdikjeden. Da jeg kom til Hydro så jeg at skoen klemte akkurat her, så prosjektet ble dermed en forlengelse av arbeidet jeg gjennomførte i forbindelse med doktorgraden. Det er likevel riktig å understreke at andre i Hydro også tenke i de samme baner.

Rammene vi har lagt, ble oppfattet som såpass interessante og nyskapende, at Innovasjon Norge, har gått inn med finansiell støtte. De ser muligheter for at programvaren kan bli et kommersielt produkt på verdensmarkedet, som en løsning som kan bedre logistikken ved havneanlegg og samtidig by på store miljøgevinster. Hos oss i Hydro har vi fra før forbedringer, på dette området. Vi kan fjerne opp til fem tusen lastebiler fra norske veier ved å føre tonnasjen over på skip. Styringen på dette blir nå enda bedre. Mindre CO2, tryggere ferdsel langs veiene og kostnadskutt i logistikken. Bedre blir det vel nesten ikke.

- Og nå gjenstår vel bare møtet mellom ledelsens begeistring, og den sedvanlige endringsmotstand i de øvrige deler av systemet, flagget til topps og seilet ned?

- Systemet er alt i alt meget godt mottatt. Det er stor entusiasme og etterspørsel etter system internt i Hydro. For de fleste brukere av det, vil det gjøre arbeidsoppgavene enklere og mer effektive. For noen få, vil det dog utgjøre en merbelastning. Motivasjon og medvirkning fra disse er avgjørende.

-------------------

God logistikk er å være flink på å være forberedt

- Mange kan være flinke på rutiner og virkemåtene for et dataverktøy. Men aller viktigst er å være flink på å være forberedt. Med den holdningen kan god IKT bli en avgjørende konkurransefordel, sier Olav Madland i Seamless.

i

Logistics Manager, Sindre Bolseth (t.v.), som har vært prosjektleder for Hydros nye system, sammen med Olav Madland, daglig leder i programvareleverandøren, Seamless, som utviklet det. Foto: Norsk Hydro/Øyvind Breivik

Slik ordlegger han seg, lederen i firmaet som har utviklet Hydros nye program for verdensomspennende logistikk. Knapt et ord fra ham om datakraft, CPU´er, inndata eller annen IT-sjargong og begreper som kan være mer tildekkende enn oppklarende.

- Utfordringen med denne typen oppdrag er ofte at miljøene rundt om i verden ikke drar sammen, selv om de har den aller beste kompetanse i styringen av sin egen tue. Aktører kan bli så opptatt av eget nærmiljø at de i realiteten hindrer optimal fremdrift for det totale systemet. Det beste for helheten er gjerne ute av fokus.

- Men snakker du ikke i realiteten nå om alle de IT-ingeniørene, som fortaper seg i systemets indre, tekniske oppbyggingen, og glemmer brukeropplevelsen. De selvklebende huskelappene skjuler nesten dataskjermene, noen steder. Parallelle "nødsystemer" er ikke noe ukjent fenomen?

- I slike situasjoner forfaller dataverktøyene til kun arkivering av historiske data. I dagens situasjon må vinnerne være i forkant av hendelsene, slik at man helt ned til den enkelte person gis anledning til å fungere proaktivt. Vi må helt ned på puddingen, så å si, altså til den enkelte på trucken eller i krana, selv om systemet behandler data fra hele kloden

- Du nevnte kompetanse på forberedelser?

- Ved dette systemet kan man på Karmøy se den ballen som faller på gulvet et helt annet sted på kloden, til og med før det skjer. Det er nok at faren er til stede, eller i ferd med å oppstå. Informasjonsdelingen motiverer til å ta fatt i ting.

For å få til de rette holdningene må bedriftene imidlertid også sørge for å ha flaggbærere, som går i spissen for utvikling og bruk av rutiner. For å si det med et understatement, dett er faktisk veldig lurt.

-------------------

Distribusjons-avdelingen på Karmøy:

En avgjørende endring

For den totale logistikkstyringen blir selskapets nye dataverktøy en avgjørende endring, mener Arild Fredriksen. Han er Distribution Manager i Hydro Aluminium med ansvar for operasjonell distribusjon for alle de norske verkene.

i

Det nye systemet representerer en avgjørende endring, påpeker Arild Fredriksen, som er Distribution Manager i Hydro Aluminium på Karmøy. Foto: Norsk Hydro

Fredriksen påpeker at de har hatt påtrengende behov for et bedre planleggingsverktøy. Tidligere var det for mange "kollisjoner" ved kaianleggene, som resulterte i ekstrakostnader, både for båt og for kai.

- Det er vanskelig å anslå hvor store besparinger vårt anlegg kommer til å få. Men dagsratene for båtene som ligger her kan være på gode 20 tusen dollar, og har vært oppe i både 70 og 80. Man behøver ikke være noen skarpsindig matematiker for å skjønne potensialet for utgiftskutt.

- Hvordan sikrer dere at den forventingsfriske motivasjon hos operatørene ikke synker ned til manglende interesse, slik at gamle uvaner kan snike seg inn bakveien?

- Implementering av datasystemer krever god kvalitetssikring på forhånd. Vi har i gang et svært omfattende opplæringsprogram. I tillegg til egne ansatte, har vi tatt hit alle rederier og agenter, til gjennomgang, opplæring og prøving. Vi tror at effekten blir best om vi har dem fysisk til stede her. Men et nettbasert opplæringstilbud er tilgjengelig i tillegg.

Vi implementerer og tar i bruk i en sammenhengende operasjon nå i januar, og legger til grunn at alle bidrar 100 prosent. Vi er spesielt opptatt av at alle inndata må være godt kvalitetssikret. I motsatt fall får vi rett og slett ikke den økonomiske gevinsten som er realistisk mulig å oppnå.

-------------------

1.200 anløp

"My Ship Is Comin' In", het det så forventningsfullt i en tilårskommen schläger. Men hva hjelper det om skuta er ventende, når fortøyningstrossa ligger på dekk, og fartøyene ligger på reden, som det også het en gang. Noe som forresten skjer rett som det er i andre deler av verden, den dag i dag. Moro kanskje for mannskapene, som kan stikke ut kursen mot fest og spell i land. Om enn ikke for befrakter og mottaker av lasten, som i stadig slettere lune, er nødsaget til å kontoføre den ene forsinkelsesutgiften mindre velkommen enn den andre. Og nettopp dagbøter for ventende skip som ikke får losse har vært et vesentlig problem for Hydro. Foruten utgifter til ekstra mannskap når anløpet først kommer i orden, påløpet overtid og andre utlegg.

De store tallene for ekstrautgiftene følger av at Norsk Hydro har innpå 1200 havneanløp hvert år, bare i Norge. Havnene som anløpes er knyttet til Hydros fabrikker i Sunndal, Årdal og Høyanger og på Karmøy. Skipene, som er del av den svært omfattende logistikken, er sysselsatt med å forsyne disse anleggene med råvarer. Siden skal ferdigstilte produkter fraktes med båt, ut til hele verdensmarkedet. Selskapet har til enhver tid skip som trafikkerer.

www.logistikk-ledelse.no © 2013

2013_it1302_1B.jpg

2013_it1302_1C.jpg

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!