Taklet kraftig omsetningsvekst med samme bemanning

Med smarte logistikkløsninger fra Transportnett har Moss Transportforum økt omsetningen med 30 til 40 prosent uten å måtte ansette flere administrative medarbeidere. - Å automatisere administrative prosesser er en forutsetning for å overleve i et konkurranseutsatt marked, forteller daglig leder Morten Nore i selskapet.

- I 10 år har vi sammen med interesseorganisasjonen TS Forum (med 50 medlemsbedrifter) og Transportnett utviklet markedets beste web-baserte transportadministrative system (TMS), sier daglig leder Morten Nore i Moss Transportforum

For konkurransen er knallhard. Utenlandske sjåfører opererer med årslønner på 70 000 til 90 000 kroner samtidig som prisen på fremføring av varer stadig skvises. Eneste overlevingsmulighet er å ligge i forkant i utviklingen av markedets beste IKT-løsning.

- I 10 år har vi sammen med interesseorganisasjonen TS Forum (med 50 medlemsbedrifter) og Transportnett utviklet markedets beste web-baserte transportadministrative system (TMS), sier Nore. - Før beregnet jeg en omsetning pr. administrativ stilling på 6,5 millioner. Nå har den nesten doblet seg uten at vi har ansatt flere medarbeidere. De gjør samme arbeidsoperasjon bedre med IKT-verktøyene fra Transportnett, sier Nore.

Lange tradisjoner

Moss Transportforum ble etablert som aksjeselskap i 1986 men har røtter tilbake til 1939. Den gang under navnet Vognmandforeningen, som var utløperen til norske transportsentraler. I 2012 omsatte selskapet for 165 millioner kroner. Årets omsetning blir noe lavere. Det skyldes at selskapet har kvittet seg med noen ulønnsomme kunder, forklarer Nore; - Det er kostbart å ha kunder som spiser energi fra våre medarbeidere, sier han.

Morten Nore er kjent for å være både engasjert og resultatorientert og som liker at det skjer noe rundt ham hele tiden. Hans hobby har alltid vært data og mobile løsninger og få dem til å henge sammen. Han har stor grad av frihet til å iverksette sine mål, noe som har hevet Moss Transportforum opp på dagens nivå.

Nedslagsfeltet for selskapet er det sentrale Østlandet, men det påtar seg også landsdekkende stykkgodsoppdrag.

- Vi registrerer også vekst på gjenvinningsoppdrag for kunder som Ragn-Sells og Norsk Gjenvinning. Nå satser vi for full på asfalt- og grunnarbeider for NCC, Veidekke og Skanska, sier Nore. Han legger til at det daglig går 64 biler fra sentralen i Moss til deres kunder og i asfalt sesongen opp til 100 biler daglig.

Frie tøyler

For 7 år siden ble Moss Transportforum oppkjøpt av Transportsentralen Oslo.

- De er moderen som har gitt dattera frie tøyler. Forretningskontroll har vi oppnådd med fremtidsrettede IKT-løsninger. Det har gitt klirrende mynt i kassa samtidig som vi har klarer å holde antall administrasjonsmedarbeidere til et minimum. For våre medarbeidere er dataløsningene mindre ressurskrevende. Det har bedret kvaliteten på våre transportoperasjoner som nå skjer mer og mer elektronisk. Vi har også god oversikt over transportørenes daglige operasjoner, samtidig som prising og klargjøring av oppdrag skjer kjappere, sier Nore.

Avgjørende samarbeid

I over ti år har samarbeidet med Transportnett vært avgjørende for selskapets vekst.

- De har bidratt aktivt i utviklingen av et TMS-system ned på personnivå. Medlemsbedriftene i TS Forum Norge var med i utviklingsprosessen, og selskaper som Surnadal Transport, Salten Transportsentral, Nortransport og Transport-Formidlingen Oslo har bidratt aktivt i utviklingen av løsningen. De har kommet med gode innspill som er omsatt i praktiske handling, sier Nore, som ikke er i tvil:

- Transportselskaper kan spare enorme beløp på innføringen av elektroniske løsninger.

Benytter alle moduler

Moss Transportforum benytter alle modulene til Transportnett bortsett fra prismatrise. Bruken av Log:nett (stykkgods) er desidert størst og årlige forsendelser er på 120 000 gjennom systemet.

- Plattformvalget og dataløsningen fungerer etter hensikten og er enkel å integrere mot kundenes ordresystem. Når en kundeordre registreres, overføres informasjonen elektronisk på sjåførens håndholdte terminal og er omgående lesbar på våre dataskjermer. Vi kan også sortere og gi kunden sendingshistorikk (track and trace), sier Nore. Han kan fortelle at strekkodeløsningen fra Transportnett gjør at kundene kan kvittere for mottatt vare.

- Det er en forutsetning for effektiv forretningsdrift. Våre sjåfører har spesialkompetanse på IKT-løsningene og bidrar med konstruktive innspill i utvikling av enkle brukergrensesnitt.

Mobil plattform

Moss Transportforum har tatt i bruk en ny mobil plattform med app-er.

- Våre sjåfører kan laste dem gratis ned på sin iPhone eller Android håndholdte terminaler. Når han får kjøreoppdrag registreres sendingene på app-en. Vel fremme hos sluttkunde, strekkodeavleses forsendelsen hvorpå kunden signerer for mottatt vare i sjåførens smarttelefon. Deretter overføres informasjonen elektronisk til oss. De nye app-ene gjør også at kundene kan følge godset fra A til Å med statuspunkter underveis. Nytt er at vi kan sende pakkseddelen som PDF-fil, forteller Nore.

Forenklet kostnadsstruktur

Mobile plattformer og bruk av app-er har forenklet kostnadsstrukturen hos Moss Transportforum.

- Vi er hele tiden i forkant i utprøving av ny teknologi, sier Nore, som mener innføringen av TMS-løsninger i små og mellomstore virksomheter er et ledelsesansvar.

- Det nytter ikke å tre dem over hodet på medarbeidere uten at de er godt forankret hos de som har ansvaret for virksomheten. Hvis ikke kan du fort bli sittende med seks, syv systemer som ikke snakker sammen. Samarbeidet med TS Forum Norge har vært avgjørende for dagens plattform. Erfaringsutveksling har nedtegnet seg i brukervennlige Transportnett løsninger, legger han til.

Totalløsning

Nore opplyser at det finnes flere konkurrerende TMS-løsninger på markedet, men det er kun Transportnett som tilbyr en totalløsning.

De har blant annet en meldingsoversetter som forenkler informasjonsinnhenting fra alle tilgjengelige logistikksystemer i markedet. Vi har bygd videre på løsningen med gode webløsningsprogrammer, sier Nore, og legger til at han er meget godt fornøyd med samarbeidet med Transportnett.

- Vi kjenner selskapet til fingerspissene og har bidratt med konstruktive innspill som har påvirket prosessene og sluttresultatet, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no © 2014

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!