Adm. direktør i Cargolink, Karl Ivar Nilsen, kan glede seg over at det privateide togselskapet stadig øker sin andel av godstransporten på bane i Norge. Arkivfoto: Olav Hermansen.

- Det er større etterspørsel etter godstransport på denne banen. Frem til mai økte vi med 11 prosent, sier administrerende direktør Karl Ivar Nilsen, som kan glede seg over at det privateide togselskapet stadig øker sin andel av godstransporten på bane i Norge.

- Vi er fornøyde med utviklingen og ser nå virkelig resultatene av det arbeidet vi har gjort siden oppstarten i 2011 med å utvikle moderne og effektive transport- og håndteringssystemer som gjør at kundene velger oss. Cargolink avlaster nå norske veier med nærmere 300 vogntog daglig, sier Nilsen.

Mest stabil

Bergensbanen har vist seg å være den mest stabile strekningen for godstransport på jernbane de siste årene, og etterspørselen etter togtransport på denne linjen er sterkt økende

Toget vil ha avgang på morgenen fra Oslo, men vi vil overføre gods fra Cargolinks kveldsavganger til denne. Dermed vil det bli økt kapasitet på kveldsavgangene fra Alnabru samt at kapasiteten på kveld fra Bergen blir økt med ett tog.

Utfordringer i Bergen

Nilsen understreker at økningen i godstransporten også øker behovet for terminaltjenester.

- Slik det er nå er kapasiteten på terminalen i Bergen hemmende for en videre vekst på de tidene det er naturlig å komme inn med gods. Det er derfor meget viktig at det blir en rask avklaring på ny godsterminal i Bergen, samt at det kommer midlertidige terminalløsninger som kan håndtere den økte kapasiteten, sier han.

Cargolink, som er Norges største private godstogaktør, startet opp med intermodale tog i januar 2011 med tre tog - to til Trondheim og ett til Bergen. Fra 1. januar vil selskapet kjøre syv intermodale tog fra Oslo, to fra Trondheim, tre fra Bergen, ett fra Stavanger, og ett fra Åndalsnes.

- Videre fremover ser vi for oss at en utvidelse av tilbudet til Stavanger vil være naturlig. Vi vurderer også en satsing på Nordlandsbanen hvor vi ikke konkurrerer intermodalt i dag, sier Karl-Ivar Nilsen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!