Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS tok i begynnelsen av juli første spadetak som markerer starten på byggingen av Norges største logistikksenter i sitt slag. Nå tar anleggsmaskinene over. Logistikksenteret skal stå ferdig i 2017. Foto: Nils Midtbøen / Posten Norge

- Målet er å gi forbrukere og næringsliv et bedre, mer effektivt og miljøvennlig tjenestetilbud. Logistikkundene ønsker å få løst sine behov på en enkel og effektiv måte, uavhengig av om det er pakker, gods eller næringsmidler de skal transportere, sier Dag Mejdell.


Konsernet investerer over 1,5 milliarder kroner i det nye logistikksenteret med bygninger, infrastruktur, utearealer og tekniske løsninger. Logistikksenteret vil samle virksomheter som i dag er spredt på tre steder i Oslo-området og vil bestå av en kjøle- og fryseterminal for matvarer, en pakketerminal med Nordens mest avanserte sorteringsanlegg for pakker og gods, og en godsterminal som er forbundet med pakketerminalen via en bro og en underjordisk transport-tunnel.

Stor ryddejobb

Brakkene er på plass, nå starter anleggsmaskinene, og bygningsarbeiderne rykker inn. Når anlegget står ferdig vil 1.100 medarbeidere ha sitt daglige virke her.


- Det siste året har vi klargjort tomtene for utbygging. Blant annet har vi fjernet og forsvarlig destruert en stor søppelfylling fra etterkrigstiden. Nå starter arbeidet med å bygge det nye logistikksenteret med løsninger for fremtidens logistikk, sier konsernsjef Dag Mejdell.
Utvikler grøntområder og miljøbygninger Posten skal sammen med Oslo kommune bygge sammenhengende gang- og sykkelveier for befolkningen i Groruddalen. Tomten på Alnabru blir utviklet til et moderne logistikksenter omkranset av opparbeidede grøntarealer.
Posten satser også på jordvarme og energigjenvinning. Pakketerminalen skal varmes opp med jordvarme, og mer enn 30 varmebrønner vil gå 230 meter ned i grunnen. I den nye kjøle- og fryseterminalen blir det full energigjenvinning.

Mindre utslipp

Alnabru er logistikk-knutepunktet i Norge. Når Posten og Bring samlokaliserer virksomheter på det nye logistikksenteret gir det en total reduksjon av CO2-utslipp tilsvarende én til to prosent av utslippene fra veitrafikk i Oslo. Det betyr ca. 10.000 færre kjørte kilometer per dag i Oslo-området sammenlignet med dagens situasjon.


- Logistikksenteret på Alnabru ligger ved jernbanen og åpner for at mer godstrafikk kan flyttes fra vei til bane. Sammenslåing av tre enheter fjerner også ekstra kjøring mellom terminalene, sier Mejdell.
Tyngdepunkt Posten-konsernet har i de siste ti årene kjøpt opp ulike logistikkvirksomheter for å bygge et nordisk post- og logistikkonsern. Alnabru-utbyggingen er et vesentlig bidrag for å videreutvikle markedets beste logistikktilbud.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!