Enestående sjanse for Drammensregionen:

Utvid havnen - skap distribusjonssenter!

Dersom politikerne i Drammen og Lier kommuner kjenner sin besøkelsestid, satser de på utvikling av havn, jernbane og godsterminaler langs Lierstranda. Her kan import og eksportgods samles, og distribueres over store deler av Norge, eller gå til de store kontinentale havnene for videre transport. Vei og bane ligger tett til området. Det er allerede åpnet en stor godsterminal, Lierterminalen AS som drives av Nor-Cargo, med lagerhotell og distribusjon. Med nytt veisystem rundt Drammen, er dessuten mange flaskehalser fjernet i løpet av få år.

Christian Ryg

Sjefen for Nor-Cargos virksomhet i Drammen, administrerende direktør Odd Eivind Gabrielsen, kunne ønske velkommen til den nye terminalen i slutten av oktober. Nå, knapt tre måneder senere, er terminalen så og si full av gods. Lagerhotellet er leid ut til flere store kunder. Noen har flyttet fra andre siden av Oslofjorden, for å få bedre plass, og noen kommer fra distriktet rundt Drammen. Dels driver firmaene sitt eget lager, og leier utelukkende lokaler av Nor-Cargo, men for en stor del er det "riktig" lagerhotell, der kundene leier alle tjenester. I ett tilfelle overtok Nor-Cargo ikke bare lagerhold for kunden, som ønsket å spare penger ved å leie etter behov. Også store deler av arbeidsstokken i det tidligere lageret ble tilbudt fortsatt jobb men nå i hotellet.

Kronglete prosess

Lierterminalen var et tidligere lager for grossisten Schreiner til jernvarer for bygningsbransjen. Det hadde stått tomt i sju år, da Nor-Cargo i Drammen begynte å se seg om etter nye og større lokaler. Gabrielsen var i kontakt med prosjektet Vekst og Trivsel i Drammen, og ga uttrykk for at anlegget ville være meget godt egnet som godsterminal og varehotell. Etter mye om og men, og flere budrunder, ble Lierterminalen AS opprettet og kjøpte hele anlegget, og leide bygget videre til Nor-Cargo. Men historien kunne lett blitt en annen. I en runde var det meningen at SNG skulle overta bygget og drive TV Shop og ha studio i bygget!

- Utviklingen av området er avhengig av at det blir tatt politiske beslutninger, og vises handlekraft. Vi har sett begynnelsen på den samme lammende debatten i Drammen og Lier, som har versert i årevis i Oslo. Dersom ikke politikerne i området skjærer igjennom og legger klare retningslinjer for utviklingen, kan lett følelsesladde meninger fra mennesker uten innsikt i transport og logistikk få bestemme utviklingen. Området er egentlig ikke egnet for utbygging med boliger. Det er kostbart å komme ned til fast fjell. Vi må ned 40 meter. Dessuten ligger både E18 og jernbanen rett bak området, slik at det blir en god del trafikkstøy her. For godsterminaler og havn er derimot området ideelt, nettopp med tanke på infrastrukturen som allerede ligger klar.

Ideelt utgangspunkt

Gabrielsen mener at Drammen som utgangspunkt for distribusjon både til sentrale deler av Østlandet, men også for lange transport med containertog, er ideelt. Allerede i dag går det daglig rundt 25 containere bare fra Nor-Cargo med tog fra Drammen.

- NSB Gods har lagt fram tekniske løsninger for en terminal på Lierstranda, med direkte tilkobling til hovedbanen mellom Oslo og Drammen. Dersom disse planene realiseres, kan samtidig store områder i sentrum av Drammen frigjøres for boliger og annen virksomhet. Fra Lierterminalen og havneavsnittet, kan heltog gå direkte til Bergen og Stavanger, og togforbindelsen nordover gjennom Oslo er god. Distribusjon fra Drammen med bil er også en god mulighet for store deler av Østlandet. Med veiforbindelsen til Østfold og sørlige deler av Akershus under Oslofjorden, trenger man ikke lenger kjøre gjennom Oslo. For andre deler av Østlandet og Sørlandet, ligger Drammen bedre til enn Oslo. Vi har daglig 6 - 7 vogntog i distribusjon med utgangspunkt i Lierterminalen.

Gabrielsen mener at for utviklingen av regionen er det viktig å skape produksjon og logistikk i Drammen. Nor-Cargo har utgangspunktet med kai og terminal på Lierstranda. Herfra går containere til hele landet. Her anløper konsernets kystrute med palletert gods, og i løpet av kort tid får man også et eget skur på lekteren som benyttes som midlertidig kai.

Effektivt anlegg

Lagerbygget på 20.000 kvm er delt i ulike områder. Hovedparten er lagerhotell, men det finnes også en terminal dit gods kommer inn, sorteres og sendes ut. Dessuten er det et større område for blokkstabling når store partier ankommer terminalen. Hele lageret har flytende plassering av gods, for best mulig utnyttelse. Deler av bygget er innredet med smalgangslager. I tillegg finnes bl.a. tre paternosteranlegg for småvarer. De ble kjøpt av SAS som hadde installert dem på verkstedet ved Koksa på Fornebu.

Ett problem for både lager og kontorbygg er grunnforholdene, med store løsmasser som setter seg over lang tid. Gulvet i lageret er derfor flytende, mens betongsøyler som bærer bjelker er fundamentert langt ned. En rekke steder har man benyttet ulike løsninger som skal hindre at gulvet synker for mye, slik at lagerreoler blir skjeve eller at det oppstår sprekker i gulvet.

Tjener penger

Tilsammen er 81 personer ansatt ved Nor-Cargos anlegg på Lierstranda. Omsetningen blir rundt 180 millioner kroner, med en resultatgrad på 7% - et meget godt tall i bransjen.

Tredjepartslogistikk som i dag er en viktig del av Nor-Cargos virksomhet, kommer som resultat av en dialog med kunder som ønsket stadig flere tjenester, enn som følge av en sentral beslutning i konsernet. Utviklingen har vist at satsing på området var riktig.

- Det har vært en spennende utvikling jeg har fått være med på, sier Gabrielsen.

- Mens vi tidligere snakket med lagersjef eller transportansvarlig i bedriftene, føres samtalene i dag på toppledernivå. Diskusjonene går nå mer på merverdi og kapitalbinding. Vi knytter virksomheten vår og kundenes kjernevirksomheter nærmere sammen, og utvikler våre it-systemer i takt og i fellesskap. Det viser at forståelsen for logistikken og dens betydning for bedriftens konkurranseevne er voksende i norske bedrifter.

Det er nettopp overordnet logistikktankegang som skal utvikles videre, understreker Gabrielsen. Nor-Cargo har utviklet et nytt teknologiprosjekt, NC Frakt 2000, for å lette informasjonsoverføring mellom kunder og transportør. I prosjektet ligger bl.a. en ny kode, PDE 417, som er en datafil. Denne kan identifisere og informere om kolli, ikke bare sending. Kundene må komme mer inn på denne utviklingen, for å rasjonalisere og effektivisere informasjonsflyten, og dermed gjøre transporten både mest mulig effektiv og øke sikkerhet i levering.

- Distribusjonen skal skje mest mulig direkte, i stedet for at man har linjetrafikker mellom hovedterminal og mindre distriktsterminaler, for så å distribuere til kundene. På terminalen i Lier skal det plukkes daglig fra lagerhotell og sende direkte til kunde slik at sendingen er framme neste dag. Dette er effektiv logistikk, understreker Odd Einar Gabrielsen avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!