Transportmarkedet:

Det hardner til blant postverkene

Ikke før hadde Posten AB i Sverige kjøpt opp deler av DFDS Tollpost-Globe fra DSV, så kom meldingen om at Posten Norge BA hadde kjøpt halvparten av Linjegods. I tillegg har Posten gjort avtale med Alcatel om store deler av distribusjonen for konsernet. Dessuten kjøpte det norske postverket tidligere i høst De Grønne bud i Danmark, og ble dermed den største budbilaktøren i Skandinavia.

Christian Ryg

Kampen om pakke- og ekspress-markedet hardner til i Norden, selvsagt fordi posttjenester over hele Europa er i ferd med å frigis for konkurranse. Ute i Europa har man sett av Deutsche Post har tatt over store deler av transport og spedisjon, med Danzas og ASG i sine rekker. Den samme tendens finner vi i Frankrike, UK og Holland, der det har vært integrerte selskaper og ekspresselskaper som ble overtatt for en del år siden.

Offentlige monopolpenger

De europeiske postverkene er tradisjonelt meget rike. Millionene de gjennom årene har tjent på sine monopoltjenester, kan nå investeres i private selskaper og konsern, og de kan gå inn som konkurrenter på transportmarkedet med store fordeler. Mange aktører reagerte da også kraftig da det tyske postvesen kjøpte seg inn og overtok en av de største aktørene i Europa, og senere kunne utvide med ytterligere oppkjøp, slik at man i dag sitter som den største spedisjons og transportgruppen i Europa, og med forgreninger til hele verden.

Det har i et par år vært klart at også de nordiske postverkene har sett nødvendigheten av utvidelser og nye ben å stå på. Posten Norge har lenge sett på store aktører i det norske markedet, og ryktene gikk om at man ønsket å gå inn i nettopp Linjegods. Samtalene gikk over flere år fra 1999, men den gangen ønsket ikke Transportinvest å selge. Posten var også inne i konkurransen om DFDS Tollpost-Globe, før danskene solgte til DSV. Så kjøpte man i fjor opp OCS Wajens og tok over NSBs biltransportdivisjon, Nettlast for å få et transportselskap til sin Posten Logistikk. Det var i alle fall en begynnelse, selv om man ikke fikk et finmasket nettverk for hele landet på den måten.

Aktør nummer to

Samtidig, i alle fall omtrent, har DSV solgt sine pakkeaktiviteter DSV Parcel med alle tilhørende nordiske rettigheter til svenske Posten AB. Dessuten selger DSV seg ned i DFDS Tollpost-Globe AS, minus Sjø & Luft og Logistikk. 50% av selskapet går til Posten AB, men DSV beholder kontrollen med selskapet.

Salgssummen for dette er ifølge DSV 766 millioner danske kroner, i tillegg til at Posten AB overtar 234 millioner danske kroner i rentebærende gjeld. Forventet omsetning for inneværende år for de selskapene Posten AB overtar blir på godt og vel 800 millioner danske kroner.

For DSV betyr avtalen både reduserte utgifter, og ikke minst at Posten AB bidrar med økte volumer i godstrafikken, noe som igjen betyr at man ser lysere på 2002 enn før avtalen.

DSV ønsker å styrke sin stilling i pakkemarkedet. Etter hvert som skillet mellom pakker og stykkgods viskes ut, ser man at de nasjonale postvesener i Europa kommer under kraftig press og må skape sine egne nettverk for å konkurrere med private selskaper.

DSV har allerede gjennom det siste året kjøpt opp ikke bare DFDS Transport, med Tollpost-Globe i Norge som en del, men også Swe Parcel AB, og franchiserettighetene for DPD. Dessuten kjøpte man Dansk Pakke Distribusjon Holding A/S.

Sterke konkurrenter

Nå har DSV ytterligere styrket sin stilling gjennom den avtalen man har inngått med Posten AB. Posten AB er bortimot dobbelt så stor som Posten Norge, med en omsetning på 22,5 milliarder svenske kroner. Av dette ligger ca. 3,5 milliarder på pakkemarkedet. Det blir i alle fall snakk om en gigantisk kamp mellom de norske og svenske aktørene, der begge har sine postvesen og sitt distribusjonsnettverk gjennom henholdsvis Linjegods og DFDS Tollpost-Globe i Norge. Begge har også gode nettverk i Europa.

Danzas kommer også

Den tredje aktøren som har gått ut med nye utspill i Norge, er Danzas ASG som har inngått avtale med Teknologi Bedriftenes Landsforening (TBL) om innkjøpsavtale for landeveistransport. De 1.250 medlemmene i TBL tilbys en avtale som omfatter alle typer tørrgods på bil, pakker, stykkgods, partilast eller hele billaster. Her ser vi at Deutsche Posts datterselskaper kommer på banen i Norge, og selv om det ikke er noen formell binding mellom datter og mor, så er det et ønske om å beherske det markedet der veksten er sterkest og der fortjenesten er stor. Det utspillet som Danzas ASG kom med her i landet er også et bevis på at man kan bruke pris i konkurransen på en ny måte. Rabattene som ytes til TBL medlemmer er meget stor, og man har gått ut med netto priser som ligger på mindre enn halvparten av standard prisliste for stykkgods innenlands. Nå er ikke rabatter på 30 og 40% for store kunder og store avtaler noe særsyn innen transportnæringen, men denne gangen gjaldt en form for grupperabatt som sikkert vil tiltale mange mindre bedrifter ute i distrikter med lange transportavstander til sine markeder.

Selv om det ikke oppgis noen antatt størrelse for avtalen, som jo er et tilbud til hver enkelt bedrift i TBL, så er det klart at Danzas ASG regner med at 1.250 potensielle nye kunder skal gi et godt tilfang for selskapet. Spesielt innen pakkemarkedet kommer man inn som en tredje konkurrent i denne forbindelse, både i Norge og i Europa. Deutsche Post Group omfatter dessuten DHL, slik at man når hele verden med en kontakt.

For et drøyt år siden sa Bernt Reitan Jenssen, direktør i Posten Logistikk i et intervju med Logistikk & ledelse at pakkemarkedet er spesielt interessant med tanke på E-handel og både bedrifts- og privatmarkedet. For egen del mente han at det var en grunn til at postvesener over hele Europa ville skaffe seg transportdivisjoner som kunne betjene et finmasket nett.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!