Fra 30 transportører til 1 hovedtransportør:

Höganäs Byggkeramikk med Just-in-time i praksis

Sviktende salg kombinert med negative tilbakemeldinger fra kundene om lange ledetider og lite tilfredsstillende service, medførte at Höganäs Byggkeramikk fant det nødvendig å rette et kritisk blikk på egen vareflyt. Resultatet ble blant annet at man gikk fra 30 transportører og mange feilsendinger til 1 hovedtransportør og «null feil».

Det var for ca ett år siden at Höganäs Byggkeramikk AS - en av landets største leverandører av keramiske fliser - fant det nødvendig å sette vareflyten på agendaen. Jan-Erik Myrhaug, med mangeårig erfaring i å rydde opp i dårlig lagerhold i ulike bedrifter, ble hentet inn for å snu på enhver stein som måtte ha det minste med logistikken i Höganäs å gjøre. Hans JIT-visjon om rett vare i riktig antall til riktig kunde og i rett tid skulle bli en realitet også i Höganäs.

Fornuftig nok startet prosessen med den fysiske lageroppbygningen, som blant annet resulterte i nye dypstablingsreoler fra AREOL. Lokasjoner basert på plukkfrekvens ble implementert, og rutiner, systemer og tidsfrister ble gjennomgått. Åpningstidene på lageret kunne etter dette reduseres fra 12 til 8 timer uten at det har gått utover servicegrad og ledetider.

Tollpost Globe valgt som hovedtransportør

Neste punkt på agendaen var transportørsiden. Höganäs hadde på det tidspunktet avtale med 30 ulike transportører, hvilket medførte store krav til oppstillingsareal, bemanning i forhold til å håndtere transportørene og to til tre timer daglig på telefon for å finne ut hvor godset befant seg og - hvis det i beste fall var levert - hvor er kvitteringen?

Tollpost Globe ble på forsommeren valgt som hovedtransportør av både pakker, stykkgods og partier. De ca. 55 tonn som daglig blir ekspedert settes umiddelbart etter plukking og merking ut i containeren som står oppstilt til rampe. Denne byttes ut 1 til 2 ganger om dagen, avhengig av sesongsvingninger og kampanjer.

Myrhaug forteller at city-container konseptet til Tollpost Globe er gull verd.

- Ikke minst med tanke på at vi blir kvitt godset idet kartongene og pallene er ferdig merket. Også det faktum at vi kan laste såvel pakker i bur som partier opp til 5 tonn på en og samme container er med på å gjøre rutinene enkle og oversiktlige, sier Myrhaug, og legger til at alle sendinger merkes ved hjelp av Tollpost Globes nye versjon av Tollpost PartLink, og informasjonen overføres via EDI idet containeren forlater Höganäs.

Resultatet av siste års endringer? Så godt som null feil, ingen skader, ingen klager på leveringstid, bemanningen sterkt redusert og minimal ressursbruk på godsetterlysning.

- Hvilken fryd er det dessuten ikke å kunne slå opp kvitteringen på Internett når en mottaker ringer og etterlyser varer han påstår ikke å ha fått, sier Myrhaug med et smil.

Selv om Höganäs er kommet et langt stykke på vei - noe selskapet blant annet ser tydelige resultater av i form av gjenvunnet tillit hos kundene - mener Myrhaug at mye fortsatt er ugjort. En stadig større andel av flisene (ca 30 til 50%), som hovedsakelig blir produsert på fabrikker i Italia, Portugal, Tyskland, Sverige og Finland, skal i fremtiden sendes direkte fra fabrikk til kunde/grossist i Norge. Ett eksempel er en nært forestående kampanje for italienskproduserte fliser.

- Varene hentes inn fra Italia til terminalen på Kolbotn, for så å bli spredt til kundene i Norge av Tollpost Globe. Dette er både enklere, raskere og rimeligere - og Höganäs Byggkeramikk er igjen blitt den beste flisleverandøren i Norge, konkluderer Jan-Erik Myrhaug.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!