Forsikring:

Kapring koster

Fra det ene året til det andre eksploderte antall ran på italienske landeveier. Det var siste året i det forrige århundre som ble vendepunktet, med en stigning på 80%. De offisielle tallene er 8.000 ran i forbindelse med landeveis transport. Av disse er rundt 2.000 utenlandske biler og sjåfører. Blant norske forsikringsselskaper har man reagert, og det har til og med vært på tale å nekte å forsikre vogntog som kjører på Italia.

Christian Ryg

Det var først da norske myndigheter kom på banen at italienske myndigheter begynte å ta saken alvorlig for vår del. Fisketransporter ble ranet så mange ganger at forsikringsbransjen var nødt til å reagere.

- Det sier seg selv at forsikringsselskapene har som formål å tjene penger på forsikring. Vi må ta utbetalinger og erstatninger for hendelser som ingen kan forutse eller der det er «naturlige» skader. Men når utbetalingene er 10 ganger større enn innbetalte premier, kan vi ikke leve med utviklingen, sier fagsjef Arild Larsen (bildet) i If skadeforsikring.

At If er det selskapet som reagerte først, kommer rett og slett av at de har store andeler av dette markedet, og dermed var det selskapet som ble hardest rammet.

Intet nytt under solen

Det er ikke noe nytt at lastebiler og vogntog blir ranet i Italia. Allerede tidlig på 80-tallet hørte man om slike hendelser. Men den utviklingen vi har sett de siste årene er langt alvorligere og har truffet spesielt norsk tørrfiskeksport. Hele lass forsvinner, eller både vogntog og last blir borte. I noen tilfeller mener Larsen det dreier seg om forsikringssvindel, der mottaker er involvert. I andre tilfeller er det mer organisert kriminalitet og rent landeveisrøveri i gammel stil. I de alvorligste tilfellene har sjåfører blitt skadet, og i ett tilfelle ble til og med en sjåfør skutt og drept.

- Vi må ikke glemme de menneskelige aspektene midt oppe i den alvorlige økonomiske situasjonen. Mange sjåfører sliter med psykiske problemer etter å ha opplevd ubehagelige hendelser, mens andre nekter å sette seg i bilen for å kjøre til Italia mer. Vi som forsikringsselskap er nødt til å gjøre noe, og heldigvis har vi et meget godt samarbeid med lastebilnæringen og eksportørene. Vi er i ferd med å få opprettet et antall sikre parkeringsplasser der vogntog kan stå ved hvil. Her vil det bli en innsjekking, slik at kun de som virkelig har noe på parkeringsplassen å gjøre, skal slippe innenfor portene. Vi har også laget instruksjoner som skal gi sjåførene råd om hvordan de best mulig sikrer seg, og disse blir sendt ut til våre kunder.

Nøyaktig hva som står i instruksene, ønsker ikke Larsen å fortelle, men han understreker at instruksene skal gå til alle ledd, og gi informasjon om hvordan man forholder seg og hvilke rutiner som skal følges hele veien til levering av last. Han sier allikevel noe om omdirigering av last ved ankomst. Dette er livsfarlig, og skal kun skje med beskjed fra ansvarlig speditør eller eksportør.

Neppe mafia

I følge Larsen finnes det ingen holdepunkter for å knytte landeveisrøveriene til italiensk mafia - snarere tvert om. I områder der mafiaen står sterkt, er det relativt liten sjanse for å bli utsatt for noe tyveri eller ran, dersom man ser på statistikken. De verste områdene er rundt storbyene Roma, Bologna og Napoli.

En oppfordring fra forsikringsselskapene er at både biler, semitrailere og last blir utstyrt med sporingsutstyr. Det finnes slikt utstyr, og det vil komme krav om bruk av dette i områder der man erfaringmessig vet at ran og tyveri forekommer hyppig.

Dersom det viser seg at utviklingen ikke kan snues, kommer forsikringsselskapene ganske sikkert til å heve egenandeler og stille langt strengere krav til transportørene, Alternativet om å ta kontakt med italienske forsikringsselskaper som har lang erfaring på dette feltet, kommenterer Larsen slik:

- De som har undersøkt, vet godt at italienske selskaper opererer med langt høyere egenandeler enn hva vi er vant til. Om noen foretrekker å bruke disse selskapene, er det helt opp til dem. Det er helt vanlig med egenandeler opp til 20% for å få forsikret last i Italia. Dessuten stiller selskapene krav om montert peileutstyr og at sjåførene overholder visse sikkerhetsrutiner.

Det er imidlertid ikke bare i Italia man risikerer å miste bil eller last. Også i Portugal, Spania og Frankrike finnes det eksempler. For noen år siden var Russland beryktet, men tendensen er nedadgående. Om det kommer av at man har bedre kontroll på de russiske veiene, eller om det er mindre transport som går med veitransport, er uvisst.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!