Fortolling:

Utnytter norske eksportører de avgiftsmessige fordelene i EU-markedet godt nok?

Mange norske importører og eksportører sliter med å kjøpe og selge varer til EU fordi Norge står utenfor markedet. De avgiftsmessige konsekvenser innebærer at alle varer som kjøpes av norske importører må fortolles til tollvesenet som oppkrever 24% merverdiavgift samt eventuelt toll og særavgifter.

Yngvar Engelstad Solheim og Sven Cato Huseby

Ved eksport av varer fra EU-land til Norge må det utstedes transittering og eksportdeklarasjon ut av EU og innførselsdeklarasjon inn til Norge. Det oppstår derfor ekstra merarbeid for eksportører i EU som skal selge varer til Norge framfor å selge varer innenfor EU. Innenfor EU oppkrever ikke tollvesenet noen avgifter og tollvesenet forlanger heller ikke noen tolldeklarasjon eller transitteringsdokumenter når varene passerer grensen. Det vil kun være intrastatt rapporteringer for å sikre handelsmessig statistikk mellom landene og måneds- og kvartalsvise mva-rapporteringer.

Det samme merarbeidet vil det være ved ordinære utførsler av varer fra Norge til EU der den norske eksportør må utstede eksportdeklarasjon og transittere varene til kunden som fortoller varene inn i EU.

Kan fjerne avgiftsmessige kostnader

Imidlertid er det løsninger som gjør at norske eksportører kan fjerne avgiftsmessige kostnader for importøren i EU samt transitteringskostnader frem til bestemmelses-tollstedet. Norske eksportører kan ved å benytte en lovlig akseptert metode unngå at en importør i EU må betale merverdiavgift til tollvesenet i det respektive EU-land. Dette forutsetter at varene går innom et annet EU-land enn det EU-land der varene er bestemt for og at varene blir fortollet ved EU´s ytre grense.

Varene kan da enten bli fortollet på merverdiavgiftsnummeret til speditøren eller på merverdiavgiftsnummeret til eksportør. Speditøren eller den norske eksportøren må da ha opprettet et eget merverdiavgiftsnummer som er godkjent i det enkelte EU-land på ytre grense - for eksempel i Danmark eller Sverige. Hvis eksportør registrerer seg selv, er det eksportøren som er ansvarlig for å rapportere intrastattopplysninger og de nødvendige merverdiavgiftsoppgaver. Speditørene har tillatelse til å opprette eget merverdiavgiftsnummer som kan gjelde for flere eksportører. Det vil da være speditør som er ansvarlig for å rapportere intrastatt opplysninger og merverdiavgiftsoppgaver.

Ved å benytte korrekt prosedyrekode, og incoterms betalingsmåte, DDP, samt henvise til det enkeltes lands egen merverdiavgiftslov ved tolldeklareringen ved ytre grense, vil importør av varene i EU slippe å deklarere varene og unngå å betale merverdiavgift til tollvesenet for varene. Man unngår også å måtte betale for at speditør må utstede transittdokumenter og stille bankgaranti for varene helt frem til bestemmelsestollstedet da varene ved å benytte seg av denne ordningen blir frigitt ved EU´s ytre grense.

Hvis den norske eksportør innretter seg på denne måten vil tollvesenet ved ytre grense kun oppkreve toll eller eventuelt særavgifter hvis det er en toll/særavgifts- pliktig vare, ellers vil man slippe merverdiavgiften inn i EU.

Konkurrere på samme premisser

Norske eksportører vil kunne oppnå en likviditetsmessig fordel og spare importører i EU for merarbeid og merkostnad da man slipper tolldeklarering og betaling av merverdiavgift.

Dette medfører at norske eksportører bedre kan konkurrere på EU-markedet med aktører innenfor EU på de samme premisser.

Vi gjør oppmerksom på at denne ordningen ikke gjelder hvis varene kun går direkte til et annet EU-land, for eksempel Danmark og Sverige, uten å være innom et annet EU-land.

Denne ordningen er ikke ny, men vi har erfart at en del norske eksportører ikke er kjent med denne ordningen.

www.pwcglobal.com/no

-----------

Artikkelforfatterne Yngvar Engelstad Solheim og Cato Huseby arbeider som henholdsvis advokat og tollrådgiver i Avgiftsgruppen i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA.

Yngvar Engelstad Solheim har lang og bred erfaring som rådgiver og advokat på området indirekte beskatning, både når det gjelder norske og internasjonale spørsmål. Han er ofte benyttet som kurs/foredragsholder, og har også skrevet en rekke artikler innen sitt fagområde.yngvar.engelstad.solheim@no.pwcglobal.com

Cato Huseby er selskapets ekspert på området toll/særavgifter. Han er utdannet tollrevisor og har lang og bred erfaring innen fagfeltet. I tillegg til erfaring som rådgiver i advokatfirmaet PWC har han arbeidet 15 år i tollvesenet herunder som rådgiver i Toll og Avgiftsdirektoratet.  cato.huseby@no.pwcglobal.com

Avgiftsgruppen tilbyr rådgivning og assistanse innen områdene merverdiavgift, investeringsavgift, toll og særavgifter:

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!