One Stop Shopping:

DHL blir totalleverandør

Dette var på mange måter en kundedrevet utvikling, sier Ed Vermeulen, President og arbeidende styreformann i DHL Express Norge. Han mener at kundene i flere år har etterspurt et «One Stop Shopping»-konsept, og dermed har Deutsche Post (DP) gjennomført integrasjonen mellom de Deutsche Post eide selskapene DHL og Danzas ASG Eurocargo, som allerede var inkorporert i den tyske logistikkgiganten. Til sammen blir det nye konsernet et av verdens største og tilbyr totale løsninger på mange plan. Navnet DHL ble valgt på grunn av den sterke merkevarekjennskapen.

Christian Ryg

Vermeulen understreker at tidspunktet var riktig. Etter DPs kjøp av Danzas og flere selskaper for få år siden og DHL i fjor, har markedet forventet en slik integrasjon, og man skal ikke vente for lenge med å svare. De fleste større kunder forventet også at det skjedde en samling «raskt», slik at de kunne forholde seg til ett firma i sitt hjemmemarked.

Det finnes kontorer og terminaler over hele Norge. Selskapet har 650 ansatte her i landet, og disponerer rundt 600 biler. Ved siden av egne ansatte, samarbeider man med lokale transportører der DHL Express Norge ikke har egne kontorer og terminaler.

I prosessen har en del ansatte kommet i en stilling der det ble doble funksjoner, og man har måttet redusere staben noe for å få ønskede synergier. I følge både Vermeulen og Vice President Ketil Lundgaard, blir prosessen gjennomført i nært samarbeid med de ansatte. Omsetningen til det nye selskapet er beregnet til rundt 1,7 milliarder kroner i inneværende år.

I tillegg til dette selskapet, består Deutsche Post-gruppen i Norge av flere selvstendige aksjeselskaper. DHL Solutions (tidligere Oslo Varedistribunal) har avdelinger tre steder i Norge og omsetter for rundt 160 millioner kroner og har 170 ansatte. DHL Intercontinental Air & Sea AS er store bl.a. på eksport av fersk sjømat med fly, men er også betydelig innenfor vanlig flyspedisjon, og omsetter for ca 370 millioner. Messespeditøren DHL Trade, Fairs & Events AS er markedsleder i Norge innenfor messer og har kontor på Norges Varemesse på Lillestrøm. Spesialister som Scandinavian Garment Service og Danzas Chemicals runder av bildet av gruppen i Norge. Total omsetning for selskapene i inneværende år er budsjettert til rundt 2,2 milliarder kroner.

Stort kundegrunnlag - mye felles

DHL hadde tidligere rundt 18.000 faste kunder og Danzas rundt 20.000. Det integrerte selskapet regner sitt grunnlag til 25.000.

- Hva slags kunder er dette Vermeulen?

- De kan grovt sett deles inn i tre kategorier. Den første kan vi kalle store kunder. Disse har behov for og krever en integrasjon mellom oss og seg selv når det gjelder logistikkløsninger. Her må vi investere i egen kompetanse vis à vis kunden. Vi må kunne vise til et forbedringspotensial når det gjelder logistikkløsninger, informasjonsutveksling og transportløsninger. I nært samarbeid må vi drive fram nye og bedre løsninger over tid, og ta hånd om kundens logistikk på en slik måte at vi tilfører kunden merverdier.

Den andre kundegruppen betegner Vermeulen som globale kunder med store regulære forsendelser og lagerbehov. Denne kundegruppen har i større grad behov for én kontakt i DHL Express systemet. Denne kontakten kan, avhengig av kundenes behov, finnes på ulike nivåer i organisasjonen.

Den tredje gruppen kan man litt overfladisk betegne som «engangsforsendelser og -forbindelser».

- Du kan si det er privatpersoner eller firmaer som plutselig har behov for en forsendelse. Overfor denne gruppen er det viktigste at vi blir mer tilgjengelige. Det må være så enkelt å bruke DHL Express at kunden slipper å lete, ta mange telefoner/kontakter via Internett eller på annen måte, og at våre tilbud til denne typen kunder er lettfattelige. Da kan vi på sikt også få en ny fast kunde.

DHL Express, sammen med de øvrige selskapene i Deutsche Post-gruppen, skal til sammen tilby alle produkter som ligger i strategien «One Stop Shopping». Vermeulen er helt klar, slike ting tar tid! Man må bygge seg sammen når det gjelder IT, og selv om dette ikke er tilfellet i øyeblikket, så skal informasjonssystemer være felles for hele konsernet.

I 2003 er arbeidet med de ansatte et av de viktigste områdene. Norge ligger langt framme i konsernets endringsarbeid, fordi ledelsen ønsker klarhet og endring, og har klare krav til holdning og ytelser.

Når det gjelder prosesser og produkter, vil det skje mye i løpet av året. DHL Express vil være kommet langt innen begynnelsen av 4. kvartal lover Vermeulen og Lundgaard.

Bedriftskulturen er noe man bygger underveis, og som stadig må utvikles i positiv retning.

Vekst på flere områder

Hvilke områder er så merket for vekst?

- Næringsmiddelindustrien en bransje som kommer til å vokse og som i stadig større grad strømlinjeformer sine logistikkløsninger. E-handel vil også vokse kraftig i løpet av få år, mener Vermeulen. Her vil privatmarkedet få betydning. Varer som kjøpes på nett må transporteres og distribueres, ofte med korte tidsfrister.

Forretningsenhetene innen DHL Express vil konsentrere seg om sine hovedområder som landtransport på innland, utland og fly.

- Hva så med kombinerte transporter ut i Europa? Ser man jernbanetransport som et framtidig område som får større utbredelse?

- Vi bruker allerede jernbane i kombinerte transporter, både her i landet og mellom Oslo og Stockholm, og andre destinasjoner på utlandet. De siste årene har Danzas Eurocargo hatt et godt samarbeid med Cargonet, understreker Lundgaard. - Men jernbanen kommer bare inn i våre transportløsninger dersom det er et konkurransedyktig produkt. Selv om vi skal søke å tilby logistikkløsninger med vekt på miljømessig riktig transport, så må vi hele tiden ha kundens krav for øye. Øke produktiviteten og senke kostnadene er viktige momenter, sammen med pålitelighet og leveringssikkerhet for våre kunder, sier Ketil Lundgaard avslutningsvis.

www.dhl.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!