Flyfrakt:

WOW integrerer ekspress

Fraktalliansen mellom SAS, Lufthansa, Japan Airlines og Singapore Airlines fraktselskaper tar stadig flere skritt framover. Nå har man kommet fram til et sømløst ekspressprodukt, et skritt i retning One Stop Shopping av fraktprodukter innen alliansen.

Christian Ryg Frankfurt

Partnernes ekspressprodukter fortsetter å markedsføres under sine respektive navn, slik markedet kjenner dem. Norske kunder som sender sine produkter med SAS Priority Cargo kan imidlertid få raskere framføring til destinasjoner der SAS ikke flyr. Overføring av gods i ekspressystemet skal foregå uten forsinkelser. Selskapene har integrert sine tracking and tracing systemer slik at godset alltid skal kunne overvåkes. Kunden har bare en kontakt, uansett hvor mange av partnerne som involveres i den fysiske håndteringen av godset. Dessuten vil kunden være garantert den raskest mulige framføringen av godset.

Det er JAL Cargos ekspressnettverk, «J-Speed» som nå integreres fullt ut i det totale ekspressnettverket, etter at selskapet gikk inn i alliansen i juli siste år. De øvrige tre partnerne hadde allerede gjennomført en slik integrasjon. I følge WOW-alliansen er dette verdens mest omfattende ekspressnett av sitt slag.

Nettverket integreres

Samtidig som det fysiske ekspressproduktet samordnes, går partnerne inn med et integrert nettverk for ekspressgods, Virtual Express Network, som sikrer et totalt integrert tilbud av såkalt Premium Express sendinger. Her garanterer partnerne fast, sikret kapasitet på hverandres fly med minst 10% av kapasiteten stilt til disposisjon.

Da JAL Cargo gikk inn som fjerde partner i fjor, fikk alliansen et av verdens største fraktselskap som har ett nettspesielt til og fra Japan. Dessuten er JAL store på Stillehavet til USAs vestkyst. Etter utvidelsen finnes det mer enn 40 rene fraktere i alliansens flåter, i tillegg til mer enn 760 passasjermaskiner med fraktkapasitet, mange av dem er widebodies. Alliansen flyr til mer enn 520 destinasjoner i 103 land.

Neppe utvidelse nå

På en pressekonferanse i Frankfurt nylig, der toppsjefer fra alle fire partnere deltok, ble spørsmålet reist om ytterligere utvidelse av alliansen, kanskje særlig med tanke på USA. Ingen av partnerne mente at en umiddelbar utvidelse var sannsynlig, og det foreligger i følge dem ingen slike planer om å tilby medlemskap i alliansen til noe nytt selskap. I følge dr. Andreas Otto, medlem av Lufthansa Cargo Executive Board, er de amerikanske selskapene ikke dedikerte fraktselskaper med en kultur som legger tilstrekkelig vekt på denne siden av flynæringen.

- Selv om det er store forskjeller på de fire partnerne i størrelse og nettverk, er alle sammen selskaper som har lagt vekt på utvikling av fraktkonsept, sa dr. Otto.

Toppsjefen i SAS Cargo, Peter Grønlund, sier at selv om det overhodet ikke er tvil om at selskapet er lillebror i denne alliansen, så har SAS Cargo et velutviklet rutenett i Nord-Europa og Skandinavia, som er et godt tilskudd for alliansen.

- Vi er nasjonalt selskap i en av verdens rikeste regioner, og betjener industri som benytter flyfrakt og ekspressfrakt i stor utstrekning. Vi føler heller ikke at vi er noe haleheng i denne alliansen med betydelig større partnere, sa Grønlund. Han sier at det er lite trolig at SAS Cargo får egne rene fraktere i overskuelig framtid. Forsøket med en innleid Jumbo fra Göteborg til Østen var ingen suksess, og det har liten hensikt å opprettholde en ensom frakter, når alliansen har tilstrekkelig kapasitet.

I Frankfurt viste man for første gang merkenavnet WOW på et fly. Det kommer sannsynligvis flere maskiner med denne navnemarkeringen, ettersom man stadig styrker merkevarens profil.

I tillegg til denne integreringen som nå er gjennomført, er selskapene enige om kvalitetsstandarder når det gjelder service og håndtering i terminaler, enhetlig it-støtte og generell kvalitet for å sikre pålitelighet og felles opptreden overfor markedet.

www.wowtheworld.com 

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!