Bjørn Ramberg:

Norsk transportbransje taper terreng

- Norsk transportbransje har et altfor høyt kostnadsnivå og taper i konkurransen med internasjonale aktører. Flere bedrifter har enten gått konkurs, flagget ut sin virksomhet eller blitt kjøpt opp, sier adm. direktør Bjørn Ramberg i B.H. Ramberg AS i Drammen, som mener bransjen har seg selv å takke for denne utviklingen.

Bjørn Ramberg organiserer transporter og bruker de til enhver tid best egnede transportløsningene som markedet kan tilby. Det være seg utenlandske eller norske transportører. Det er et dystert fremtidsbilde han tegner opp for norsk transportbransje. Han mener spesielt lastebiltransportørene går en knallhard tid i møte både nasjonalt og internasjonalt. Kabotasje vil bli mer og mer fremtredende.

- Biler som kommer med varer til Norge vil i stor utstrekning stå for transporten frem til sluttkunde. Bransjen har seg selv å takke for denne utviklingen. Langtransportnæringen har priset seg ut av markedet, sier Ramberg, som imidlertid tror at lokale distributører vil gå en lysere tid i møte.

Lastebiler i kollektivfelt?

Ramberg mener manglende bevilgning til blant annet utbygging av norske veier blir et stadig større problem for transportbransjen.

- Det er en betydelig trafikkvekst i Norge. Derfor må det bevilges langt mer penger til utbygging av stamnettet. Vi må behandle godstransport på linje med kollektivtransport. Hvorfor lar vi ikke lastebiler benytte kollektivfelt slik at vi får varene frem på en effektiv og rask måte?, spør Ramberg, som er klar i sin oppfatning om at myndigheten må bevilge mer midler til vei og mindre til jernbane.

- Befolkningsgrunnlaget i Norge er for lite til å forsvare årlige milliardtilskudd til frakting av gods på jernbane. Jernbane er en utmerket transportform men det kreves helt andre volumer enn det vi har her til lands, mener han.

Norsk transportbransje nedprioriteres i de fleste sammenhenger. I Oslo er det for eksempel uaktuelt å bygge en ny truckstop.

- Bransjen henvises til tredjerangs parkeringsforhold langt ute på landet, sier Ramberg, som mener at norske havner lider samme skjebne.

- De skyves lengst mulig bort fra befolkningsrike områder.

- Hva er ditt råd til norske myndigheter?

- De må innse at vi er en meget viktig brikke i samfunnsmaskineriet. Som transportører av varer til hele Norge, må bransjens arbeidsforhold forbedres på alle områder, avlutter Bjørn Ramberg.

-----------

B.H. Ramberg AS ble etablert i 1929. Startgrunnlaget var skipsmegling og -agentur, og fremstår idag som en totalleverandør av logistikkløsninger til næringslivet. Selskapet har hovedkontor med terminal og logistikksenter på Holmen i Drammen hvor man har 13.000 kvm arealer under tak. Selskapet har også en 1.400 kvm stor terminal på Alnabru i Oslo for innenlands distribusjon.

Ifjor innså Ramberg at de var for små til å kunne hevde seg internasjonalt, og fusjonerte sin internasjonale virksomhet med danske Leman som B.H. Ramberg har hatt en langvarig samarbeid med. - Vi satset på et joint venturesamarbeid hvor hvert av selskapene har en eiersits på 50 prosent. Vi benytter i dag deres infrastruktur og agentnett internasjonalt, sier Ramberg, som regner med en omsetning på 130 millioner kroner for inneværende år. Da er aktiviteten i den norske delen av Leman inkludert.

Bjørn Ramberg mener selskapet utvikler seg godt, og har god appell hos mindre og mellomstore selskaper.

- Vi har kapasitet både på terminaler og i organisasjonen for øvrig til å ta ytterligere vekst. Gjennom å utvikle vår salgsstyrke skal vi klare en årlig vekst på 10-20%.

 www.ramberg.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!