Flyfraktalliansen WOW ligger foran skjema:

Nedtur i markedet hindrer ikke fremdriften

Innen ett år vil WOW-alliansen være nær målet med sitt samarbeid. Allerede i dag har de tre første partnerne - SAS Cargo, Lufthansa Cargo og Singapore Airlines Cargo - harmonisert bortimot 80 prosent av sine forretningsområder, og Japan Airlines Cargo er godt i gang.

Christian Ryg København

SAS Cargo-sjef Peter Grønlund er optimistisk med tanke på den nære framtid. Selv om flyfrakt verden over fikk at alvorlig tilbakeslag 11. september 2001, så man nedgangen allerede fra høsten 2000. Dette er svingninger som flyfraktnæringen må leve med og ta grep for å møte. Nå er situasjonen lysere, og på sikt blir det igjen oppgang, mener Grønlund. I løpet av det siste året har trafikken steget noe, selv om det fortsatt mangler mye på den trenden som var gjennom mange år, med stadig økning.

Under ett tak

SAS Cargo satser på utvikling av logistikktjenester for sine kunder i Skandinavia, og på tjenestene i nettverket til WOW internasjonalt. Etter hvert som IT-plattformen bygges ut, vil også salg og markedsføring bli mer og mer innrettet mot WOW fra alle partnere.

I den nærmeste framtid er en lenge planlagt flytting til samme sted i de ulike lufthavner et viktig trekk. Denne ble bremset av terroranslaget mot USA i 2001, men i Washington og Hong Kong er SAS og Lufthansa nå endelig i ferd med å gjennomføre denne «move under one roof». I mellomtiden har alle selskapene måttet konsentrere seg om egne rutiner i forbindelse med sikkerhet, man måtte konsentrere seg om og sette fokus på overlevelse, som Grønlund sier. Resultatene ble presset. Prosessen med WOW-samarbeidet ble naturlig nok bremset, særlig når det gjaldt strategisk utvikling.

En rekke spesielle områder gjenstår, blant annet mangler en samordning av perishables - som er viktig - men det kommer.

- SAS Cargo er lillebror i dette samarbeidet. Hvordan har det vært i forbindelse med strategiutvikling?

- Vi visste allerede i startfasen at vi var det minste selskapet, så vi gikk inn med åpne øyne. Samtidig var vi glade over og stolte av at Lufthansa Cargo og Singapore Airlines Cargo ønsket oss med i en slik allianse. Det har gitt oss muligheter internasjonalt som vi aldri ville greidd å få alene. Vi har også et sterkt regionalt nettverk som partnerne kan nyte godt av. Skandinavia er en attraktiv region, og vi har enkelte sterke områder internasjonalt der vi kan tilføre alliansen mye.

Produktutvikling

Hva skjer så i markedsutviklingen den nærmeste framtid? I alle fall for alliansens del blir det ikke snakk om store logistikksystemer med tredjepartslogistikk for kundene. SAS Cargo satser på samarbeid med speditører og agenter på dette området. For egen del ser man distribusjon i Skandinavia og transport av høyverdivarer fra Skandinavia til internasjonale markeder som naturlige nisjer. I tillegg kommer full service og logistikkløsninger for kundene, og ikke minst spesialprodukter som ekspressendinger og budtjenester til å bli stadig mer attraktivt.

Hva så med de store, europeiske postverkenes inntreden i det tradisjonelle transport- og speditørmarkedet?

- Jeg tror ikke postverkene direkte kjøper opp flyselskap. Men at man kan få partnerskap og samarbeidsformer er sannsynlig. Det kan dreie seg om produkter, distribusjon og salg, eller om terminaltjenester og drift. Vi vil også få se mer intermodalitet der for eksempel fly og bane kombineres, særlig for ekspressendinger fra store hubs til bysentra i tett befolkede områder, der belastningen på veinettet begynner å bli ekstremt stor.

I den forbindelsen er særlig København interessant. Det er en stor hub i Europa, og derfra går et omfattende bane- og veisystem.

- Øresundsregionen har begynt å trekke til seg ulike typer næringsvirksomhet og selv om det er langt fram, er vi overbevist om at her vil et av de sterkeste sentra ikke bare i Skandinavia, men i Nord-Europa ligge. Alle transportformer, også sjøtransport, vil være interessert i å lokalisere virksomhet hit, sier Peter Grønlund avslutningsvis.

www.sascargo.com

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!