Tollpost Globe høster rikt:

Fra dundrende underskudd til rekordresultat

Fra noe nær en teknisk konkurs til et toppresultat på tre år. Det kommer til å bli fasit for Tollpost Globe AS i år. 2000 var et fryktelig år. Minus på 34 millioner kroner, og mengder med problemer som tårnet seg opp. Slik utviklingen ser ut, med 18,4 millioner i overskudd første halvår i år, blir trolig resultatet rundt 40 millioner kroner før skatt. Hvordan er det mulig?

 - Det er en gal oppfatning at høy kvalitet nødvendigvis øker kostnadene. I vår bransje vil jeg hevde at det er tvert om. Dårlig kvalitet øker logistikkostnadene for kundene, og transportbedriften taper penger, sier adm. direktør Robin Olsen. Foto: Henning Ivarson

Christian Ryg

Dette har ikke bare med ny leder og ny organisasjon å gjøre. Dette er et resultat av investeringer og strategi som ble lagt for mange år siden, og som vi nå høster fruktene av, sier adm. direktør Robin Olsen. Han kom til Tollpost Globe mens Kristian Stokke fortsatt var administrerende, og er oppriktig beundrende til tidligere ledelse og den filosofien som lå i bunn for bedriften. Men at mange upopulære avgjørelser og grep var nødvendige i perioden like etter, er han også den første til å understreke.

Nødvendig slankekur

- Før eller senere måtte vi bl.a. ha gjennomført en nedbemanning. Det har heldigvis gått uten at en mengde mennesker har mistet jobben. De fleste stillingene ble kuttet ved naturlig avgang. Men vi er en mindre organisasjon, med større produktivitet og effektivitet i dag enn for noen år siden. Det gir en gunstig utvikling i seg selv. Allikevel er en slik prosess krevende og skaper uro i en organisasjon i en tid. De som setter i gang denne prosessen, blir sjelden populære som sjefer, sier Olsen.

Tollpost Globe har vært gjennom fem eierskifter på fem år. Det er også en tøff prosess som skaper mye uro. Olsen legger allikevel også vekt på den positive siden av dette.

- Vi ser at organisasjonen er fleksibel, uten hierarkisk oppbygging og forandringsvillig. Våre folk er ikke så negative til omstillinger som de kanskje hadde vært, om organisasjonen hadde vært mer stabil gjennom mange år. Nye mennesker som kommer inn fra andre bedrifter i bransjen legger også merke til dette.

I tillegg legger både Olsen og markeds- og informasjonssjef Bjørg Johnsen vekt på at man i 2000 fikk alle problemene med integrasjon i DFDS Transport. Det var store godsvolum som ikke var tilpasset sorteringsanlegget, og som ga store problemer i terminalene.

Tre suksessfaktorer

Nøkkelen til resultatforbedringen er i følge Olsen dels en bedre koordinering av trafikkene, dels den nedbemanningen som har funnet sted, og dels økt markedsandel.

Det har vært en sterk vekst for Tollpost Globe de siste årene, med rundt 10% årlig. I et hardt presset og stramt marked er dette med å føre firmaet opp i tetskiktet igjen. Nå er det tegn på at norsk næringsliv begynner å skyte fart igjen, og dermed ligger det an til at veksten fortsetter.

- Selvsagt har vi også sett gode effekter av at svenske Posten AB gikk inn i Tollpost Globe. Vi har hatt en rivende utvikling i pakkemarkedet, og eksporten til Sverige har nærmest eksplodert det siste året. Denne utviklingen vil sannsynligvis også fortsette i årene framover, som en naturlig følge av vår nye medeier, sier Robin Olsen.

Stykkgods- og pakkeinfrastrukturen til Tollpost Globe egner seg også godt for partilast, og den avdelingen som ble startet i 1995, uten noe tidligere resultat, omsetter i dag for rundt 400 millioner i året.

Stadig automatisering

Det har foregått en omfattende koordinering av både linjetrafikk og distribusjon, slik at man har hentet ut gevinster, uten at kundene har merket noe dårligere tilbud, kanskje snart tvert om. Samtidig har Tollpost Globe fortsatt utvikling av sin automatiserte sortering, men også utvidet anvendelsen av automatisering i administrative rutiner. Fra oktober i år tar man i bruk et nytt sorteringssystem for distribusjon fra Alnabru-terminalen. Dette blir lagt opp i tillegg til det allerede eksisterende systemet, som ble installert da terminalen ble bygget, men som siden har vært modernisert kontinuerlig. I tillegg er Tollpost Globe i ferd med å implementere radiobaserte terminaler ved opphenting og levering av gods. Det betyr at sjåføren er online til systemet til enhver tid, og at godset registreres umiddelbart ved opphenting, og sjekkes ut ved levering.

- Dette er egentlig bare en videreføring av tidligere håndholdte terminaler som sjåføren måtte dokke når han kom til terminalen. Men vi skal hele tiden være i forkant av den teknologiske utviklingen, og gi våre kunder det beste tilbudet. Vi har en lang historie fra de første automatiserte anleggene og er blant de absolutt første i Norge som har gjennomført automatisert sortering av gods bl.a. Vi forvalter på en måte arven etter brødrene Stokke også på dette området, sier Olsen.

Markedssjef Johnsen legger vekt på at man nå gjenerobrer førsteplass i markedet når det gjelder å tilby kunderelaterte løsninger. Tollpost Globe skal etter sin filosofi være først med løsninger som tjener kunden og gir konkurransefordeler for ham.

Skap fordeler for kunden

Allerede i flere år har firmaet hatt sin slogan; «utland - innland, du trenger bare en kontakt». Man mener at det sparer både tid og logistikkostnader og sikrer kvalitet og service. Rutenettet som leverer på postnummer over hele landet, er det mest finmaskede som finnes..

Fordi alle transporter skjer i eget, lukket nettverk, garanterer man levering til riktig tid, og dokumenterer det. Fra midten av september har Tollpost Globe hatt eget nettsted for leveransestatus, slik at kunden kan sjekke og se hva som etter all sannsynlighet ikke vil rekke fram i tide. Dessuten finnes oversikter over kvalitet og service, slik at man kan finne ut om det er svikt i den leveringssikkerheten som er målet.

Både Olsen og Johnsen understreker at åpenhet, ærlighet og tydelighet skal gjelde i relasjon til kundene. Dersom man svikter på et punkt, er det bedre at kundene får vite det, og at feil rettes, det skaper tillit og gode relasjoner over tid.

Kvalitet øker ikke kostnadene

- Det er en gal oppfatning at høy kvalitet nødvendigvis øker kostnadene, sier Olsen. - I vår bransje vil jeg hevde at det er tvert om. Dårlig kvalitet øker logistikkostnadene for kundene, og transportbedriften taper penger. Dersom alt går etter fastlagte rutiner og til rett tid, sparer man både penger og ergrelser, overtid og sure kunder som skifter til annen leverandør. Enkelt sagt er det slik at det som gjøres riktig og til riktig tid, er det enkleste og rimeligste for aller parter. Når man er store og har en god infrastruktur og er totalleverandør, så kan man også drive prisene ned, og allikevel tjene penger. Samtidig skal vi være i forkant av utviklingen både på teknologi og når det gjelder miljøprofil. Vi ønsker å benytte jernbane der det er mulig, sjøtransport på mange lange strekninger, og utnytte materiellet optimalt, slik at vi reduserer tomkjøring og for mange vogntog på veien. I dag går rundt 80% av våre tonnkilometre med jernbane, avslutter Olsen.

 www.tollpost.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!