LeasePlan inngår rammeavtale med MAN:

Økt satsing på operasjonell leasing av lastebiler

Økt satsing på operasjonell leasing også av tyngre kjøretøyer, har medført at LeasePlan Norge AS når formaliserer samarbeidet med de største aktørene i tungbilbransjen.

LeasePlan er en del av et internasjonalt konsern som håndterer 1,2 millioner biler på verdensbasis. Det norske datterselskapet har en portefølje på 21.000 kjøretøyer. Det innebærer at LeasePlan er størst innenfor operasjonell leasing både i verden og Norge.

MAN Last og Buss AS har allerede levert flere lastebiler til LeasePlan Norge, og er den første norske lastebilimportøren som har formalisert samarbeidet gjennom en rammeavtale.

- Mange av våre kunder er blitt kjent med vårt konsept gjennom operasjonell leasing av personbiler. De har henstillet oss om å gå sterkere inn også på nyttekjøretøy, sier driftsdirektør Rune Gjerstad i LeasePlan Norge AS.

- Fra vår side er det derfor nødvendig å formalisere samarbeidet med de største aktørene i tungbilbransjen, og avtalen med MAN er derfor et viktig skritt i riktig retning, som legger til at selskapet allerede har et betydelig antall tyngre kjøretøy i sin portefølje.

Enkelt og rimelig bilhold

LeasePlans konsept for operasjonell leasing har som utgangspunkt å gjøre bilholdet enklest og rimeligst mulig for kunden. Konseptet er bygd på åpenhet, tillit og partnerskap hvor kunden får et bilhold til kostpris. Alle bilrelaterte kostnader settes opp i et forhåndsbudsjett som danner grunnlag for månedlig fakturering. Kunden oppnår derfor forutsigbarhet og kontroll på sine bilkostnader. Med sitt betydelige uttak av biler og bilrelaterte tjenester har LeasePlan mulighet til å oppebære gunstigere priser enn den enkelte kunde normalt vil kunne klare alene.

Uansett hvor stor bilparken er, kan bilbrukeren få en eneste faktura hver måned som dekker alt av bilhold. Systemet er også lagt opp slik at kundene kan få forskjellige rapporter om bilkostnadene, gjerne på hver enkelt bil som omfattes av avtalen. Dette er et praktisk hjelpemiddel for å holde kostnadene under kontroll. Kunden har når som helst tilgang til alle data for sine biler via Internett.

- For oss er det interessant og av stor betydning at LeasePlan har god kontakt med egentransportører, ikke minst innen det offentlige som ikke har transport som primærnæring, sier markedsdirektør Erik Frium i MAN Last og Buss AS.

- Dette gjør at vi via LeasePlan får bedre kontakt med denne viktige kundegruppen, og samarbeidet gjør MAN til en mer interessant billeverandør for slike kunder, legger han til.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!