Volvo Lastvagnar:

2-komponentlakk gir sterkere overflate og dypere glans

Volvo Lastvagnars førerhusfabrikk i Umeå innfører nå suksessivt 2-komponentlakkering av førerhusene. Resultatet blir økt kvalitet og finish, dypere glans og bedre beskyttelse mot riper og steinsprut.

Selv om transportører flest er fullt klar over hvilken bevegelig reklameplakat lastebilene er for egen virksomhet, er det store forskjeller på hvor mye eierne investerer i bilens utseende. Det kan omfatte alt fra å velge en av produsentens standardfarger, spesielle kundekombinasjoner eller omfattende kunstlakkeringer. For tiden er standardfargen «vinterhvit» mest populær. Den er et godt utgangspunkt for påklistret dekor som gir bilene et særpreget utseende samtidig som at det er vesentlig billigere enn spesiallakkering.

Lakkavdelingen til Volvo i Umeå benytter i snitt 200 forskjellige kulører i løpet av et år, men totalt har det blitt sprøytet 800 forskjellige fargenyanser på førerhusene opp gjennom årene.

Volvos viktigste budskap til personer som skal kjøpe ny lastebil er at man tar seg god til med spesifikasjonen av både farge og utstyr, og således sørger for at mest mulig blir gjort på fabrikken og minst mulig i etterhånd. Hvis man eksempelvis i ettertid borer i taket for å montere et horn eller en antenne, er det stor sjanse for rustangrep. Spesifiserer man dette hullet på forhånd, vil boringen bli utført tidlig produksjonen, og lenge før førerhuset går inn i lakkavdelingen for rustbehandling og lakkering.

- Det samme er tilfelle med fabrikklakkering. Den holder alltid en høyere kvalitet enn den lakkeringen som utføres eksternt, hevder produksjonstekniker Mårten Henriksson i lakkanlegget på førerhusfabrikken i Umeå.

- Dersom et vanlig lakkeringsverksted skal lakkere hele eller deler av førerhuset i en spesiell farge, må verkstedet først slipe ned laget med dekklakk. Den prosessen er svært vanskelig å utføre uten at man samtidig skader underliggende lag med lakk og rustbeskyttelse, fortsetter Henriksson.

Han poengterer at fabrikklakkerte førerhus således holder en langt høyere kvalitet, samtidig som at den både er raskere og billigere enn ekstern omlakkering. Den er dessuten langt mer miljøvennlig, skal man tro Henriksson, som opplyser at lakkanlegget i Umeå er verdens reneste. Et EU-krav som skal innføres i år 2007 setter et utslippskrav på 75 gram/kvm. Dette er mer enn hva lakkanlegget i Umeå slapp ut i 1989. Betydelige investeringer i ny teknologi i løpet av 90-årene, har resultert i at utslippet i dag kun er på 10 gram/kvm.

Store kundefordeler med 2-komponent

Nå har lakkavdelingen til Volvo Lastvagnar i Umeå tatt skrittet fra 1- til 2-komponentlakkering. I praksis betyr dette at man går fra å sprøyte ett lag som herdes med høy temperatur (135 grader) til to lag med lav temperatur (90 grader).

Mårten Henriksson, som har vært prosjektleder for innføringen av den nye metoden, opplyser at den gir kundene fordeler i form av økt kvalitet og finish, dypere glans og bedre beskyttelse mot riper og steinsprut.

- Våre omfattende utprøvinger viser at 2 K-lakken holder glansen over lang tid. Siden «nybil»-inntrykket på den måten holdes lengre, vil også annenhåndsverdien på lastebilen øke betydelig med 2 K-lakkering, mener han.

Henriksson legger til at de nå også har fått et bedre utvalg av farger, og at ledetiden med å ta frem nye farger er blitt dramatisk redusert.

Dette skyldes et nytt fargeblandingsrom som opereres av lakkleverandøren og samarbeidspartneren DuPont. Her blandes lakk nærmest på samme måte som vanlige forbrukere opplever med husmaling i en ordinær malingsbutikk. DuPont er også ansvarlig for å «kopiere» helt spesielle kundeønsker, og ved hjelp av moderne datascanning kan nye farger tas frem vesentlig raskere enn tidligere.

Henriksson opplyser at underlaget for å finne frem til en ny farge kan være så ymse. Blant annet opplevde de en gang at kunden tok av seg slipset sitt og sa at de nye FHene hans skulle ha samme farge som dette. Mulighetene er tydeligvis uendelige.

www.volvotrucks.volvo.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!