Elkem:

Effektiv logistikk gir god lønnsomhet

Når det koster 43 kroner å flytte en pall, gjelder det å tenke logistikk helt fra begynnelsen av produksjonen. Det var hva senior rådgiver John Aanonsen ved Elkem ASA i Kristiansand og hans team fant da de for alvor begynte å gå flyten av varer nøye etter i sømmene. Samtidig fant man ut nye og bedre transportløsninger helt fram til kunden. Med relativt enkle omlegginger sparte man kostnader både for egen del og for sine kunder.

Christian Ryg

I gamle Fiskaa verk, litt sørøst for Kristiansand, produserer man 40.000 tonn silisium metaller til silikoner, 100.000 tonn karboner og rundt 3.000 tonn mikrosilika hvert år. Tre fjerdedeler av produksjonen går til eksport til mer enn 60 land.

- For å rasjonalisere og strømlinje vår logistikk, begynte vi inne i den interne håndteringen, der råstoffer skulle til produksjon. I stedet for å lagre varer på paller, en kostbar håndteringmetode, begynte vi å få råvarene levert i, og lagret i, containere. Disse rommer mer enn hva vi kan få på en pall, og er enkle å transportere rett inn i produksjonen med gaffeltruck. Også ferdige varer blir nå i stadig større grad lagret i containere med et minimum av luft og med maksimal fylling for å øke nyttelast for hver sending, forteller senior rådgiver John Aanonsen ved Elkem ASA i Kristiansand.

Forbedringer også hos kundene

I andre enden av logistikkkjeden, hos kundene, gikk også Elkems folk inn og undersøkte mulige forbedringer. I størst mulig grad forsøker man å få lagt opp forholdene slik at containere kan kjøres helt inn til produksjonsområdet, og tømmes direkte til et lite lager foran produksjonsstedet.

Alle ordres sendes inn elektronisk, og kommer opp på skjerm. Man arbeider mest mulig papirløst i salgs- og bestillingssystemet. Dels går det raskere og rimeligere, dels er det sikrere og enklere å håndtere. Forsendelser er dokumentfrie. Likeledes foretas informasjonsoverføring for tollklarering med moderne informasjonsteknologi. For øvrig bruker man systemet Global Logistics for kalkulasjon av transport.

Kombinerte transporter

Når det gjelder transport, deles det i flere ulike former. Fra produksjonsbedriften transporterte man tidligere til Kristiansand, enten til jernbane eller til havn, med vogntog. For å unngå denne trafikkbelastende transportformen, er all transport til havna nå organisert med lekter. Her foretas omlasting til linjeskip ut i verden. Det går åtte slike sendinger i uken fra Kristiansands havn. I tillegg har Elkem stor trafikk av short-sea skip fra egen kai og ut til havner i Nord-Europa. Dette dreier seg om hyppige og små forsendelser, som det lønner seg å sende direkte.

Aanonsen forteller at det er de store havnene i Europa som ofte danner flaskehalser i logistikkflyten. Dersom man kan, benytter Elkem også lektere fra havnene og oppover de store vannveiene på kontinentet. Et eksempel er transport fra Rotterdam og til Krefeld i sentrale Tyskland, der lastebil står for distribusjon. Når lastebil benyttes, søker man i størst mulig grad å få løsninger der tipp av container rett til kundens produksjonsanlegg kan gjennomføres. Det sparer store summer i håndtering inne i kundens bedrift. Dessuten slipper man emballasje av produktet, med påfølgende avgift for deponering av emballasjen. Svinn minimaliseres også ved at hele containere kan tømmes direkte i lagersiloer. Dette er alt sammen besparelser som styrker bedriftens konkurransekraft.

Gjennom sentrale deler av Europa transporteres også produktene på blokktog som etter hvert er blitt en rasjonell transportform, mener Aanonsen. Slike tog går til store sentre, industriområder, der distribusjonen ikke nødvendigvis går over lange avstander. Den siste utkjøringen vil i stor grad gå med bil, i tilfeller der det ikke ligger til rette for direkte sending med tog til kunden.

Det er også viktig å fylle containere optimalt, slik at man får riktig kapasitetsutnyttelse i transportkjeden. Elkem har både 20 og 40 fots containere for transport av sine produkter, og ønsker gjennomgående transporter med færrest mulig omlastinger. Hver omlasting driver kostnadene i været, tar tid og gir opphav til svinn eller skader.

Dør til dør transporter gir best kostnadskontroll, sier Aanonsen, og understreker at han ikke vil ha «smørbrødlister» fra sine transportører. Erfaringene med slike oppstykkede kalkulasjoner er at det blir dyrt og dårlig. I likhet med andre som har satt seg inn i leveringsbetingelser og forskjellene på de ulike betegnelsene i Incoterms, anbefaler Aanonsen at man virkelig går gjennom disse og finner betingelser som passer best mulig.

Det er store summer å spare ved å være på offensiven i forhandlinger om transport og leveringsbetingelser. Dessuten skaffer eksportøren seg bedre kontroll fram til kunden, og styrker dermed sin konkurransekraft.

 www.elkem.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!