Sogn videregående skole:

Det dreier seg om holdninger og sikkerhet

Logistikk og transportlinjen på Sogn videregående skole i Oslo legger stor vekt på sikkerhet. Det gjelder enten det dreier seg om trafikksikkerhet, forsvarlig sikring av last på bil eller om truckkjøring. Ifølge lærer og ansvarlig for linjen, Yngve Andersen skal elevene komme ut av denne utdannelsen med riktige grunnholdninger og innstilling til arbeidslivet.

Christian Ryg

Sikkerhet er ifølge Andersen en hovedregel og skal så å si bankes inn i elevene. Inne i undervisningslokalene lærer elevene å laste og losse biler på en korrekt måte, sikre lasten før transport og lære de elementære reglene for sikker kjøring med truck før de begynner å øve.

- Vi har materiell for praktisk undervisning. Noe har vi fått, noe har vi kjøpt. Slett ikke alt er nytt, men det er heller ikke nødvendig for at det skal fungere i undervisningen, sier Yngve Andersen.

Ved siden av sikkerhet, skal elevene også lære å holde orden og ha det ryddig rundt seg. De skal ha en klar forståelse av at de selv har og må ta ansvar for seg selv og sin læring.

- Jeg kan hjelpe dem til en utdannelse som gir jobb, men jeg kan ikke endre dem mot deres egen vilje. De må møte opp presis og vise innsats. Det skal ikke være annerledes her på skolen enn i bedrifter de senere skal ut i.

Tidligere i år arrangerte transport og logistikklinjen temadag for andre gang. Andersen hadde trukket på sine mange kontakter innen politi, brannvesen, trafikkstasjoner og diverse leverandører. Både offentlige instanser og importører av lastebiler og gaffeltrucker stilte velvillig opp og demonstrerte ulike saker og redskaper. Mest oppsikt blant elevene vakte nok en demonstrasjon av bilkrasj, der et kranfirma heiste en bil 8 - 10 meter til værs. Bilen ble sluppet i asfalten og så tok to av elevene plass i vraket. Brannvesenet viste hvordan man får personer ut av et vrak så raskt og skånsomt som mulig. Elevene ble ganske stumme da en av brannvesenets folk kunne fortelle at denne bilen ikke hadde hatt mer en rundt 70 km/t da den traff bakken.

- Ja, jeg tror slikt virker inn på holdninger, ved siden av at det er litt show og skaper interesse for det vi driver med, sier Andersen.

Elevene fikk også prøve simulerte velt med lastebil og fikk instruksjon i ADR-regler, ferdsskriver for lastebil og annet som angår transportarbeid.

Utdanner fagfolk

Andersen legger vekt på at skolen og næringslivet, bedriftene må ha et godt og nært samarbeid. De som utdannes ved transport og logistikklinjen vil i mange tilfeller behandle maskiner og gods som representerer store verdier. Det gjelder at de få respekt for jobben og selvtillit og yrkesstolthet.

- Det er ikke til å stikke under en stol at mange av de som søker denne linjen er skoletrøtte og ikke bestandig like motivert for å møte opp. Men dersom vi greier å snu den holdningen, har vi erfaringer for at de som er ferdige får gode jobber og at bedriftene er fornøyde med våre elever. Vi har også utplassering i bedriftene underveis, slik at elevene får praktisk erfaring i yrket.

Hittil har linjen bare hatt en klasse, men fra høsten av kommer det to nye klasser. Andersen er ikke redd for at det ikke skal være jobber nok til alle. Hittil har det ikke vært noen problemer med praksisplasser til alle elever, og de som har fullført har fått jobber de er kvalifisert for.

Truckførerutdannelse

Linjen og skolen har også truckførerutdannelse som fører fram til sertifikat, og underveis får elevene gjennomgå sikkerhet og prinsipper, trene inne i skolens lokaler og håndtere last, både i reolganger og inn og ut av en distribusjonsbil. Skolen er sannsynligvis den eneste i landet som har godkjennelse for EU-kontroll og sertifisering av gaffeltrucker. Her som i mye annet, legger Yngve Andersen vekt på at elevene selv skal gjennomføre kontrollen og fylle ut sjekkskjemaet underveis. I det hele tatt skal de læres opp til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver. Dersom man får en oppgave som går ut på å transportere et flyttelass langt utenfor Oslo, må man selv finne fergetabeller og rute, beregne tid og ta med kjøre/hviletid i transportplanen.

Yngve Andersen selv har lang fartstid innen transport- og logistikkarbeid, ved siden av pedagogisk bakgrunn. Han mener at skolen har gitt ham muligheter for å bygge opp en linje med solid utdannelse av framtidens transport og logistikkarbeidere.

 www.sogn.vgs.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!