Volvo Dynafleet:

Utvidet Onlineversjon i tilpassede pakkeløsninger

Volvo har presentert en helt ny versjon av sitt transportinformasjonssystem Dynafleet som skal hjelpe brukerne til å oppnå mindre tomkjøring, høyere lasteeffektivitet og reduserte driftskostnader. Den webbaserte versjonen har et for bedret grensesnitt og nye funksjoner som tidligere kun fantes på fullversjonen. Programmet tilbys nå i ferdige pakkeløsninger, tilpasset ulike behov.

I likhet med første generasjon Dynafleet Online, kreves det ingen programvareinstallasjon hos brukeren. Utstyret i bilen tar seg av kommunikasjonen via mobiltelefonnettet, og det eneste transportøren trenger er å registrere seg på internett med en PC for å få tilgang til alle tjenestene fra Dynafleet.

- Nå blir det vesentlig lettere å satse på effektiv transportinformasjon. Brukeren betaler et fast beløp pr. måned, og ingen spesielle programmer må installeres. Slik kan også mindre transportører dra nytte av Dynafleet uten store investeringer, sier Per-Anders Grösfjeld som er markedssjef for Dynafleet i Volvo.

Når transportøren logger seg på Dynafleet Online, får vedkommende tilgang til all relevant informasjon. Internettsiden er oppdelt i funksjoner for Rapporter, Serviceplaner, Meldinger, Kart, Sjåføraktiviteter og Administrasjon.

Rapportene inneholder informasjon om både fører og kjøretøy. Det finnes flere ulike rapporttyper, fra oversikter til detaljert informasjon om drivstofforbruk og kjøretider. Serviceplanleggingen er koblet til Volvo Service Program og gir en god oversikt over bilparkens servicestatus.

SMS-kommunikasjon og kartfunksjon

Takket være en ny meldingsfunksjon kan transportøren og sjåføren kommunisere effektivt via SMS. Denne tjenesten var tidligere kun tilgjengelig i fullversjonen av Dynafleet som krevde programvareinstallasjon hos brukeren. Nå kan transportleder også via Dynafleet Online effektivt behandle tekstmeldinger i et grensesnitt som kan minne om et e-postprogram. Som tidligere benytter føreren et tastatur for inn og utgående meldinger.

- Bare denne funksjonen alene kan senke transportørens kommunikasjonskostnader drastisk, sier Per-Anders Grösfjeld.

En annen nyhet i Onlineversjonen er kartfunksjonen der transportlederen til enhver tid og helt ned på gatenivå kan se hvor alle kjøretøy befinner seg. Dessuten vises både kjøretøyets og førerens status om kjøre-/hviletider, lastekapasitet og lignende. Kartfunksjonen gjør ifølge Grösfjeld Dynafleet til et godt verktøy for transportledelsen.

Oversikt over kjøre- og hviletid

Funksjonen Sjåføraktiviteter gir ifølge Grösfjeld rask informasjon om hvor mye sjåføren har kjørt, ventet eller hvilt. I systemet finnes innebygd advarsel for overtredelse av regler for kjøre- og hviletider. Dette kan også hentes ut og danne underlag for lønnsberegning. Håndtering av sjåfører og kjøretøy i systemet, gjøres i Administrasjonsfunksjonen. Volvos norske Dynafleetekspert Jan Aage Nordang opplyser til Logistikk & Ledelse at dette er helt nytt i alle versjoner.

3 versjoner

Under utviklingsarbeidet med Dynafleet Online har funksjonalitet og brukergrensesnitt blitt testet kontinuerlig med transportører, sjåfører og transportledere. På denne måten har man på et tidligst mulig stadium funnet riktig måter å gi brukerne de funksjoner som de vil ha i systemet.

Volvo tilbyr tre ulike varianter av Dynafleet Online avhengig av kundens behov:

- Vi vil gi så mange som mulig sjansen å dra nytte av Dynafleet, selv om man ikke har behov for alle funksjonene. Brukeren betaler en månedsavgift for den valgte variant, og kan når som helst oppgradere ved endrede behov, sier Per-Anders Grösfjeld.

Volvo Dynafleet har vært på markedet siden 1996, og i dag ruller 17.000 kjøretøy med systemet installert. I og med den nye versjonen av Dynafleet Online regner Volvo med at antallet brukere akselererer.

---------

Tilbyr endelig navigasjon

Endelig kan også Volvo Lastvagnar nå tilby sine kunder navigasjonshjelp - enten som et frittstående system eller integrert i transportinformasjonssystemet Dynafleet.

Et navigasjonssystem integrert med Dynafleet har lenge vært etterlengtet utstyr blant Volvos kunder. Vi har ved flere anledninger de siste årene stilt Volvo spørsmålet om når det skulle komme, men har hver gang fått til svar at de ikke har sett noe poeng å introdusere et navigasjonssystem på lastebiler som ikke tar hensyn til essensielle punkter som eksempelvis høyde på underganger, bruksklasse på veier etc. Dette har vi funnet lite logisk. Et navigasjonssystem er tross alt et hjelpemiddel og fritar således ikke sjåføren i å lese skilt og holde seg orientert på annen måte.

Med eksakt og lettlest veivisning på en fargeskjerm får nå sjåførene vesentlig bedre muligheter til å velge den beste kjøreruten i ukjente områder og å unngå uforutsette hinder som for eksempel trafikkulykker og veiarbeid.

- Sjåførens arbeidssituasjon blir mindre stresset og det gjør vedkommende til en sikrere sjåfør i trafikken. Dessuten slipper man å kjøre feil, og sparer derfor både tid og drivstoff. Dette kommer transportøren til gode i form av mindre kostnader og kunden blir fornøyd med å få godset til avtalt tid, sier Per-Anders Grösfjeld.

Navigasjonssystemet er et tilpasset system fra VDO Dayton og finnes i to ulike utførelser: enten integrert med Dynafleet eller som en frittstående installasjon i kjøretøy uten Dynafleet. Integrert med Dynafleet deles felles komponenter, blant annet GPS-antennen og det integrerte popup-displayet for veivisning. Den frittstående installasjonen har separat antenne og display.

Volvos navigasjonssystem har en åpen systemarkitektur. Det betyr at andre systemer med telematikk og andre hjelpemidler kan kobles sammen med navigasjonssystemet for øket funksjonalitet. Dessuten er alle komponenter i navigasjonssystemet tilpasset for installasjon i Volvos lastebiler for enkel montering og høy driftsikkerhet.

Navigasjonssystemets digitale kart lastes ned fra en DVD eller CD, avhengig av hvor store områder som skal dekkes. Kartene oppdateres kontinuerlig. Dessuten viser kartene steder som kan ha spesiell interesse på alle veibeskrivelser. Plassering og kontaktopplysninger for servicestasjoner, verksteder, restauranter og hotell vises på kartene.

I tillegg til at navigasjonssystemet benytter GPS-teknikk for navigasjon, finnes det et gyroskop som registrerer sideveis bevegelser og hastighet for å beregne kjøretøyets posisjon.

På denne måten kan føreren få nøyaktig veibeskrivelse også i tunneler og i områder der GPS-signalene ikke kan mottas.

 www.volvotrucks.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!