Tanken den gangen selskapet ble startet, var å samordne biltransport. Etter hvert skulle også flyfrakten samordnes. Det var ganske andre tider, med løyver og søknader for all mulig og umulig transport. Dersom man ønsket å samlaste gods mellom to fylker, måtte det løyve til. Dersom noen ønsket å transportere gods mellom Oslo og København, måtte det løyve til. Og dersom man ønsket å samlaste flyfrakt, ja da måtte det sannelig løyve til for det også. Det er kanskje ikke så rart, når Willy Wilhelmsen kan fortelle at først etter ti års seigt og jevnt arbeid, kunne man notere overskudd for fellestransport i 1964. Inntil det hadde eierne måtte holde selskapet i live. I fjor hadde Fellestransport en omsetning på ca 85 millioner kroner og 35 ansatte.

Fra regulering til frislipp

Norge var et gjennomregulert samferdselsland i mange år. Men under regjeringen Willoch i 1980-årene ble rammebetingelsene dramatisk endret. Den nye samferdselsloven førte til at Norge ble et av de minst regulerte markeder i den vestlige verden. Det ga speditørene helt andre muligheter, og bransjen endret seg kraftig. De dyktige vokste, og mange forsvant, i oppkjøp fusjoner og konkurser.

Det er i dag ikke mange igjen av de 100% norskeide spedisjonsfirmaene, men Fellestransport er et av dem. For rundt 30 år siden fikk Kamsvåg gjennom Norsk Trailer Express - Nortrail, tilbud om å kjøpe seg inn i Fellestransport. Etter hvert som andre aksjonærer forsvant, har Nortrail tatt over mer og mer av porteføljen, og er i dag majoritetseier.

En og annen pussig opplysning fra tidligere tider kan illustrere litt av utviklingen. Sin første kassakreditt fikk selskapet av Kristiania Bank og Kredittkasse i 1958. Den var på hele 20.000 kroner. Og den første direktøren for selskapet fikk innvilget en årslønn på kr 12.000, uansett resultat!

Flyfrakt ble størst

Fra 1955 gikk Fellestransport inn i et samarbeid med SAS, som har utviklet seg gjennom årene. Flyfrakten ble hurtig det viktigste beinet for selskapet, og en rekke store, internasjonale flyspeditører fikk man agenturet for. Tidligere Emery, nå Menlo, Uti, Kintetsu og APC-WIN Group er fortsatt forbindelser internasjonalt. Selv om Fellestransport for noen år siden solgte Quality Cargo til DHL, er flyfrakt fortsatt en meget viktig del av virksomheten.

I fjor satset Fellestransport igjen sterkere på biltransport, samtidig som man forserte utviklingen av sjøtransport. I samarbeid med Geodis Vitesse er selskapet en av de dominerende bilspeditører på Be-Ne-Lux landene. Fellestransport er opptatt av å utvide virksomheten på Europa. Sjøtransport med containere til og fra Østen er også et viktig satsingsområde. Allerede i dag er selskapet en betydelig aktør i dette markedet. Logistikkavdelingen, der man drev tredjeparts tjenester for en rekke kunder, ble avviklet for et års tid siden, og man konsentrerer seg nå om kjernevirksomheten, transport og spedisjon.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!