Flyfrakt:

Resultatbedring for SAS Cargo

SAS Cargo presenterer overskudd for andre år på rad. I sitt andre hele år som selvstendig selskap hadde selskapet et overskudd før skatt og renter på 77 millioner svenske kroner. Omsetningen var tett oppunder 3 milliarder svenske kroner.

Som ventet falt inntekten pr tonnkilometer også i fjor. Årsaken var overkapasitet i markedet som tvang prisene ned. Samtidig falt dollarkursen i fjor.

- Fjoråret var vanskelig for hele flyfraktbransjen. Kombinasjonen av SARS og krigen i Irak påvirket markedet negativt, spesielt i første halvår. I tillegg hadde vi en generell stagnasjon i verdens økonomi som også påvirket markedet for flyfrakt, sier Torben Nielsen, visepresident og økonomiansvarlig i SAS Cargo.

SAS Cargo har gjennomført et hardt og ambisiøst nedskjæringsprogram. Ingen områder har fått være upåvirket og flere aktiviteter, særlig i Europa, er avviklet. Endringer i ruter og håndteringssystemer har spart kostnader. Dette programmet har bidratt til bedret resultat. Nielsen understreker at selv om resultatet er positivt for andre år på rad, er det ikke på langt nær nok til å utvikle selskapet videre.

Fitness kaller SAS Cargo programmet som ble startet allerede i 2001. Den gangen fant man muligheter for kostnadskutt på rundt 150 mill. SEK. I løpet av fjoråret har man funnet ytterligere innsparingsmuligheter på rundt 75 mill. SEK, og hele kostnadsreduksjonen skal realiseres før utgangen av 2004.

På rett spor

Nielsen understreker at SAS Cargo er på rett vei, men at ledelsen fortsatt har fokus på nødvendigheten av økt inntjening. For å fortsette som et aktivt flyfraktselskap må SAS Cargo kunne presentere overskudd på kort sikt på rundt 5 - 6%. Fjorårets resultat er ikke godt nok.

Antall ansatte gikk opp som følge av at SAS Cargo overtok Novia Cargo København og Braathens Cargo.

Kostbare forbedringer

Terrorfrykt og økte sikkerhetskrav har kostet. SAS Cargo måtte investere rundt 200 mill. SEK i sikkerhetssystemer og IT-systemer i løpet av det siste året. Dessuten har selskapet gjennomgått en miljøsertifisering som heller ikke var billig. Til gjengjeld fremstår SAS Cargo som en av de flinkeste i klassen og klar for framtidige krav.

De siste månedene har man skaffet seg økt kapasitet på Nord-Atlanteren ved å kjøpe inn kapasitet fra Korean Airlines. Innkjøp av bellykapasitet fra selskaper utenfor WOW-alliansen vil man fortsette med i de tilfellene der ingen av partnerne kan tilby slik kapasitet.

Det kan bli aktuelt med kjøp av kapasitet også i Asia. Kina ble nevnt som et aktuelt land, der både SAS og Lufthansa har sterke interesser.

Nye produkter

For å tilfredsstille kundenes krav til stadig mer spesialiserte produkter og mer omfattende logistikktjenester, erstatter SAS nå sine to produkter Priority Cargo og General Cargo med fire nye; Cargo Cool, Cargo Valuable, Cargo XL Express og Cargo Extra Care.

--------

Ny sjef for SAS Cargo Group

Tidligere visepresident Kenneth Marx (40) har nå overtatt som adm. direktør og konsernsjef i SAS Cargo.

- Vi er overbeviste om at vi har valgt en person med de egenskaper som skal til for å utvikle SAS Cargo og som allerede har grundig kjennskap til hele organisasjonen, sier styreformann John Dueholm i SAS Cargo Group. Kenneth Marx har 16 års erfaring fra SAS konsernet, hvorav de siste fem år i SAS Cargo. Dueholm understreker at Marx dermed har solid kjennskap til fraktverdenen og de utfordringer man står overfor. Som direksjonsmedlem har han også solid kjennskap til mange av de utfordringene som ligger foran selskapet.

Kenneth Marx uttaler at han er både glad og stolt over å bli valgt til stillingen. I løpet av sommeren vil han kunne introdusere en rekke nye produkter. Han avsluttet sin MBA ved Handelshøyskolen i København i 1997, men startet sin karriere i SAS allerede i 1987. I 1999 kom han til SAS Cargo, hvor han i tre år var sjef for Airmail og deretter sjef for Business Systems som bl.a. har ansvar for utvikling av produkter og kapasitet.

 www.sas.cargo.com

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!