Sceneskifte for Nor-Cargo:

Nå skal hverdagen forenkles

Den nye markedsdirektøren i Nor-Cargo, Knut Arild Kvalheim, har så vidt gjort seg varm i stolen før markedsavdelingen setter i gang hva han kaller et sceneskifte i konsernet. Visjonen og forretningsideen for hele konsernet er revitalisert, og strategien spisses og forankres i hele organisasjonen. Det introduseres nye løsninger og hele organisasjonen skal løfte seg, og fokusere på hva som kan forenkles og gjøres bedre. Til beste for kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Og alt sammen skal skje forholdsvis raskt.

Christian Ryg

Det er for øvrig ikke helt riktig å si at Kvalheim nettopp har kommet til Nor-Cargo. Han har i en periode vært innleid som prosjektleder og markedsdirektør, før han ble fast ansatt som markedsdirektør 1. september. Rett etter var 100 medarbeidere fra Nor-Cargo samlet til et «Sceneskifte» ved Hurdalsjøen.

- Vi var veldig opptatt av at dette ikke skulle bli en form for keiserens nye klær. De fleste har vel vært med på kick-offs som har hatt elementer av hallelujastemning over seg. Det er vel og bra, men bidrar sjelden til å skape endringer som varer over tid. Denne samlingen skulle få alle ansatte til å bli fortrolige med vår nye visjon og forretningside, samt bidra til et økt engasjement omkring øvrige satsingsområder i tiden som kommer, sier Kvalheim som tror alle i bransjen har et behov for å finne måter å skille seg fra konkurrentene, og det er ikke bestandig like enkelt.

- Vår nye visjon er Nor-Cargo forenkler din hverdag. Fokus på kundens forhold til oss og hvordan vi utfører våre tjenester blir helt avgjørende. Det kan dreie seg om interne rutiner, organisering, og ikke minst hvordan vi gjennom forenkling kan skape merverdi for våre kunder.

Han legger til at visjonen er enkel, inspirerende og målbar, og samtidig utfordrende, gjennom at den øker kravene og forventningene til alle.

- Den representerer et potensiale som vi allerede er i full gang med å utnytte. Vi skal både gjøre det enklere for oss selv, våre kunder og øvrige samarbeidspartnere, og det vil merkes.

Ny webløsning - MINe

Ifølge Kvalheim har Nor-Cargo allerede flere løsninger klare som vil forenkle hverdagen - både for kunden og for dem selv. Det dreier seg om en ny webløsning for kunder innen spedisjon/transport utland, Air & Sea og Offshore/Prosjekt. Hensikten er at de fleste kunder skal kunne booke via internett, med mulighet for utskrift av CMR, tolldokumenter og andre relevante dokumenter. Samtidig vil Nor-Cargo kunne tilby kundene faktura via e-mail.

- Selvsagt gir systemet også mulighet for track & trace for kunden. Det inneholder også statistikker og priskalkulator hvor kunden kan foreta egne prisberegninger. Introduksjonen av denne løsningen skjedde 1. oktober, og målet er at minst halvparten av kundene i disse segmentene skal bestille oppdrag og motta faktura via e-mail i løpet av første halvår 2005, sier Kvalheim.

Nye guider

En annen sak som allerede er gjennomført, og som forenkler hverdagen for kundene, er nye guider for spedisjon/transport utland og air & sea. Her ligger alle relevante opplysninger lett tilgjengelig, slik som framføringstider, priser og ruter på bil, fly og båt. Produktdirektør for disse områdene, Leif Arne Strømmen, legger også vekt på viktigheten av en tett dialog med kundene, for å skape forenklinger som forbedrer hverdagen.

Sterk eier viktig

Selv om Nor-Cargo var på rett vei økonomisk før Posten tok over, sier Kvalheim at de har sterk tro på at deres nye eier vil tilføre dem mye.

- Posten er en industriell eier som vil bidra til å videreutvikle og forsterke merkenavnet Nor-Cargo. Sammen er vi den suverent største aktøren i markedet, og tilbakemeldingene fra markedet har vært udelt positive. Når vi i tillegg drar nytte av felles markedsposisjon, verdier, ressurser og kompetanse, sier det seg selv, at både vi, våre kunder og våre konkurrenter, går en spennende tid i møte, mener markedsdirektøren.

Siden starten av omstillingsprosessen våren 2003, har Nor-Cargo fokusert sterkt på forenkling, samordning, standardisering og effektivisering, og derigjennom resultatet på bunnlinjen. Dette har ifølge Kvalheim vært helt nødvendig, og åpenbart riktig å fokusere på, noe de også vil fortsette med i tiden fremover. Fra de røde tallene i 2002, er utviklingen drastisk endret og forbedret. I 2002 presenterte Nor-Cargo et underskudd på 32 millioner, mens 2003 var utviklingen snudd til overskudd på 92 millioner. Den positive trenden fortsetter i 2004.

- Vi må ta med oss det positive, og berømme den formidable innsats som er lagt ned av våre ansatte, men vi har fortsatt «et stykke vei å gå».

At Nor-Cargo og Nor Lines AS skiller lag, men fortsetter et samarbeid er også positivt etter markedsdirektørens mening. De utfyller hverandre i forhold til markedet, bl. a. hva fremfør-ingstid og pris angår.

- I tiden som kommer skal vi ikke prate i hjel ideer, men fokusere på kontrollert vekst og forenklinger som forbedrer hverdagen internt og eksternt. Hver avdeling og ansatt skal finne sine muligheter for forenkling, og de skal få nødvendig hjelp til å gjennomføre dette, sier Kvalheim.

Han understreker at dette kommer til å stille store krav til lederne, både hva coaching og kvalitetssikring angår.

- Med den evne, vilje og lyst våre ledere oppviser i forhold til dette, er jeg overbevist om at vi kommer til å få det løftet som vi fortjener, både internt og eksternt.

- Vi skal ikke bare være en totalleverandør overfor markedet, men mye sterkere integrere oss i verdikjeden mellom Nor-Cargo, våre kunder og deres kunder. Vi setter som krav til oss selv at vi må dokumentere at vi er med og skaper verdiøkning for kunden og kundens kunder. Man må rett og slett synliggjøre sin rolle og sitt bidrag til verdiøkningen på en bedre måte.

At man viser og dokumenterer overfor kundene alt som forenkles og forbedres, betyr også at man må være villig til å synliggjøre svakheter. På den måten kan også kundene være med og bidra til forbedringer. Deretter må forbedringene gjennomføres og dokumenteres.

- Vi har bunnsolid bransjekunnskap, men dette understreker viktigheten av å alltid fokuserer på kompetanseheving hos ansatte, sier Kvalheim, som mener at de fleste transport- og logistikkbedrifter har vært for opptatt av benchmarking innad i bransjen, og i for liten grad sammenlignet seg med ledende bedrifter i andre bransjer, for å se hva de gjør og lære av dette.

- Dette gjelder eksempelvis innenfor områder som organisering, strategiarbeid, ledelse og salg. Dette har vi tatt tak i, og det vil fortsatt få nødvendig fokus i tiden fremover. Skal vi være innovativ og grensesprengende, må vi utvide «lekegrinden», avslutter Knut Arild Kvalheim.

 www.norcargo.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!